ฮิวโก้ ให้ภรรย าอยู่อย่ างสุ ขสบาย

ฮิวโก้ ให้ภรรย าอยู่อย่ างสุ ขสบาย

เป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงสำหรับ ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์

หลายคนคงรู้แล้วว่านักร้ องดังและภรรย า ฮาน่า ทัศนาวลั ย อาศัยอยู่ที่  วังจักรพงษ์

แต่หลายคนคงไม่รู้ว่า ปัจจุบันเ จ้าตัวได้เปิ ดวังจักรพงษ์เป็นโ รงแ รมขนาดเล็กในชื่อ จักรพงษ์วิลล่ า

บอกเลยว่าภายในสวยงามมาก เป็นอาคารตึ กสไตล์อิต าเลียนวิลล่ าหลังคาสูง จุดเด่นคือห อคอย

สร้างโดยสถ าปนิกชาวอังกฤ ษ มีพื้นที่กว้างขว าง บรรย ากาศสวยงาม ร่มรื่น มีการปลู กต้นไม้

จัดสวนสวยงาม มีโคมไฟสีแดงประดั บอยู่หลายมุม แถมยังอยู่ติดกับแม่น้ำเ จ้าพ ร ะ ย า และมีของ

เก่าประดั บตกแต่ งตามมุมของบ้าน มีบริเ วณทีเป็นดินเนอร์ เปิ ดไว้ให้ผู้คนได้เข้ามารับประทาน

อาหารชาววั ง และเป็นบริเ วณที่ใช้สำหรับจัดง า น เ ลี้ ย ง และเปิดให้ผู้คนได้เข้ามาพักผ่ อนกัน

ตามความต้องการ ภายในบ้านมีสองชั้น ตกแต่งสไตล์จีนโบร าณ ทั้งของตกแต่ ง และล วดลายต่ าง ๆ

เนื่องจากเขาและคุณแม่ชอบสไตล์จีนมาก ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีเ รือนรับรองหลังเล็กที่ตั้งใจ

สร้างขึ้นมาเป็นห้องของเล่นของ  น้องฮาเปอร์  อีกด้วย โดยภรรย าเล่าถึงชีวิ ตครอบครัว

และการใช้ชีวิ ตในวังของเธอ ตอนที่เ จ้าตัวเพิ่งมีบุตร คุณแม่ของส ามีอย ากจะให้มีคนดูแล

หรือทำกับข้าวให้ เธอก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ที่นี่ พอหลังจากนั้นสั กประมาณหนึ่งปี เธอก็ย้ ายไป

อยู่คอนโด ส ามีชอบความเ งียบสง บ เพราะว่าที่วังจะเปิดให้มีการดินเนอร์ หรือจั ด ง า น เ ลี้ ย ง

ทำให้ไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัว คุณแม่ส ามีก็เป็นคนใจดี ไม่ได้เป็นคนเ จ้าระเ บียบอะไร

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น