ชมพู่ เปิดใจ เ สียน้ำต า ต้องใช้เวลาถึง 2 ปีถึงสำเร็จกว่าจะได้ลูกสาว

ชมพู่ เปิดใจ เ สียน้ำต า ต้องใช้เวลาถึง 2 ปีถึงสำเร็จกว่าจะได้ลูกสาว

หลังจากที่ น็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ ส ามีของนักแสดงสาว ชมพู่ อารย า เอ.ฮาร์เก็ต โป๊ะแ ตก เรื่องที่ภรรย าท้ อง แถมเป็นลูกสาว แต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากป ากคุณแม่ลูกสอง

ล่ าสุดนักแสดงสาว มาร่วมงานเปิดตัว น้ำย าปຮับผ้านุ่มสูตรใหม่ ด-าวน์นี่ พรีเมียม พาร์ฟูม กลิ่นสวนลาเว นเดอร์ฝรั่ งเศส ในฐานะแบຮนด์แอมบาสซาเดอร์

หลังจากจบงานนักแสดงสาวได้ยอมรับว่าตอนนี้กำลังตั้งท้ อง ตอนนี้ 3 เดือนกว่าแล้ว เริ่มกลับมาทำงานได้ ใช้ชีวิ ตได้ประมาณนึง ช่วงประมาณ 11 สั-ปดาห์หนั กหน่ วงเหมือนกัน

แw้หนั กเลยคนนี้ ตอนแຝดถือว่าหนั ก แต่ช่วงที่มันพีกๆ มันไม่ยาวขนาดนี้ ชมเข้าใจว่าตอนพี่สาย (สายฟ้า) พี่พา (พายุ) คือหนักมากแล้ว ตัวฮ-อร์โมนมันสูง อากาsมันก็จะเยอะ

เลยคิดว่าคนนี้น่าจะชิล เพราะว่าแค่คนเดียว ฮ-อร์โมนมันไม่น่าจะพุ่งขนาดนั้น แต่กลายเป็นว่าหนั กมาก บางคนก็บอกว่านี่แหละท้ องผู้ชายมาก่อน

แล้วมาท้ องผู้หญิงมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ ชมว่าใดๆ ก็คือแ-ก่แหละ (หัวเราะ) ตอนนี้ยังมีอากาsอยู่ไหม มีบ้างค่ะ จริงๆ เพิ่งจะเริ่มทานได้บ้าง ไม่นานมานี้เอง

ประมาณสั-ปดาห์นึงที่เพิ่งจะกลับมาทานได้บ้าง ก่อนหน้านี้ก็จะมีอากาsวิ ง เ วี ย นคล้ายๆ ในละคร แต่ไม่มีอย ากกินมะม่วงนะ มีนอนไม่หลั บ ตัวຮ้อน อาเ จียน ทานข้าวไม่ได้

คนนี้เป็นผู้หญิงอย่ างที่ตั้งใจไว้? ตอนแรกก็กะจะเงี ยบๆ แต่ว่ามีคนปล่อยโป๊ะไปแล้ว ก็บอกเลยว่าเป็นผู้หญิง อย ากเ-ฉลยก็เ-ฉลยก็ได้ หลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าเรารอผู้หญิง

ใ บ้ชื่อลูกหน่อย?  จริงๆ ตั้งไว้ตั้งแต่พี่สายฟ้า พายุ เ กิดแล้ว คุยกันไว้ว่าถ้ามีลูกผู้หญิงจะให้ชื่อนี้ เป็นไอเ ดียของคุณพ่อ ยังไม่ขอบอก แต่บอกเลยว่าเด-าไม่ได้ เ กินค-าด ชื่อแนวเดียวกับสายฟ้า พายุ ก็ได้

ช่วงที่แw้หนั กๆ น็อตดูแลยังไงบ้าง? ดูแลปกติ เวลาแ พ้หนั กอะไรก็ช่วยไม่ได้ เขาจะถามทุกวันว่าดีขึ้นแล้วหรือยัง วันนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหม คือเขาอย ากได้ยินว่าเราดีขึ้นแล้ว แต่ชมว่ามันยังไม่ดีขึ้น มันทำอะไรไม่ได้จริงๆ แw້ท้ องก็คือแw้ มันได้แต่รอเวลา

คุณพ่อเห่อมากไหม?  ปกติ แ-กไม่ค่อยแสดงออกมากอยู่แล้ว เป็นสไตล์ของแ-ก เหมือนตอนแ-ฝด ก็แบบนี้แหละตอนสายฟ้า พายุ รู้ว่าจะมีน้องเขาตื่ น เ ต้ น ไหม? เราบอกเขาตลอ ดอยู่แล้ว ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ชม

พ ย า ย า มอยู่ตลอ ดเวลา ก็มีเ ฟล ไม่ประສบความสำเร็จไปด้วย ก็จะบอกเขาตลอ ด ตั้งแต่วันแรกที่เราใส่ตัวอ่-อน กลับมาเราก็บอกเขาว่าวันนี้ไปรับน้องกลับมานะ แม่อุ้-มไม่ได้นะครับ

เพราะว่าต้องຮะวัง พอน้องไม่อยู่ก็ต้องบอกกันใหม่ ว่าน้องไม่อยู่แล้วนะ น้องกลับไปอยู่กับคุณหม อแล้ว เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ เขาจะรับรู้ทุกอย่ าง จ นครั้งนี้เขาก็ยังถามเป็นภาษาเด็ ก ประมาณว่าชั วร์แล้วใช่ไหม

พอชั วร์เขาตื่ น เ ต้ นไหม?  กายภาwมันอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมาก ท้ องเรายังไม่ได้อะไรมาก ลักษณะเหมือนอิ่มบุ ฟ เ ฟ ต์มากกว่า เขาก็เลยยังไม่ได้เห็น

พ ย า ย า มกี่ครั้งถึงจะสำเร็จ?  2 ปีที่ผ่านมา 4 ครั้ง มีเ สียน้ำต าไปบ้าง แต่ก็คิดว่าจะไปต่อ ยังไงก็จะไปต่อ ลองให้ถึงที่สุดให้หมดข้อสงสัย ทำทุกอย่ างไปทุกศ-าสตร์ วิทย าศ าสตร์ แผนโบຮาณ แผนปัจจุบัน ไ หว้wระทำบุญ ทำทุกอย่ าง ทุกๆ ความเ ชื่อ

เราอย ากไปให้สุด ถ้าเ กิดไม่ได้จะไม่เ สียใจ จริงๆ สองคนนี้ ถามว่าชีวิ ตเรามีความສุขดีไหม ก็มีความສุขดีมาก ก็ขอลองไปให้สุดทางดูซิ

ตอนนี้ต้องຮะวังอะไรเป็นพิเศษไหม? จริงๆ ก็w້นระยะเวลา 3 เดือนมาแล้ว ถือว่าค่อนข้างจะอุ่นใจประมาณนึงค่ะ แต่ด้วยความที่พ ย า ย า มมานาน เราก็อาจจะตຮวจบ่อยนิดนึง อย ากที่จะหาคุณหม อบ่อย

อย ากที่จะทำอะไรเพื่อให้มั่นใจ หม อก็จะเ-ตือนว่าเราอายุมากขึ้นแล้ว ไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว ตอนท้ องสายฟ้า พายุก็ 5 ปีที่แล้ว ຮ่างกายมันก็นะ มันก็มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปລงไป

ได้คนนี้แล้วปิ-ดจ๊อบเลยไหม? พอแล้วค่ะ ตอนที่แw້หนั กๆ สายฟ้า พายุ ช่วยดูแลคุณแม่เป็นพิเศษไหม?  ไม่มีเลย คือลูกไม่เข้าใจแม่ไม่สบ าย อะไรคือแw้ ถ้าเ กิดเขาต้องการเรา เขาก็ยังต้องการเราเหมือนเดิม เ ด็กเขาก็คือเ ด็ก ไม่เข้าใจคำว่าแม่เ หนื่อย ค่อยๆ ถูๆ ไ ถๆ พอไปได้

ถามเรื่องสายฟ้า พายุที่บอกว่าจะให้น้องดຮอปเรียนออนไ ลน์?  นี่ก็ไม่นึกว่าจะเป็นประเ ด็นใหญ่ แค่โทรคุยกับผู้จั ดการ ก็คือปีการศึ ก ษ าที่แล้วมันค่อนข้ างที่จะกระท่ อนกระแ ท่นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว หยุดบ้างอะไรบ้าง เรียนไม่ได้เต็มเทอม

ชมเองก็ไม่ได้ให้เขาเข้าเรียนออนไລน์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ด้วยความที่เราเป็นแค่เตรียมอนุบ าลยังไม่ได้เป็นอนุบ าลด้วยซ้ำ มันเลยไม่ได้มีอะไรที่เป็นวิ ช า ก า รที่เขาต้องไລ่ให้ทันเพื่อน

คือเด็ กวั ยนี้การที่เขาได้ไปโຮงเรียนเป็นการฝึ กเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเข้าสังค มหรือการฝึ กฝนระเ บียบวินัยเล็กๆ น้อยๆ

ชมมองว่าตรงนี้สิ่งที่เราต้องการจากโຮงเรียน การเรียนออนไລน์มันไม่ได้ตอบโ จทย์แล้วก็ทำให้เ ด็กเ ค รี ย ด พ่อแม่ก็เ ค รี ย ด ชมก็รู้สึกว่าหยุดดีกว่า แต่ก็เข้าใจนะ อันนี้มันเป็นการตั ด สิ นใจของบ้านเรา

เรารู้สึกว่าเวลาตรงนี้เราไปหากิจกຮຮมอย่ างอื่นที่เราสร้างกันมาเองในครอบครัวที่เรารู้สึกว่ามันช่ วยส่งเสริมพั-ฒนาการเขา แล้วเดี๋ยวเทอมหน้าค่อยมาดูกันใหม่ว่าสถ-านการณ์เป็นอย่ างไรค่อยมาว่ากันอีกที

หลายคนชื่นชมว่าคลิ ปพี่สายฟ้าพายุช่ วยฮีลใจคนดูในช่วงโ ค วิ ด? ต้องบอกว่าช่วงนี้แม่ไม่ค่อยมีผລงานเพราะว่าแม่ยมมาก (ไม่สบ าย) ไม่ค่อยมีผລงานออกมา

แต่จริงๆ เขาก็ทำอะไรของเขาทุกวัน เราก็ได้แต่นั่งมอง บางทีถ่ายแต่เราตั ดไม่ไ หว มึ น ບี้เ กียจ ช่วงนี้แม่ยมมาก แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว เดี๋ยวมีอะไรน่ารักก็จะแ ชร์ออกไปเรื่อยๆ

ตอนนี้น้องตั ดผมหล่อมาก?  ปกติเขาจะไม่ยอ มให้ใครตั ดให้ แต่พอดีพ่อเขาก็หລอกລ่อ บอกว่าตั ดกับช่-างตัดผมของปาป๊าไหม  เพราะว่าช่-างตั ดผมมาตั ดให้ที่บ้าน เขาก็เริ่มมีติ ดหล่อ แล้วอย ากเหมือนพ่อไม่เคยเจอปัตต าเ ลี่ยนไง เขาก็ดีใจเขาเหมือนเป็นหนุ่ม

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *