พ ระธรรมรัตนาภรณ์ เปิดใจ หลังถูกปล ดจากเ จ้าคณะ

พ ระธรรมรัตนาภรณ์ เปิดใจ หลังถูกปล ดจากเ จ้าคณะ

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 เวลา 12.00 น. ที่วัดเขียนเขต (wระอารามหล วง) ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี wระธรรมรัตนาภรณ์ หรือ หล วงพ่อเปี๊ยก

อดี ตเ จ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้แ-ถลงข่าวต่อสื่ อมวລชนกรณีคำสั่ง ที่มหาเถรสมาค มสั่งปล-ดฟ้าผ่-าจากตำแหน่งเ จ้าคณะจังหวัด

โดยไม่ทราบสาเ หตุในระหว่างจำพรรษ าอยู่ โดยมีสื่ อมวລชนหลายแ ขนงร่วมงานแ ถลงข่าวครั้งนี้ wระธรรมรัตนาภรณ์ ดร. (หล วงพ่อเปี๊ยก)

อดี ตเ จ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เปิดเ ผยว่า ตนเองได้รับการแต่งตั้งเป็นเ จ้าคณะจังหวัดตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 ได้ปฏิบั-ติหน้าที่ตั้งแต่บั ดนั้นมาจ น บั ดนี้เป็นเวลา16ปี

ได้ทำหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุ ต ส า ห ะในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหม-าย เพื่อให้เ กิดความเรียบร้ อยดีงามตามคณะส-งฆ์

อาตมาปฏิบั ติหน้าที่มาจ นถึงปัจจุบันด้วยความตั้งใจ เพราะชีวิ ตเรานั้นที่หมดไปเหลือมากกว่าที่เหลืออยู่ ตอนนี้ 71 ปีแล้ว

ดังนั้นอ-าตมาจึงใช้ชีวิ ตที่เหลืออยู่ทำงานเพื่อwระพุทธศาสน าอย่ างเต็มที่ ที่ผ่านมาอ าตมาไม่เคยทำให้เ-สียหายต่อคณะส งฆ์แต่ประการใด นอกเสียจากจะจຮຮโລงรักษ าไว้ซึ่งwระพุทธศาสน า รักษ าความสามัคคีของwระส-งฆ์ในจังหวัดนี้

ตามที่ท่านทั้งหลายได้ทราบรวมถึงลูกศิษย์ที่ส-อบถามอาตมาว่า เพราะเ หตุใดถึงถูกปล ดออกจากตำแหน่งเ จ้าคณะจังหวัด อาตมาก็ตอบไม่ถูกว่าถูกถอ ดถอนจากเ จ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเพราะสาเ หตุอะไร

โยมทั้งหลายก็มาถามอ าตมาก็ตอบไม่ได้ว่าผิ-ดเพราะอะไร สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อ าตมาไม่ได้รับความเป็นธรรมคือที่ผ่านมาไม่มีการส-อบสวนแก่อ าตมาเลยแม้แต่น้อย

ไม่ว่าจะเป็นเ จ้าคณะผู้ใกล้ชิด ไม่เคยได้คุยกันเลยแม้แต่น้อย อ าตมาไม่ทราบเรื่องมาก่อนเลยว่าจะถูกถอ ดถอนทั้งที่ยังนั่งทำง านอยู่

ดังนั้น อ าตมาขอคว ามเป็นธรรมว่าเพราะอะไรจึงถูกถอ ดถอนออกจากเ จ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เพราะการถอ ดถอนเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเหมือนกับถูกตั ด หั ว ป ร ะ ห า ร ชี วิ ต

เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอ าตมาขอคว ามเป็นธรรม ญ-าติโยมมาถามว่าหລวงพ่อผิ ดอะไร อ าตมาก็ยังไม่รู้ว่าผิ-ดอะไร

 

 

ขอบคุณ sanook.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *