คุณต าวันชัย  ไม่เป็นไรถ้าบุตรจะไม่เ ลี้ยง

คุณต าวันชัย  ไม่เป็นไรถ้าบุตรจะไม่เ ลี้ยง

คุณต า วันชัย  วั ยเจ็ดสิบปี เคยทำงานเป็นพนักงานของ รฟท. คุณต-าตั ดสินใจล าออกจากงา น

และแ-ยกทางกับครอบครัว สาเห ตุมาจากภาຮะที่ค้างชำຮะอยู่ หลังจากนั้นบุตรสาวเพียงคนเดียวคือ

นางจุรีรัตน์ อายุสี่สิบปี ได้ประกา ศตามหาคุณพ่อผ่านร ายการหนึ่ง ตัวเองดีใจมาก เพราะได้เจอ

บุตรสาวสั กที คุณต ายังบอกอีกว่าใฝ่ฝันมาตลอ ดว่าอย ากเจอบุตรสาวสั กครั้งตอนยังมีชีวิ ตอยู่

ยังคิดถึงเสมอ และอย ากกลับไปแ ก้ไขสิ่งที่ทำไม่ถูกต้อง อย ากให้บุตรได้ดูแล แต่ไม่ได้ต้องการสบาย

เพียงอย ากให้บุตรสาวได้บุ ญ ในการดูแลพ่อ หลังเจอกันผ่านຮายการดัง ทีแรกบุตรสาวรับปากจะพา

เ จ้าตัวไปดูแลที่บ้าน ในกรุงเทພฯ สุดท้ายเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา ได้คำตอบว่ามีปัญห าครอบครัว

ต้องดูแลแม่ ไม่สามารถพาไปดูแลได้ และไม่ได้ติ ดต่อมาอีกเลย คุณต-าบอกว่าไม่เสี ยใจ เพราะเชื่ อว่า

บุตรคงลำบ าก และมีปั ญหาส่วนตัวจริง ๆ แค่ได้เจอหน้าก็ดีใจแล้ว และฝากบอกบุตรว่ายังรักเสมอ

และไม่ต้องการที่จะไปเป็นภาຮะ หากไม่สามารถดูแลได้ เ จ้าตัวก็ยังดูแลตัวเองไหวอยู่ และจะกลับไป

ใช้ชีวิ ตเหมือนเดิมหลังออกจากโຮงพย าบาล และจะขอสู้ทำง านหาเ ลี้ยงตัวเองต่อไปจนกว่าจะหมดลมห ายใจ

ด้านวั ดที่คุณต าอาศัยหลับนอนอยู่ ก็ได้เล่าว่าคุณต าเป็นคนดี ขยัน มีน้ำใจไมตรีดี ทุกวันจะช่วย

ทำง านในวั ด และจากนั้นจะเข็นรถเข็นเดินตระเ วนไปเก็บขย ะข าย ทำให้ชาวบ้านละแ วกนี้

รวมถึงคนที่พบเห็น นำสิ่งของมาช่วยเ หลือถึงวัด ทุกวัน ยอ มรับสงส ารคุณต า หากเป็นไปได้

ก็อย ากให้มีมาดูแลช่วยเ หลือ และถึงแม้จะไม่มีญ าติพี่น้องดูแล แต่สังค มยังช่วยกันดูแลคุณต าได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *