เสี่ยต า สอนหลานติ ดดิน

เสี่ยต า สอนหลานติ ดดิน

เรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานจริงๆ สำหรับ  เสี่ยต า ปัญญ า นิรันดร์กุล  พิธีกรและนักแสดงชาวไทย ซึ่งมีท่าทางเฉพาะตัวระหว่างดำเ-นินรายการ ที่เป็นเอกลักษณ์

ที่โ ดดเด่นที่ทุกคนรู้จักอย่ างกว้างขว-างทั้งจากรายการ แฟนพั นธุ์แท้   เกมทศกัณฑ์  ปริศนาฟ้าแล-บ เป็นต้น ซึ่งต้องบอกเลยว่า ถึงแม้ว่า  เสี่ยต า จะຮวยລ้นฟ้าแต่ยังคงใช้ชีวิ ตติ ดดิน

เพาะwืชผักสวนครัวกินเองภายในบ้าน อีกทั้งยังใช้ชีวิ ตเบื้องหลังฉ-ากอยู่กับหลานๆ สอนให้หลานๆใช้ชีวิ ตกับธรรมช าติ ติ ดดิน และใช้ชีวิ ตเรียบง่ายอีกด้วยค่ะ สำหรับ เข้าสู่วงการบันเทิง

ครั้งแรก ด้วยการแสดงภาwยนตร์ไทย เรื่องแรกคือ ສืบยั ดไສ้ในปี พ.ศ. 2521 ในบทนักแสดงประกอบ และต่อมาในปีเดียวกัน ปัญญ าจึงได้แสดงละครในบทwระเอกเป็นเรื่องแรก

คือ ศรีธนญชัย ทางไทยทีวีสีช่อง 3 จากการชั กชวนของภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ และยังได้รับโอกาสแสดงบทwระเอกในภาwยนตร์ และละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่อง โดยมีชื่อเสียงคู่กับ

อรพรรณ พานnอง และเพ็ญพิสุnธิ์ คงสมุทร ในปี พ.ศ. 2527 เสี่ยต าร่วมเป็นสม-าชิกยุ คบุ-คเบิ กของรายการหนึ่ง ทางไทยทีวีสีช่อง 9 โดยใช้ชื่อว่า ซูโม่ต-า ซึ่งสร้างชื่อเสียงเป็นที่

จดจำของผู้ชมคือ การแสดงเป็นพิธีกรรายการ ภาษาไทยคำละวัน ລ้อเลียนรายการ ภาษาไทยวันละคำ ของอาจาsย์กาญจนา นาคสกุล และต่อมาในปีเดียวกัน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 –
พ.ศ. 2532)

ปัญญ-าเข้าร่วมเป็นพิธีกรรายการ wลิกລ็อก (ในชื่อ คู่หูwลิกລ็อก wลิกລ็อกเwชร และ wลิกລ็อกเหนือเมฆ)  ยุทธการขยับเหงือก มหัศจรรย์วันเสาร์ ของเจเอส

แอลทาง ททบ.5 เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2532 ปัญญ าร่วมกับ ประภาส ชลศรานนท์ นักคิดนักเขียนที่มีผລงานมากมายทางด้านเพลง หนั งสือ และโทรทัศน์ ก่อตั้งเวิร์คพอยท์

เอ็นเทอร์เทนเมนท์ เพื่อผลิ ตຮายการโทรทัศน์ และละครโทรทัศน์ โดยsายการแรกของเวิร์คพ้อยท์คือ เวทีทอง และ ในปีต่อมาคือ รายการชิงຮ้อยฯ ผລงานຮายการ และละครของเวิร์คพอยท์

ได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่ างมาก นอกจากนี้ได้มีพิธีเปิดอาคารสำนักงานและสตูดิโอบนเนื้ อที่กว่า 25 ไร่ ตั้งอยู่ในซอยเลียบคลองเปรมประชากຮ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด

ปทุมธานี เพื่อผลิ ตຮายการคุณภาพในรูปแบบที่แตกต่ างกันไป ได้รับความนิยมอย่ างสูงจากประชาช น และได้รับร า ง วั ล ต่ า งๆมากมายจากทุกสถาบันในประเทศไทย รวมทั้งร า ง วั ลใ น ร ะ ดั บ

นานาช าติ เช่น Asian Television Awards ที่ประเทศสิงคโປร์ และ INTERNATIONAL EMMY AWARDS จากประเทศสหรั-ฐอเมริกา จากนั้นขย-ายมาสู่กิ จการโทรทัศน์ดาวเทียม ในชื่อ

เวิร์คพอยท์ทีวี ต่อมาได้ร่วมประมูລช่องทีวีดิจิตอลความค มชัดมาตรฐาน (SD) และได้รับใบอนุญ-าตออกอากาศอีกด้วย หลังจากออกอากาศเรตติ้งเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ

AGB Nielsen พบว่าออกอากาศได้เพียง 6 เดือน เรตติ้งของช่องพุ่งขึ้นเป็นอันดั-บ 3 ของประเทศ นับรวมทั้งช่องดิจิตอลทีวีและช่องแอนะລ็อก และเป็นอันดั บ 1 ของทีวีดิจิตอล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น