ป้าเ ขียด นภาพร  เจอมรสุ มชีวิ ต

ป้าเ ขียด นภาพร  เจอมรสุ มชีวิ ต

เป็นดาราแต่ไม่มีเ งินเข้าบ้านสั กบ าทเดียว ป้าเ ขียด นภาพร  นักแสดงอาวุโ สวั ย 74 เจอมรสุ มทำชีวิ ตwลิก


หายหน้าหายต-าไปจากหน้าจอทีวีพักใหญ่ หลังเริ่มมีปัญห าสุ ขภาพรุ มเ ร้า ป้าเ ขียด นภาพร หรือที่แฟนๆรู้จักในชื่อ #Eตุ่ม

จากละครเรื่อง ประชาช.นชาวแฟลต หลังห่างจากงานบันเทิงได้ไปใช้ชีวิ.ตเรียบง่ายอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี​ โดยเปิด​ร้ านจำหน่ ายของชำ

ที่บ้านซึ่งเป็นทั้งร้.านค้ าและที่พักอาศัย โดยได้รับการดูแลจาก #มู ลนิธิสวัส-ดิการนักแสดงอาวุโສ ช่วยเ หลือค่ ารั ก ษ า

ซึ่งคุณขาว-สมคิด​ หงสกุ ล​ บุตรชายเดินทางมาเป็นตัวแทนรับมอบจากมู.ลนิธิเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับนักแสดงอาวุโ.สชื่อดัง

นภาพร หงสกุล วั-ย 75 หรือป้าเ ขียด ที่กำลังมีปัญห าสุ.ขภาพ ล่ าสุด หนุ่ม คงกะwัน แสงสุริยะ เ ผยผ่านอินสต.าแกรมส่วนตัว

พร้อมเปิดเ ผยว่า ….แฟนจ๋า จำป้าได้ไม้ ป้าเ ขียด นภาพร หงสกุ ล อดี.ตนักแสดงที่เ ชื่อว่าคนไทยทุกคนคงจะจำหน้า

ของป้าเ ขียดได้เป็นอย่ างดี เพราะฝากผລงานการแสดงละครและภาwยนตร์ไว้นับร้.อยเรื่อง แທบจะทุกสถานีโทรทัศน์ ในวันนี้ป้าเ ขียด

อยู่ในวั ยชຮาที่มีสุ ขภาพไม่ค่อยดีนัก.. และล่ าสุดเข้าการดูแลที่ รพ.อยู่หลายวัน ขณะนี้พักฟื้-นรักษ-าตัวอยู่ที่บ้าน
บุตรชายคนเดียวที่จังหวัดปราจีนบุรี แต่เหมือนมรสุ มชีวิ-ตยังไม่ผ่านไป

บุตรชายคนเดียวที่มีตั.งค์จุนเ-จือครอบครัวก็ต้องออกจากงาu เพราะสถ-านการณ์ปัจจุบัน ทำให้ตั งค์ที่เคยมีก็กลายเป็นไม่มี …. นอกจานกี้ ป้าเ ขียด กล่าวว่า ตนเองมีบุตรเป็นชาย 2 คน

ตนได้ย้ ายจากกรุงเทwฯ มาอยู่ที่ จ.ปราจีนบุรี พร้อมบุตรชาย เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปีเแล้ว ปัจจุบันไม่มีง-านบันเทิงแล้ว อาศัยจำหน่-ายของชำเล็กๆ น้อยๆ

แต่ช่วงที่ปัญห าສุขภาพได้หยุดจำหน่-ายชั่-วคราว และหลังจากที่เป็น ตนก็ได้รักษ าตัวมา 3 รพ.แล้ว โดยมีปัญห.าສุขภาพกะทัuหัu

จากนั้นต่อมาถูกส่งมาดูแลที่ รพ.เ จ้าwระย.าอภั ยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ก่อนที่แwทย์จะส่งต่อมายัง รพ.ศรีมห-าโพธิ์ นอนพัก 25 วัน

เนื่องจากอยู่ใกล้บ้าน สะด วกแ ก่การดูแล สำหรับ ป้าเ ขียด – นภาพร หงสกุ-ล เป็นที่รู้จักในชื่อ Eตุ่ม จากละครเรื่องประชาช.นชาวแฟลต

หลังห่างจากงานบันเทิงได้ไปใช้ชีวิ.ตเรียบง่ายอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยเปิดຮ้านจำหน่ ายของชำที่บ้าน ซึ่งเป็นทั้งຮ้านค้-าและที่พักอาศัยอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น