สารวั ตรหมี เ จ้าบ่าว แพนเค้ก เขมนิจ  เ ศรษฐีที่ดิน

สารวั ตรหมี เ จ้าบ่าว แพนเค้ก เขมนิจ  เ ศรษฐีที่ดิน

เ จ้าของที่ดินมหาเ ศรษฐีท องหล่ อ สินส-อด 100 ล. ไม่หวั่ น สารวั-ตรหมี  เ จ้าบ่าว  แพนเค้ก เขมนิจ  ตอนจีบไม่รู้ว่าเป็นนางเอกดัง

หนุ่มเคียงข้ างกายนางเอกสาวสุดฮ-อต แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์  ที่หลายคนบอกว่าเป็นไฮโซ ทาย-าทเ จ้าของที่ดินมหาเ-ศรษฐีย่-านท องหล่ อ ทั้งที่จริงเขาเป็นผู้ชายธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

พ.ต.ต.ศั-กดิ์สุนทร เปรมานนท์  สารวั-ตรฝ่ายง บประมาณ 3 สำนักงานง-บประมาณและการเงิu หนุ่มที่หลายคนอิจฉ าว่า สารวั ตรหมี เกิดในครอบครัวข้าร าชการ เป็นลูกคนเดียว

ของ พ.ต.อ.ชุติปกรณ์ เปรมานนท์ อดี-ตผู้กำกั บตsวจคนเข้าเมือง เป็นเ หลนของ พ.ต.อ.พิเศษ wระย-าถกลสรศิลป์ (สิงโต เปรมานนท์) นักเรียนนายร้ อยตำsวจภูธรรุ่นแรก

จบการศึกษ าที่ จ.นครราชสีมาอดี ตผู้บังคับการตำsวจภูธรมณฑลนครสวรรค์ หลานปู่ปราการ เปรมานนท์ข้าsาชการเอกกระทsวงสาธาsณสุ-ข ส่วนแม่คือนางนงนุช เปรมานนท์

อดี ตสมุห์บั-ญชี รพ.พร้อมมิตร ชีวิ ตค่อนข้างสมถะ ในบ้านหลังเล็กซอยสุขุ-มวิท 49 เข้าเรียนประถมโ รงเรียนสาธิตมหาวิทย าลัยศศรีนครรินทรวิโรฒ ประสานมิตร

พอจบ ม.4 รบเ ร้าอย-ากไปเรียนต่อต่างประเทศตามเพื่อนในกลุ่มประสานมิตร จังหวะเดียวกับแม่บ้านชาวอเ มริกัน ที่แม่เคยไปพักอาศัย

ตอนได้ทุ นเรียนโครงการเอเอฟเอสสมัยยังสาวเดินทางมาเที่ยวเมืองไทย ครอบครัวจึงปรึกษาหารื-อ จ นในที่สุด สาsวัตsหมี ก็บินเดี่ยวลัดฟ้าสู่สหรั ฐอเมริกา

ตั้งแต่อายุ 16 ปี เพื่อไปเรียนต่อมัธยมเกsด 11 โ รงเรียนเมาท์เทนวิว ไฮสกูล ในรั ฐยูท่าห์ เมืองปsาศจากอ บ า ย มุ ข เต็มไปด้วยภูเขาและทะเลทราย

กับการใช้ชีวิ ตเพียงลำพั-ง ในต่างแดน ด้วยการทำงานพิเศษ ขับรถรับจ้ างเ สิร์ฟอาหารตามบ้าน จ นเก็บเ งินช่วยประหยัดค่ าใช้จ่ ายทางบ้านได้มากมาย

และใช้ชีวิ ตอยู่ที่นู่นถึง 8 ปีก่อนจะเหิ นฟ้ากลับเมืองไทย ด้วยดีกรีมหาวิทย าลัยจากลอสแอนเจลีส และเข้าทำงานเป็นโปรดิวเ ซอร์ รายการทีนทอล์ก

ทำงานเคียงข้าง เรย์ แมคโดนัลด์ และชาคริต แย้มนาม และตามมาด้วยการเป็นโปรดิวเ ซอร์รายการดังอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น อีฟอร์ทีน  เวคคลั บ สมอลทอล์ค

อยู่แกรมมี่ปีเดียวหนุ่มไฟแsงผู้นี้ก็ล-าออกไปเก็บเ กี่ยวประส บการณ์ กับบริษั ทฟรีเมนทอล ที่ข ายลิ ข สิ ท ธิ์ และดูเรื่องโ ป ร ดั ก ชั่ นให้กับรายการทีวีทั่วโ-ลก

ก่อนจะไปอยู่สังกั ดบีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ด้วยการเป็นเลขาส่วนตัว นิว ทอมสัน ดูแลจัดการเรื่องคอนเ-สิร์ตระดั บโลก อย่ าง อินคูบัส เอ็นริเก้ เวียนนาซิมโฟนี ลิงคินพาร์ก

รวมถึงดิสนีย์ ออนไอซ์ เ ปลี่ยนชีวิ-ตจากตำsวจชั้นประทวนไม่นาน พ.ต.ต.ศั กดิ์สุนทร ก็เอาวุ ฒิปริญญ-าตรีไปเข้าอบรมสัญญ-าบั ตรเป็นนายตำsวจ ติดยศ ร.ต.ต.

ตำแหน่งรองสาsวัตsกองสารนิเทศ ก่อนทำเรื่องลาส่วนตัวกลับไปเรียนต่อปริญญ าโทด้านบริหารธุรกิ-จที่ลอสแอนเจลิสนานปีเศษ และกลับมาเรียนโทคณะรั ฐศ-าสตร์

มหาวิทย าลัยรามคำแหงอีกใบ ก่อนจะกลับไปทำหน้าที่ประสานสื่ อ ประชาสัมพั-นธ์งานรณร งค์ต่ างๆ กับการคบหากับนางเอกสาวแพนเค้กที่กลายเป็นที่จับต-ามองของคนทั้งวงการบันเทิง

บอกแค่ว่า เจอกันด้วยเรื่องบังเอิญหลายครั้ง และครั้งแรกไม่ได้สะดุ-ด เป็นคนไม่สนใจอาชี พนี้ตั้งแต่เริ่ม ไม่บ้าดารา ห-นังไทย ละครไทย ดูแต่ซีรีย์ห-นังฝรั่ งอย่-างเดียว สไตล์ฝรั่ งทั้งหมด

ตอนแรกไม่รู้จริงๆนะ ว่าน้องเขาเป็นนางเอก ไม่มีใครบอก แต่ผมเ-ฉยๆ มารู้ตอนหลังต ก ใ จบ้าง ไม่ได้รู้จักว่าเขาเป็นอะไรอย่-างนั้น ไม่มีอะไรที่สะดุ-ด เขาเองก็คงไม่ได้มองคนอาชี-พนี้

ยอมรับว่า ไม่ง่ายกับชีวิ-ต แค่เ-งื่อนไ-ขของเวลาก็ลำบ ากแล้ว ชีวิ ตผมทำงาน ออกกำลังกาย เสาร์อาทิตย์ขี่มอเตอรืไซค์ก็หมดแล้ว นี่คือชีวิ ตผม ถ้าไม่อย่ างนั้น ผมก็จะไปในที่ที่ผมชอบไป

เช่น เขาใหญ่ ไปพายเรือคายัคโต้คลื่ น ไปโsยตัวหน้าผ าที่เขาใหญ่ ผมอยู่แบบนี้ ชีวิ ตผมทุกวันนี้ ผมแฮปปี้ ทุกวันนี้ใช้ชีวิ ตปกติ ส่วนตัวแล้วผมอย ากอยู่เ-งียบๆมากกว่า

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น