นก จริย า หายหน้าใช้ชีวิ ตที่บ้านเขาใหญ่

นก จริย า หายหน้าใช้ชีวิ ตที่บ้านเขาใหญ่

เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงมากຝีมืออีกคนที่ใครหลายคนรู้จักกันอย่ างดีสำหรับ นก จริย า สรณะค ม ที่ปัจจุบันอายุ 51 ปี

โดยทางด้านชีวิ ตส่วนตัว นก ส ม ร สกับสามีดาราหนุ่มอย่ าง จอนนี่ แอนโฟเน่ มีทาย-าทด้วยกันบุตร 3 คน ได้แก่ เจมส์ จิรายุ

เจมมี่ จอมภัค และ จีนส์ จิรชย า ตามลำดั-บ ซึ่งหลายคนหากใครติดตามชีวิ ตส่วนตัวของเธอผ่านอินสต าแกรมนั้นก็

จ นพบว่าเธอเองเป็นคนที่มีชีวิ ตเรียบง่ายมากทีเดียว โดยเธอมักใช้เวลาว่างไปกับธรรมช าติท่ามกลางงป่ าเขา ทำสวนทำไร่

และนอกจากนี้เธอนั้นยังมีบ้านพักต-ากอากาศที่มักจะไปบ่อย ๆ อีกด้วย นั่นคือ บ้านพักที่เขาใหญ่ซึ่งสถานที่นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่ง

พื้นที่ที่บรรดาคนดัง ดาราซื้ อบ้านพักกันไว้ เช่นเดียวกันกับครอบครัวแอนโฟเน่ ของคุณ จอนนี่-นก จริย า แอนโฟเน่ ที่มี

บ้านพักต ากอากาศอีกหลังหนึ่งอยู่ที่เขาใหญ่ บ้านของครอบครัวแอนโฟเน่หลังนี้เป็นบ้านโทนสีอ่อน ด้านในตัวบ้านตกแต่ง

เ น้นความอบอุ่นเน้นใช้สีเอิร์ธโทน เหมาะมากสำหรับการเดินทางไปพักผ่-อน ช าร์จพลัง ซึ่งคุณนกเองก็มักจะเดินทางไปพัก

หลังจากโ-หมงานเป็นผู้จัดละครมาอย่ างหนัก ซึ่งรอบๆ ตัวบ้านมีพื้นที่กว้างขวาง มีสวนร่มรื่น หลากหลายพั-นธุ์ไม้ทำให้บ้าน

ยิ่งดูน่าอยู่ขึ้น อีกทั้งทิวทัศน์ของแนวเขายิ่งทำให้บ้านพักต ากอากาศหลังนี้เหมาะสำหรับการพักผ่-อนเป็นอย่ างยิ่ง ระเบียงของ

บ้านที่สามารถมองเห็นภูเขา และธรรมช าติได้รอบด้านก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่คุณนกมักจะใช้เวลาอยู่บริเ วณนั้นเมื่อมีโอกาสไป

เ-ยือนบ้านพักอากาศหลังนี้เสมอนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่รักธรรมช าติและชอบใช้ชีวิ ตท่ามมกลางหุ-บเขาจริงๆ เลยเชียว

โดยหากใครอย ากติดตามชีวิ ตของครอบครัวแอนโฟเน่นั้นก็สามารถไปติดตามต่อได้ที่อินสต-าแกรมส่วนตัวของสาวนก

และสามีอย่ างจอนนี่ได้ ต้องบอกเลยว่างานนี้ไม่แปລกใจที่เธอจะหายหน้าไปเพราะชีวิ ตท่ามกลางธรรมช าติในช-นบท

ที่เธออยู่นั้นบรรย ากาศและสภาพแวดล้อม รวมถึงผู้คนก็น่ารักมากทีเดียว เห็นแล้วก็อย ากจะไปใช้ชีวิ ตตามป่ า เขาดูบ้าง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น