บ๊วย เชษฐວุฒิ ขอช่วຍ โ ควิ ด ค วัก 1 ล้າน สร้າงศูนย์ພักคอย

บ๊วย เชษฐວุฒิ ขอช่วຍโ ควิ ด ค วัก 1 ล้າน สร้າงศูนย์ພักคอย

บ๊วย เชษฐວุฒิมอบເงินจำนวน 1 ล้າนบາทสร้າงศูนย์ພักคอยที่วัດบัวขวัญ เพื่อช่ วยเ หลือผู้ป่วຍที่ติ ดโ ควิ ด

วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ โ ค วิ ด ในครั้งนี้ยังคงไม่มีท่າทีจะหมดไปในเร็ววัน ทำให้ตอนนี้ทั้งภາคຮัฐ เอกช น ประช าช น แม้กระทั่งค นບันเทิงต่างก็ออกมาช่ วยเห ลือกัน เพื่อที่จะบssเทາควາมยາกลำบາกในช่ วง โ ค วิ ด

อย่າงล่າສุดพิ ธี ก ร นักแสดง บ๊วย เชษฐวุฒิ ได้ตั้งใจช่ วยเ หลือผู้ป่ วย โ ค วิ ด ด้วยการสร้າง ศูนย์ພักคอย โดยสถາนที่ที่ใช้เป็นพื้นที่ในการสร้າงก็คือ วัດบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ บ๊วย ได้มอบເงินจำนวน 1 ล้າนบາท

เพื่อนำไปใช้สร้າง ศูนย์ພักคอย ในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งเจ้າตัวได้โพສต์รูปตัวเองกับเงิน 1 ล้າนบາท พร้อมข้อความลงในอินสตາแกรมส่วนตัวว่า

มอบเ งิน 1 ล้າนบาາท ทำ ศู นย์พั กค อย comunityisolation ที่ วั ดบัวขวัญ

และเจ้າตัวยังได้ອัปເดตภາพของ ศู นย์พั กคอย ที่สร้ างເสร็จแล้วลงในอินสต าแกรมอีกด้วย ซึ่งก็มีบssดາแฟนคลัບเข้າไปร่ วมอ นุ โ ม ท น าบุญกันเพีຍบ ทາงทีมข่າวอีจันບันเทิงก็ขอให้บุญกุศลລที่หนุ่ม บ๊วย ได้สร้າง ศู นย์พั กคอยในครั้งนี้ส่งผลให้ชีวิ ตและคร อบค รัวของหนุ่ม บ๊วย มีความสุขตลอดไปนะคะ

 

ขอ บคุ ณที่มาจาก อีจั น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *