ร่ างผู้สู ญหายจากเ หตุเรือล่ มวัดพนัญเชิงยังคงลอยมุ่งหน้าสู่ปทุมธานี

ร่ างผู้สู ญหายจากเ หตุเรือล่ มวัดพนัญเชิงยังคงลอยมุ่งหน้าสู่ปทุมธานี

จากที่ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้กับจุดที่เรือล่-มวัดพนัญเชิง เทศบาลนครwระนครศรีอยุธย า จ.wระนครศรีอยุธยา แจ้งว่าพบศ wผู้หญิงรายหนึ่งลอยในแม่น้ำที่ห่างจากจุ ด เ กิ ด เ ห ตุไม่ต่ำกว่า 10 กิโลเมตร

ซึ่งตรงที่เ กิ ด เ ห ตุเป็นจุดรอยต่อระหว่างแม่น้ำป่าสั-ก และ แม่น้ำเ จ้าwระย า และช่วงนี้มวลน้ำค่อนข้ างเยอะ จึงทำให้การค้นหายิ่งมีอุปสssคในการกเก็บซ ากเรืออย่ างมาก

กระทั่งต่อมาในเ ฟซบุ๊กของผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านป้อม อำเภอwระนครศรีอยุธย าได้ไลฟ์ส ดขณะที่เ จ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเ-หลือและตามหาผู้สู ญ ห า ย เ ห ตุเรือล่-มอยุธย า ซึ่งทางเ จ้าหน้าที่และผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่า

พบร่ างนางนฤมล จันทรโชติ อายุ 51 ปี หนึ่งในผู้สู ญ ห า ยแล้ว โดยพบร่ างของเธอในบริเ-วณช้างใหญ่ในอำเภอบางไทร ห่างจากจุดที่เรือจ-มประมาณ 20 กิโลเมตร

ตามข้อมูลระบุว่า ทีมหน่วยงานในพื้นที่จ.wระนครศรีอยุธย า พย าย ามที่จะพายเรือไปกลางแม่น้ำ เพื่อที่จะไปยังจุดที่ชาวบ้านบอกว่า พบศ wนางนฤมล ลอยค-ว่ำหน้าอยู่

แต่เมื่อน้ำเรือเล็กลงไปหวังจะช่วยร่-างคุณป้า แต่กระแ-สน้ำนั้นเ ชี่ยวเกินไป ทำให้ทีมหน่วยงานไม่สามารถช่วยเ หลือร่ างของ นางนฤมล ได้ ทำให้ร่ างของผู้เคຮาะห์ร้ ายยังคงลอยไปไกลเรื่อยๆ

ล่ าสุดมีรายงานว่า  ร่ างนางนฤมล ลอยมุ่งหน้าเข้าไปเขตพื้นที่ปทุมธานี ขณะเดียวกันการเก็บซ ากเรือที่ทางญ-าติของ นายสมชาย ธารกุล อายุ 64 ปี คนขั บเรือ ยังคงหวังว่า นายสมชายยังคงติ ดอยู่ในเรือนั้น

มีรายงานว่า ยังไม่สามารถเก็บซ ากเรือขึ้นมาได้แล้ว เนื่องจากมีอุปสssคหลายอย่ าง ทั้งกระแ-สน้ำเ ชี่ยว น้ำขุ่น ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นและเก็บซ ากเรือเป็นไปได้ย าก

ตามรายงานระบุว่า เ จ้าหน้าที่ต้องดำน้ำกำเชือกเพื่อนำไปมั ดเรือที่ล่ มให้ได้ 5 หรืออย่ างน้อย 3 จุดแล้วถึงจะล ากจูงเพื่อดึ งขึ้นมา

แต่เมื่อดึ งขึ้นมาแล้วเชือกข-าดบ้าง จุดที่ถูกมั ดไม่แข็งแຮงบ้าง จึงยังทำให้ไม่สามารถเก็บซ ากเรือขึ้นมาได้ ซึ่งจากการปฏิบั ติ ภารกิ จดังกล่าวจึงต้องยุ-ติเมื่อเวลา 4 ทุ่มของวันที่ 30 กันย-ายน 2564

ซึ่งวันนี้ (1 ตุลาคม 2564) ต้องใช้แผนสองในการเก็บซ ากเรือ อย่ างไรก็ตามยังมีข้อมูลอีกว่า นอกจาก 2 ชีวิ ตของ นายสมชายและนางนฤมลแล้วยังมีอีก 3 ชีวิ ตของน้องห ม าที่อยู่ในเรือที่เ กิดเ หตุดังกล่าวอีกด้วย

ซึ่งข้อมูลระบุว่า น้องห ม า 3 ตัวนั้นถูกตั้งชื่ อว่า ประยุ ทธ์ ประวิ ตร และวี ระ  โดยหลังจากเ กิดเ หตุส ล ดดังกล่าวพบว่า น้องห ม าชื่อประยุ ทธ์ด ว ง แ ข็ ง ที่ สุ ด เนื่องจากน้องมีชีวิ ต ร อ ดกลับมาได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *