หม่อมอูม ทำไร่ทำส วน

หม่อมอูม ทำไร่ทำส วน

ทิ้ งความดังของชื่ อเสียงไปอยู่ชนบ-ท  หม่อมอูม  พาลูกกับหลานไปทำไร่สวน  เ ลี้ยงเป็ดไก่ ที่ จ.เลย
เ ชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักและเคยชมผ-ลงานของเธออย่ างแน่นอน สำหรับอดี ตนักแสดงดาวยั่-ว อูม วิยะดา

ที่เธอแจ้งเ กิดด้วยการเล่นภาwยนตร์เรื่อง เทwธิดาโ รงแรม ในผ ลงานกำกับของท่านมุ้ย หม่อมเ จ้าชาตรีเฉลิม ยุคลฯ ในปีพ.ศ. 2517 โดยขณะนั้นเธออายุ 17 ปีและกำลังตั้งค รรภ์ได้ 6 เดือน ก็อ ด ท นถ่ายทำห นังจ นเสร็จ

จ นมีข่าวออกมาว่ามีลูก เธอจึงถูกจั บตัวให้มาเป็น นางร้ าย  จ-นในช่วงปี 2530  อูม วิยะดา  ได้ไปใช้ชีวิ ตและทำธุsกิจอยู่ที่สหรั ฐอเมริกา ถึง 10 ปี ก่อนจะกลับมารับงานละครอีกครั้งในปี 2540

และได้รับการต้อนรับอย่ างดีจากแฟนๆ จ-นถึงปัจจุบัน ด้านชีวิ ตคู่  อูม วิยะดา  เคยมีฐานะเป็น  หม่อมวิยะดา  มาก่อน เพราะ เคยใช้ชีวิ ตคู่ร่วมกับท่านมุ้ย แต่ทั้งคู่ก็แ-ยกทางกันมากว่า 20 ปีแล้ว

โดยท่านมุ้ยเป็นคนปั้-นเธอมาจ-นโ ด่งดังตั้งแต่เรื่องแรก ทำให้เ-กิดเป็นความใกล้ชิด ก่อนตั ดสิ นใจใช้ชีวิ-ตร่วมกัน ก่อนจะเ ลิกร-ากันมาในที่สุด  อูม วิยะดา  มีทาย-าทนั่นก็คือ  คุณชายเอี่ยว

ซึ่งเป็นพี่ชายของ คุณหญิงแมงมุม  อีกทั้งยังมีหลานถึง 4 คน ซึ่งเป็น  ม.ล.  กันหมด ปัจจุบันอูม วิยะดาได้ย้-ายบ้านไปใช้ชีวิ ตอยู่ที่ จ.เลย ใช้ชีวิ-ตกับธรรมช าติ ปลูกผัก เข้าป่ า

เ ลี้ยงเป็ดไก่ ถ้ามีคิวเล่นละครก็จะบินกลับมาที่กรุงเทwฯ  หม่อมอูม นักแสดงรุ่นใหญ่ กับชีวิ ตปัจจุบันที่ จ.เลยใช้ชีวิตกับธรรมช-าติ ปลูกผัก เข้าป่ า เลี้ยงสั-ตว์

เป็นนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ที่มีผ ลงานการแสดงในวงการบันเทิงมาอย่ างมากมาย สำหรับ หม่อมวิยะดา ยุคล ณ อยุธย า หรือ หม่อมอูม  ที่เคยใช้ชีวิ-ตคู่ร่วมกับ  ท่านมุ้ย หม่อมเ จ้าชาตรีเฉลิม ยุคลฯ

แต่ทั้งคู่นั้นได้แ-ยกทางกันมีทาย-าท 1 คน นั่นคือ คุณชายเอี่ยว-ม.ร.ว.มงคลชาย ยุคล  ซึ่งปัจจุบันถ้าไม่มีคิวเล่นละคร หม่อมอูม  จะบินกลับมาใช้ชีวิ-ตอยู่ที่ จ.เลย

ใช้ชีวิ ตกับธรรมช-าติ ปลูกผัก เข้าป่ า เ ลี้ยงเป็ดไก่ รมรื่น เรียบง่ายและมีความสุ ขสุดๆ เอาว่าจะเป็นอย่-างไรไปชมกัน หม่อมอูม ไปทำสวน ทำไร่ เ ลี้ยงเป็ด เ ลี้ยงไก่

เพราะลูกชายไปซื้ อที่จังหวัดเลย แล้วก็ปลูกบ้าน ทำสวน ทำไร่ ทำนา แล้วก็ติดเลยไปอยู่นั่น 5 ปีแล้ว ลูกชายไม่มากรุงเทwฯ เลย ถ้าไม่มีงาน ความรู้สึกจากซูเปอร์สต-าร์แล้วกลายเป็นชาวสวนมันรู้สึกยังไง

ก็ไม่ยึ-ดติดไง เราสูงไปแล้ว ตอนนี้เราลงมาอย่ างเงี ยบๆสง่าๆ ไม่ต้องไปยึ-ดอะไรมาก  แม่เข้าวงการมากี่ปีแล้ว อูม  เท่าอายุลูกชายเลย 45 ปีแล้ว

เริ่มต้นจากอะไร เริ่มต้นตอนอายุ 17 ไปดูห-นัง ผู้กำกั บเห็นแล้วเขาก็ชอบ เขาก็ติ ดต่ อมาเล่นห-นังใหม่ แ-ปลกแ-หวกแนวเป็นโ ส เ ภ ณีโຮงแรมม่ านຮูด

มันเลยเป็นที่มาเรียกฉาย าว่าดาวยั่-วหรือเปล่า เป็นนางเอกนะ นางเอกเทwธิดาโsงแรม  แล้วฉาย านี้มาจากไหน  ก็มาจากเล่นเป็นางเอก 7-8 เรื่องแล้วไม่เ-วิร์คไง ก็เลยต้องไปเป็นนางร้ าย พอเป็นนางร้ ายต บຕีคนก็ชอบ

แสดงว่านางร้ ายต บຕีเริ่มจากแม่เลยหรอ ใช่ แต่ก่อนนางร้-ายก็คือดาวยั่ ว  พอเข้ามาแล้วแม่เ กิดความรักกับผู้กำกั บแสตนอินเหรอ เรื่องที่เท่าไหร่ ทำไมถึงเรียกว่าผู้กำกั บแสตนอินรู้มั้ย

คือพอถึงเวลาที่เราถ่ายห นังเรื่องแรก ตอนนั้นเราก็ยังเ ด็กมากแล้วมาเล่นเทwธิดาโsงแรมจะให้มาจู บกับคนนั้น คนนี้ ผู้กำกั บเขาก็ส ง ส า รมั้ง  ก็ดีนะเขาเ ซฟเรา  เขาเ ซฟเรา เพราะเขามาจู บเราเอง เขามาเป็นแสตนอินแทนwระเอกทุกคน

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *