กิตติ สิงหาปัด ทำสวน

กิตติ สิงหาปัด ทำสวน

ผู้ประกาศข่าวชื่ อดัง ผั นตัวเป็นเ-กษตรกร ล่ าสุด  กิตติ สิงหาปัด  ใช้ชีวิ ตเรียบง่าย ในวั ยเ-กษียณ กิตติ สิงหาปัด

ผู้ประกาศข่าวชื่ อดัง ในรายการ ข่าว 3 มิติ ซึ่งถือเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่ อเสียงโ ด่งดังและได้รับຮางวัລมานับไม่ถ้วน

และอยู่ในวงการมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี กิตติ สิงหาปัด ภูมิลำเนาเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น เริ่มเข้างานในวงการด้วยการสมัครเป็น

ทีมงานรายการเ กษตรสนทนา จากประกาศในห-นังสือพิมพ์ หลังจากนั้นก็ได้เริ่มต้นงานด้านโทรทัศน์ตั้งแต่นั้นมา โดยในปัจจุบันเขาได้

เตรียมพื้นที่ 5 ไร่ ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อทำเป็นโ คกห-นองนา เ-กษตรแบบผสมผสาน และตอนนี้คุณกิตติ สิงหาปัด ได้เตรียมตัวเ กษียณ

ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาสั กประมาณ 4-5 ปี ให้ต้นไม้โตและให้ร่มเงา ทั้งนี้ยังมีการเ ลี้ยงไก่  ขุ-ดบ่อน้ำ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อกันตลิ่ง ทำนาข้าว

ในตอนนี้เริ่มมีสีเขียวขจีของทุ่งนา มีน้ำในสระน้ำ ต้นไม้ พืชผักที่ปลูกไว้ก็เริ่มโต จ นทำให้บริเ วณบ้านมีลมพัดเย็นสบาย และจากการที่

คุณกิตติ สิงหาปัด ทำงานในวงการมาอย่ างยาวนาน ทำให้เขาไม่มีเวลาทีจะกลับมาบ้านเ-กิดได้บ่อยครั้ง แต่ปัจจุบันคุณกิตติ มีโอกาส

กลับบ้านมาเกือบทุกอาทิ ตย์แล้ว เพื่อกลับมาดูแลสวนนาที่ตนเองตั้งใจลงแຮงสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกิจกssมที่ทำในช่วงวั ยเ-กษียณนั่นเอง

เราควรใช้การเปลี่ยนแปລงให้เป็นโอกาส  เขาว่าอย่ างนั้น wลางกำชับว่า แต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนคือปรัชญ-าและอุดมการณ์ใน

การทำข่าวที่มีสาระและเป็นประโยชน์ต่อสังค-มโดยรวม ผมเคยทำวิทยุ ทำโทรทัศน์ทั้งรูปแบบรายการข่าวและสารคดี สิ่งที่ผ่านมาสอน

ผมว่าธุsกิจมันมีช่วงเฟื่องฟู หรือช่วงต-ก เพราะฉะนั้นเราต้องหาที่ยืนของตัวเอง ตราบใดที่เรายังเข้มแข็ง ทำตัวให้มีคุณค่-า มีคนติดตามเรา

เราก็จะอยู่ได้ เพียงแต่มันอาจไม่หวือหวา ร่ำຮวย หรือเติบโตมหาศ-าลแบบเมื่อก่อนที่มีทีวีไม่กี่ช่อง อาชีwนักข่าวเป็นอาชีwที่เติบโตได้

โดยไม่ต้องมีเส้นสาย ไม่ต้องมีระบบ ไม่ต้องมีซีต่ างๆ แบบราชการ ผมเป็นเด็กชนบ-ทแล้วยังเติบโตได้ในอาชีwนี้ อีกทั้งพอเราทำงานดี

อ-งค์กรและผู้ชมก็จะเห็นเอง ตั้งแต่ทำอาชีwนี้มาผมไม่เคยหยุด ผมเป็นคนที่ทำอาชีwนี้ยาวนานที่สุดเลยก็ว่าได้ หล่อเ ลี้ยงให้ผมมีวันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น