ด่ว น เจอแล้ว 1 ผู้สู ญหาย เรือล่ ม

ด่ว น เจอแล้ว 1 ผู้สู ญหาย เรือล่ ม

เ จ้าหน้าที่หน่วยงานและครอบครัว ทำภารกิ-จเก็บซ ากเรือล่ ม และค้นหาศ wผู้เสี ยชีวิ ต เรือล ากโยงล่-มที่หน้าวัดพนัญเชิง ซึ่งขณะนี้พบแล้ว 1 ศ w ที่บริเวณช้างใหญ่ อำเภอบางไทร เป็นຮ่างของคุณป้า

เ จ้าหน้าที่หน่วยงานและครอบครัว ทำภารกิ จเก็บซ ากเรือและค้นหาศ wผู้เ สียชีวิ ต เรือล ากโยงล่ มที่หน้าวัดพนัญเชิง ซึ่งขณะนี้พบแล้ว 1 ศ w ที่บริเวณช้างใหญ่ อำเภอบางไทร เป็นຮ่างของคุณป้า

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น