น้องเต๋า ตระเ วนเก็บขวดหาเ ลี้ยงพ่อ

น้องเต๋า ตระเ วนเก็บขวดหาเ ลี้ยงพ่อ

เข็นรถเก็บขย ะได้วันละ 20 บ. น้องเต๋า  เด็กป.4 ตระเ วนเก็บขวดหาเ ลี้ยงพ่อ วันนี้มีเรื่องมาแ ชร์ คุณครูสาวท่านหนึ่ง

กำลังขับรถกลับบ้านประมาณ 17:00 น.ของวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา แล้วไปเห็นเ ด็กนักเรียน ป.4 ด.ช.ชนะชัย พ่วงสาม

อายุ11 ปี หรือน้องเต๋า นักเรียนโ รงเรียนเทศบาล 1 ห นองสาหร่าย อ.ปากช่อง กำลังเ ข็นรถเก็บของเก่าอยู่ข้าง

ทางคุณครูสาว เลยวนรถกลับมาจอดคุยด้วย ส-อบถามว่าเก็บขวดทุกวันได้ครั้งละเท่าไหร่ เด็ กตอบว่า ได้ครั้งละ 15-20 บ.

เป็นค่ าขนมไปโ-รงเรียนเด็ กยังอธิบายด้วยว่าต้องแ กะพลาสติกออกจากขวดเพราะพลาสติกก็ข-ายได้โดยเด็ กคนดังกล่าวมีความคิด

อีกว่าเขาจะเอาเ งินไปจ่ ายค่-าย ารั กษ าพ่อที่ไม่สบ าย แม่เต๋าเ-สียตั้งแต่เต๋ายังเล็ก อีกส่วนจะซ่ อมรถเข็ นของเขา

ที่แ ปลกใจคืออยู่โsงเรียนส่งงานเราครบทุกชิ้น เป็นเ ด็กที่ตั้งใจเรียนคนนึงเลย รู้จักคิดและวางแผนขนาดนี้ คือน่าชื่นชมมาก

คุณครูสาว มีความคิดว่าอย ากจะช่วยเต๋าซ่ อมรถเ ข็น และเป็นค่ าย าให้คุณพ่อที่ไม่สบ-ายค่ าอุปกรณ์การเรียน เพื่อเ ด็กดีจะได้มีกำลังใจ

ใครสนใจจะร่วมสมท-บทุ นสนั บสนุนด้วยกันมั้ยคะ ครูดาว ศุภรักษ์ ศรีสมบั ติ โ รงเรียนเทศบาล 1 ห นองสาหร่าย
คุณครูสาว

เลยวนรถกลับมาจอดคุยด้วย ส อบถามว่าเก็บขวดทุกวันได้ครั้งละเท่าไหร่ เ ด็กตอบว่าได้ครั้งละ 15-20 เป็นค่ าขนมไปโ รงเรียน

ทั้งนี้ น้องเต๋า ยังมีความคิดด้วยว่า อย ากเอาเงิ-นไปจ่ ายค่ าย ารั กษ าพ่อ ส่วนจะซ่-อมรถเ ข็นของเขา เมื่อคุณครูสาวได้พูดคุยกับน้องเต๋

ทำให้เธอแป ลกใจมากเพราะตอนอยู่ที่โ รงเรียนน้องเต๋าส่งงานครบทุกชิ้น ถือเป็นเด็ กตั้งใจเรียนคนหนึ่งเลยทีเดียว แถมยังรู้จักคิดและวางแผนขนาดนี้ น่าชื่นชมมาก

คุณครูสาวท่านนี้จึงอย-ากช่วยน้องเต๋าซ่ อมรถเ ข็นและช่วยเ หลือค่ าย าให้คุณพ่อรวมถึงค่-าอุปกรณ์การเรียน
ตอบแทนความเป็นเ ด็กดีเพื่อให้น้องเต๋าได้มีกำลังใจ

พร้อมเชิญชวนโ ซเ ชียลร่วมสมท-บทุนสนั บสนุ นด้วยกัน สมาชิกเ ฟซบุ๊กเwจ สีสันโคราช ได้โwสต์แ ชร์เรื่องราวความกตัญญูของเ ด็กชายคนหนึ่ง หลังออกเก็บของเก่าข ายเพื่อหาเ-งินมารักษ าพ่อ

โ ดนระบุว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่ครูดาว น.ส.ศุภรักษ์ ศรีสมบั ติ ครูของโ รงเรียนเทศบาล 1 ห นองสาหร่าย อ.ปากช่oง จ.นครราชสีมา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *