น้องแพรว ลูกสาวบุ ญธรรมของบุ๋ม ปนัดดา

น้องแพรว ลูกสาวบุ ญธรรมของบุ๋ม ปนัดดา

เป็นอีกหนึ่งพิธีกรและนักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่ต้องบอกรีว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอจริงๆสำหรับทางด้านบุ๋ม ปนัดดา

ซึ่งถ้าใครได้ติดตามเธอ จะเห็นว่าเ-จ้าตัวนั้นเป็นอีกหนึ่งคน ที่ได้รับคำชื่นชมมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งในฐ-านะนักแสดงพิธีกร

หรือเป็นคนที่ออกมาเดินหน้าทำความดีช่วยเ-หลือสังค มไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของสตรีและเด็ กอีกทางเ จ้าตัวยังเป็นประธานอ-งค์กรทำดี

ที่ออกมาเดินหน้าช่วยเ หลือประชาช-นที่ได้รับความเ ดือดร้ อนในย ามวิกฤ-ตอีกด้วยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ทั้งสวยและเก่งจริงๆ

ซึ่งถ้าใครได้ติดตามทางด้านบุ๋มปนัดดา จะเห็นว่าเธอเริ่มเข้าสู่วงการและมีชื่-อเสียงจากการได้รับตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีพ.ศ. 2543

เรียกได้ว่าเธอนั้นสามารถคว้-าร างวั ลนี้มาครอบครองด้วยความสวยและความสามารถก่อนที่จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากคุณภาพ

ในวงการบันเทิงไทยที่มีผ ลงานในด้านการแสดงและการเป็นพิธีกรรายการมากมายนอกจากนี้ยังมีผ-ลงานทั้งในด้านภาพยนตร์ ซีรี ซิตคอม

และการพ-ากย์ภาพยนตร์อีกด้วยนอกจากในด้านการทำงานแล้วด้านการเรียนถือว่า ประส-บความสำเร็จไม่แ พ้กัน

เพราะเ จ้าตัวนั้นได้จบทั้งปริญญ-าตรีปริญญ-าโทและปริญญ-าเอกถือได้ว่าทั้งสวยและความสามารถเยอะมากๆ

ซึ่งถ้าใครได้ติดตามเธอจะเห็นว่าเ จ้าตัวนั้นเป็นคนที่มีจิ-ตใจดีและชอบช่วยเ หลือสังค-มอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านการดำเนินชีวิ ต

หรือการมอบชีวิ-ตใหม่ให้กับใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านน้องแพรวลูกสาวบุ ญธรรมของเธอที่ เ จ้าตัวนั้นได้ช่วยเ หลือ

และส่งเ สียเล่าเรียนจ-นปัจจุบันได้สอบติดเป็นคุณห มอและกำลังศึ กษ-าอยู่ที่คณะวิทย าศ าสตร์ภาควิชาเวชศ าสตร์

ฉุ-กเ-ฉินการแwทย์คณะแwทย์ศ-าสตร์โsงพย าบาลรามาธิบดีมหาวิทย าลัยมหิดล

ซึ่งปัจจุบันน้องแพรว ก็กำลังศึ กษ าและตั้งใจเรียน มากๆ เผื่ออนาค ตของตัวเองและทำให้บุ๋ม ปนัดดาได้ภูมิใจ เป็นอีกหนึ่งเรื่องsาวที่ดีมากๆเลยทีเดียว

 

เก่งมาก

ชื่นชม

ว๊าว ๆ

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *