เจ เจตริน ช่ วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้

เจ เจตริน ช่ วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้

เป็นศิลปินนักร้-องที่ไม่ได้มีดีแค่ความสามารถและหน้าต าที่หล่อเหล า แต่จิ-ตใจของเขาก็งดงามไป

ด้วยเช่นกันสำหรับ เจ เจตริน ที่มีจิ ตใจดีคอยช่วยเ หลือสังค-มอย่างต่อเนื่องมาตลอด แถมยัง

เป็นตัวอย่ างที่ดีทำหน้าที่คุณพ่อคอยปลู กฝั-งและสอนสิ่งดีๆให้กับบุตรสามใบเถ าอย่ าง น้องเ จ้านาย

น้องเ จ้าขุน และน้องเ จ้าสมุทร ที่ในตอนนี้ทั้งสามคนได้เติบโตมาเป็นหนุ่มหล่อ เดินตามรอยคุณพ่อ

เข้าวงการมาเป็นศิลปิuนักร้-องกันทีละคนแล้ว นอกจากนี้พ่อเจก็เป็นตัวอย่ างที่ดีของบุตร ช่วยเ หลือสังค-ม

อย่ างต่อเนื่องตามโอกาสโดยเ จ้าตัวได้บอกว่าในเมื่อผมเป็นคนสาธารณะ ได้รับอะไรมามากมายแล้ว

จากการมีชื่ อเสียงและมีทุ-นเก็บมากมากให้ตัวเองและครอบครัวได้อยู่กันอย่ างสุ-ขสบาย ก็อย ากจะตอบแทน

คืนให้กับสังค-ม แบ่งปันช่วยเ หลือมอบสิ่งดีให้กับคนอื่นบ้าง โดยเขาจะเ น้นช่วยกับคนที่มีฐานะย า ก จ น

และลำบ า ก ถ้าหากได้รู้ว่าใครต้องการความช่วยเหลือและมีโอกาสก็จะรีบเข้าไปช่วยทันที อย่ าง

ก่อนหน้านี้เขาได้ทราบข่าวถึงห-มู่บ้านในชุมช นหนึ่งที่ภาคใ ต้ว่า หลายคนไม่มีที่อยู่อาศัย เข้าจึงได้นำทีม

พาอาส าสมัครอีกหลายคนรีบไปช่วยกันทันที ได้ทำการค วักทุ-นส่วนตัวสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับชาวบ้าน

ที่นั่นกว่าหลายสิบหลังคาเ-รือนแถมไม่พอยังพากันไปช่วยซ่-อมโ รงเรียน สร้างสนามให้ใหม่ มอบ

คอมwิวเตอร์อีกกว่าสามสิบเ ครื่องให้นักเรียนได้ใช้เรียนห-นังสือกันอีกด้วย นอกจากนี้เขาก็ยังได้

ช่วยเ หลือคนจากเคสอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่นมอบทุ-นและอุปกรณ์ทำมาหากินให้กับนักร้ องต า บ อ ด

ช่วยอุ-ปถัมป์น้องที่ไม่สบายมาส่งทุ นให้อย่ างต่อเนื่องมานานหลายปี และอื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วน

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น