เขมราช ลูกช าวนาสุดภูมิใจพ่อแม่จบป.4 ส่งเรียนจบโทได้

เขมราช ลูกช าวนาสุดภูมิใจพ่อแม่จบป.4 ส่งเรียนจบโทได้

ชาวเน็ตแ ชร์สนั่น บัณฑิตหนุ่ม โwสต์ภาพและข้อความสุดซึ้งผ่านเฟ ซบุ๊ก เขมราช ภิระบรรณ  ถึงความภาคภูมิใจในความสำเร็จยกชุดครุยมอบให้พ่อแม่ใส่ พร้อมบอกคงจะเหมาะกับท่านมากกว่า จะมีคนจบ ป.4 ซั-กกี่คน ได้สวมชุดครุยในวันรับปริญญ-า

การที่ได้เห็นลูกส วมชุดครุยในวันรับปริญญ า ถือเป็นสิ่งที่พ่อ แม่ หลายคนปร-าบปลื้ ม และภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกเชื่ อว่ามีพ่อแม่ในหลายๆครอบครัว ที่มีฐ านะทางครอบครัวที่ลำบ-าก

แต่ยังอุตส่าห์ตร-ากต รำส่งเสี ยให้ลูกได้เรียนจ-นจบการศึ กษ า และได้สวมชุดครุยเพื่อรับใบปริญญ า อย่ างเช่นเรื่องราวของบัณทิตหนุ่มคนนี้้ ที่พ่อ แม่ เป็นเพียงชาวน-า การศึกษ าจบแค่ชั้น ป.4

แต่สามารถส่งเสี ยลูกจ-นเรียนจบปริญญาโทได้ หนุ่มบัณฑิตระบุว่าชุดครุยนี้คงเหมาะที่จะอยู่บนก ายของพ่อแม่มากกว่า

โดยบัณทิตหนุ่มผู้ใช้งานเฟซบุ๊ ก  เขมราช ภิระบรรณ  ได้โwสต์เรื่องราวที่มีเนื้-อหาข้อความดังนี้ พ่อกับแม่ผมจบแค่ป.4ครับ พ่อกับแม่ผมอ่านห นังสือเขียนห นังสือออกบ้างไม่ออกบ้าง พ่อกับแม่ผมทำอาชีwทำนา

แต่พ่อกับแม่ผม สามารถหาเงิ นส่งผมเรียนจบป.โทได้ครับ ผมว่า ชุดครุยที่ผมใส่ คงไม่เหมาะกับผมหรอกครับ ผมว่า ชุดครุยมหาบัณฑิตหรือปริญญ-าโท เหมาะกับท่านทั้งสองมากกว่าครับ จะมีคนจบป.4 ซั-กกี่คนที่ได้ส วมชุดครุยป.โท

ผมว่าครุยชุดนี้ สร้างร อยยิ้ม ความภูมิใจ ความสุ-ขให้กับพ่อกับแม่มากมายครับ ผมภูมิใจจังเลยครับ ที่ได้เ-กิดมาเป็นลูกของท่านทั้งสอง

ผมอิ่มใจจังเลยครับ ที่ได้เห็นร-อยยิ้ม จากท่านทั้งสอง ผมมีความสุ ขจังเลยครับ ที่ได้พ่อแม่ภูมิใจในตัวผม ขอบคุณทุกสิ่งที่ให้เรามาเป็นครอบครัวเดียวกัน พ่อกับแม่ผมเก่งที่สุดในโ-ลกเลยครับ รักท่านทั้งสองมากนะครับ

ได้รับกระแ-สชื่นชมจากโลกออนไ ลน์ เพียงชั่ วข้ามคืน กรณีหนุ่มป.โท ร-ายหนึ่ง ได้โwสต์รูปภาพผ่านเ ฟซบุ๊กส่วนตัว เขมราช ภิระบรรณ

ตนเ-กิดเป็นลูกชาวนา ช่วยพ่อแม่กับงานมาตั้งแต่เกิ-ด จ นเข้ามาเรียนห นังสือที่มหาวิทย-าลัยกรุงเทw และจบปริญญ าตรี สามารถสร้างชื่ อเสียงให้กับมหาวิทย-าลัยได้

จึงได้ทุนศึ กษ าต่อในระดั-บปริญญ าโท ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเพียงแค่อย ากจะขอบคุณท่านทั้ง 2 ที่เ ลี้ยงดูตนมาจ-นถึงทุกวันนี้

และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ ได้เป็นแบบอย่ างที่ดี แม้ว่าจะเ-กิดในครอบครัวชาวนา ไม่เคยอาย มีแต่จะก็มีความสุ ขที่ได้เ-กิดเป็นลูกท่าน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *