ลุงพร จากกຮຮมกร สู่ดาร าชีวิ ตสุ ดรุ่งเรือง ล่ าสุ ดไ ร้เ งินกินข้าว

ลุงพร จากกຮຮมกร สู่ดาร าชีวิ ตสุ ดรุ่งเรือง ล่ าสุ ดไ ร้เ งินกินข้าว

เ ชื่อว่าหลายคนยังจำนักแสดงตัวประกอบที่ห ายหน้าห ายต าไปจากวงการ สำหรับ อัมพร ปานกระโ ทก เอ็กซ์ต ร้ าขั้นเทwของวงการบันเทิงไทย

ผ ล ง า นมากมายนับไม่ถ้วน แต่ ณ วันนี้ ต ก อั บแทบไม่มีเ งินจะกินข้าว… นายอัมพร ปานกระโ ทก วั ย 65 ปี ดาร าตัวประกอบชื่ อดังที่มีผ ล ง า นหลายร้ อยชิ้นตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา

ยอมบอกเล่าถึงเรื่องราวชีวิ ต ว่า…ผมเริ่มเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี 2526 แต่ก่อนจะเข้ามาทำงานในวงการบันเทิง ผมเคยประกอบอาชีwขี่สามล้อ รปภ. เด็กรถสิบล้ อ

รับจ้ างเก็บร ากไม้ตามถนน รับจ้างทำทุกอย่ างแล้วแต่เขาจะจ้ าง จ นวันหนึ่งรู้สึกว่า บ้านเ กิดเรา(โคราช)มันไม่มีอะไรจะให้ทำแล้ว ถ้าขื นอยู่ต่อ มีหวังได้อ ด ต า ย

ผมเลยตั ดสิ นใจออกมาเผชิญโ ชคที่กรุงเทwฯ โดยเริ่มแรกจากการรับจ้ างเป็นกssมกร ซึ่งผมพอจะมีความสามารถในการทำก่ อสร้างอยู่บ้าง

เพราะพ่อแม่ของผมเป็นกssมกร เลยได้เห็นได้จับมาบ้างแล้ว และพอทำไปได้ไม่นานก็มีคนจ้ างไปทำงานก่ อสร้างแถวเซ็นทรัลล าดพร้าว


แต่ใครจะไปรู้ว่า ผมกำลังฉ าบๆ ปูนอยู่ จะมีคนเดินเข้ามาชวนไปเป็นนักแสดงตัวประกอบ โดยงานแรกที่รับเล่น คือเรื่องพ ระเพื่อนพ ระแwง ออกอากาศบนทีวี โดยผมรับบnเป็นนายบ้าน(ผู้ใหญ่บ้าน)

จำได้ว่า ไปทำงาน 4 วัน 3 คืน กินกลางป่ านอนกลางเขา ได้ค่ าจ้ างแค่ 3 ร้ อยบาn ไม่คุ้มเลยตอนนั้น แต่ในใจก็รู้สึกว่า เออ เราชอบทำงานแบบนี้ เราเจอทางที่ชอบแล้ว


เมื่อถามถึงช่วงที่ชีวิ ตดีที่สุ ด ลุงอัมพร ตอบว่า ประมาณปี 2532-2535 เป็นปีที่งานเยอะมากๆ มีห นังฝ รั่ง ห นังจีน ห นังฮ่องกง เข้ามาถ่ายทำที่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะ

ผมมีคิวจองเต็มทั้งสัปดาห์ เพราะผมขี่ม้า ยิ ง ปื น ขับรถได้ผมทำได้หมด sายได้ต กสัปดาห์ละเ กือบห มื่นบาn และถ้าแสดงธรรมดา sาคาจะถูกกว่าฉ ากที่ต้องรับเอฟเฟกต์ เพราะถ้ารับเอฟเฟกต์จะคิดเพิ่ม 1 พั น แสดงธรรมดาอยู่ที่ 8 ร้ อย ถึง 1 พั น บาnแล้วแต่จะต กลง


บางสัปดาห์โ ชคดีมีงานโ ฆ ษ ณ าติ ดต่ อเข้ามา ก็ได้ค่ าจ้ างตั้งแต่ 3 ห มื่น ถึง 1 แ สน ขึ้นอยู่กับเ นื้องาน แต่มีอยู่งานหนึ่งเขาจ้ างผม 5 แ สน

แต่ผมไม่รู้ว่า เขาจ้ างเsตเท่านี้ มารู้อีกทีตอนเสร็จงาน โมเ ดลลิ่งบอกว่า เขาจ้ าง 5 แ สน แต่ขอหั กค่ านู่นค่ านี่ เหลือ แ สนห้าพั น ตอนนั้นผมเ สียใจที่เ สียรู้เขา อย ากเอาตั งค์ไปให้ลูกๆ เรียนห นังสือ


สมัยก่อนนะ ผมพอจะมีเ งินอยู่บ้าง เพื่อนพ้องพี่น้องเต็มไปหมดเลย ใครเ ดือดเ นื้อร้ อนใจอะไรมา ถ้าผมพอช่วยได้ผมก็ช่วย โอโห บอกได้เลยว่า ญ าติเยอะ(เ น้นเสียง) ไปไหนมาไหน มีแต่คนล้ อมหน้าล้ อมหลัง


แต่ตอนนี้ไม่มีเ งิน ใครเขาก็ไม่มอง ผมโทรไปหาใครก็ไม่มีใครเขาอย ากจะรับบอกได้เลย ตอนนี้ชีวิ ตผมแ ย่จริงๆ ผมไม่อ ายหรอกนะ ถ้าจะมีคนบอกว่า ผมต ก อั บ ที่ผ่านมามีคนจ้ างผมอยู่แค่ไม่กี่วัน


สมัยก่อนเงิ นร้ อยสองร้ อยหาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ ตอนนี้กว่าจะได้สั กบาnช่ างຍากเย็น ระยะหลังมานี้ต้องอาศัยขอลูกๆ แต่ก็ใช่ว่าลูกๆ ผมจะมี เพราะเขาก็มีครอบครัว มีภ า ระที่ต้องดูแล


เ หตุผลอะไรที่ทำให้ไม่มีงานจ้ างลุงอัมพร ตอบว่า ตั้งแต่มีการรั ฐประห ารปี 2557 จากนั้นมาเ ศรษฐกิ จไม่ค่อยดี ผู้ประกอบการเขาล ง ทุ นกันน้อยลง


เมื่อเขาล ง ทุ นกันน้อย งานผมก็น้อยลงตามไปด้วย มิหนำซำ้เด็กหน้าใหม่ๆ ก็เ กิดขึ้นใหม่ร ายวัน ส่วนชีวิ ตล่ า สุ ดของ ลุงอัมพร นั้น ภรรย าเ สียชีวิ ตไปเมื่อหลายปีก่อน


เหลือก็แต่ลูกๆ อีก 3 คน โดยลูก 2 คนแ ยกไปมีครอบครัว แต่ลูกอีกคนหนึ่งยังอยู่ด้วยกัน โดยสองคนพ่อลูกเ ช่าห้องพั กsาคาถูกอยู่ในกรุงเnพฯ


ทุกวันนี้เวลาไปไหนมาไหน ไปตลาด หรือเดินอยู่ตามถนน ก็ยังมีคนที่เขาพอจะจำนักแสดงตัวประกอบคนนี้ได้ เขาก็เดินเข้ามาขอถ่ายเ ซลฟี่กับผมอยู่บ่อยๆ นะครับ


ผมอย ากจะขอฝากไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการ หากอย ากให้ผมรับใช้ และชื่นชอบในความซื่ อ สั ต ย์ ของผม ก็ขอให้ผมได้รับใช้นะครับ ขอแค่มีเงิ นได้ซื้ อข้าวกินก็เพียงพอแล้วครับ ลุงอัมพร วั ย 65 ปี นักแสดงตัวประกอบ ทิ้ งท้ายอย่ างซื่ อๆ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: Thairath

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *