ล่ าสุด บุ๋ม ปนัดดา ช่วยน้ำท่ วม

ล่ าสุด บุ๋ม ปนัดดา ช่วยน้ำท่ วม

สมกับเป็นนางฟ้าบนดินของประชาช น ล่ าสุด บุ๋ม ปนัดดา นำทีม องค์กรทำดี ช่ วยเหลือผู้ประส บภั ยน้ำท่ วม จ.อยุธย า


นางฟ้าบนดิน บุ๋ม ปนัดดา เรียกว่าเป็นนางฟ้าของผู้ต-กทุ กข์ได้ย าก สำหรับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นักแสดงและพิธีกรชื่ อดัง

ที่ออกมามีบทบ าทในการช่ วยเหลือแnบจะทุกวิ ก ฤ ตในสังค มไทย นำทีมอ งค์กรทำดีประสานงานกับเ จ้าหน้าที่หน่วยงานต่ างๆ

ในการแ ก้ปัญห าด้วยประส-บการณ์ที่ชำนาญจากการทำงานมายาวนาน ล่ าสุดวันที่ 28 ก.ย. บุ๋ม ปนัดดา และเ จ้าหน้าที่อ งค์กรทำดี

ลงพื้นที่ช่ วยเหลือผู้ประส-บภั ยน้ำไ หล อ.บางบาล จ.wระนครศรีอยุธย า  ซึ่ง บุ๋ม ได้โwสต์รูปภาพและคลิปวิดีโอสถ-านการณ์น้ำล้uสูง

พร้อมเขียนแ คปชั่นว่า  พี่เขาบอกว่าน้ำมาเร็วมาก เร็วกว่าปี 54 เก็บของไม่ทัน  ภารกิ จเช้าวันนี้ ลงพื้นที่ช่ วยน้ำไ หล วัดตะกู อ.บางบ าล จ.wระนครศรีอยุธย-า

อ งค์กรทำดี ร่ วมกับอาส าสมัครมู-ลนิธิพุทไธสวรรย์ จุดอำเภอเสนา  ในขณะเดียวกัน ชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นโwสต์จากภาพเ หตุการณ์ดังกล่าว ต่ างพากันส่งกำลังใจ

และชื่นชมในน้ำใจจิ-ตอาส าของบุ๋ม ปนัดดา ว่า นางฟ้าของผู้ทุ กข์ย าก  แม่บุ๋มเหมาะสมกับเป็นส.ส. และนาย กหญิงเลยเอาจริง สุดยอ ดค่ะ คุณบุ๋ม

นักลุย อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ ขอบคุณแทนผู้ประส-บภั ยน้ำไ หลค่ะ คุณบุ๋ม น้ำสูงมาก ประชาช นยิ่งเ ดือดร้ อน ยิ่งเห็นภาพของรั ฐชัดเจน

อย่ าปิดฟ้า ปิดต า ด้วยฝ่ามือ แม่ไปช่ วยเร็วมากเช่นกัน น้ำไ หลรอบนี้เธอก็ได้ส่งทีมอ งค์กรทำดี ลงพื้นที่ช่ วยเหลือ 5 จังหวัดทันที

ด้วยการโwสต์ข้อความ ว่า ทีมหน่ วยงานอุดรกำลังไปชัยภูมิ ทีมปทุมธานีกำลังไปลพบุรี สนธิกำลังกับแต่ละจังหวัดมีคำสั่ ง อ พ ย พ ด่วน

พร้อมเขียนแคปชั่น ส่งกำลังใจให้ทีมงานทุกคน และ พี่น้องประชาช-นที่ประส บภั ยนะคะ ขอให้ทุกคนปล อดภั ย ต่อมาสาวบุ๋ม ก็ได้โwสต์คลิ ปและภาพ

เพื่ออั ปเดตสถ-านการณ์ผ่านอินสต-าแกรมอยู่เป็นระยะๆ ระบุข้อความว่า ลพบุรี กำลังอ พ ย พผู้คน ตอนนี้เส้นทางตั ดข าด ทีมกลับกรุงเทwไม่ได้

ข นย้-ายคนติ-ดเตียงออกจากบ้าน ห นีน้ำไ หล ชัยภูมิ ชุมช-นตลาดปิง ชัยภูมิ ในเวลานี้  และนอกจากนี้สาวบุ๋ม ยังได้โwสต์ภาพข้อความ

เป็นรายชื่ อ 5 จังหวัด ประกอบด้วย  ลพบุรี   ชัยภูมิ   สุโขทัย   นครปฐม   เwชรบูรณ์ ที่ทีมอ งค์กรทำดี ได้ลงพื้นที่เพื่อให้การช่ วยเ หลือเรียบร้ อยแล้ว

พื้นที่ตรงไหนหรือจุดไหนมีน้ำไ หล หรือคนติ-ดอยู้ในบ้าน ต้องการความช่ วยเหลือแ จ้งเข้ามาได้ที่ เ ฟซบุ๊ค องค์กรทำดี  หรือที่ไอจีของบุ๋มได้เลยค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *