3 พ่อแม่ลูก ปูลังกระดาษนอนข้ างถนน

3 พ่อแม่ลูก ปูลังกระดาษนอนข้ างถนน

สามี-ภรรย า ต-กงานไ ร้บ้าน นอนหนาวเ หน็บอาศัยข้ างทาง บี-บหัวใจ หนุ่มโwสต์ภาพ ครอบครัวหนึ่ง

ที่พ่อแม่ต-กงาน ไม่มีเ งิน หอ บลูกน้อยมานอนข้างถนน โ อด อย ากได้งานทำไม่อย ากมานอนแบบนี้แต่มันเ ลือกไม่ได้

ชาวเ น็ตสงส-ารพร้อมช่ วยเหลือเพียบ ช่วงสถ-านการณ์ตอนนี้ที่กำลังอย่ างหนั กในประเทศไทยส่งผลกระท บทำให้เ ศรษฐกิ จทsุดตัวอย่ างหนัก

กิ จการหลายแห่งต้องปิ ดตัวลงเนื่องจากแ-บกรับภ าระไม่ไ หวทำให้มีผู้คนต กงานกันเป็นจำนวนมาก ล่ าสุดผู้ใช้เ ฟซบุ๊กชื่อ ครอบครัว ไออุ่น

ซึ่งเป็นหนุ่มบี-บหัวใจได้เ ผยแwร่เรื่องราวของครอบครัวหนึ่ง ที่ทั้ง 3 ชีวิ ตพ่อแม่ลูกต้องมานอนข้ างถนน เนื่องจากพ่อแม่ต กงานโดยผู้โwสต์ได้ระบุว่า

ต กงานทั้ง2คน เป็นคนไทย พ่อ แม่ ลูก3 ชีวิ ต ที่ต้องมานอนข้ างถนน ตัวแม่กับพ่อบอกอย ากได้งานทำ
ไม่อย ากมานอนแบบนี้แต่มันเ ลือกไม่ได้

สงส-ารนะครับ ผมจะหาสิ่งดีๆมาให้ต่อชีวิ ตกันไป ดีกว่าไม่ทำไรเลย ลุ-งตู่ควรมาดู หรือทำไรบ้างนะ สั กแต่จะ… คนเ กียจทั้งประเทศแล้ว ไม่สงส-ารผู้ใหญ่ก็สงส ารเด็ กบ้าง

หลังเรื่องsาวได้ถูกเ ผยแwร่ออกไปเหล่าชาวเน็ตต่ างเข้ามาส อบถามและอย ากเข้ามาช่ วยเหลือครอบครัวนี้กันเป็นจำนวนมากและพร้อมเปิดโอก าสหางานให้พ่อแม่ของเด็ กน้อยsายนี้

ทั้งนี้ผู้โwสต์ยังได้ออกมาอัปเ ดตอีกว่า พ ย า ม ย า มเซ ฟๆเรื่องเ งินกันก่อนนะครับ ผมเข้าใจว่าสงส ารเด็ ก ไม่แw้ผมหรอกครับ

แต่เด็ กเป็นหลักที่จะต้องได้อยู่ในที่ที่ดีกว่านี้ ส่วนเรื่องแม่กับพ่อจะต้องกsองข้อมู ลอีก ด้วยทางแม่น้องได้รับเ งินมากพอสมควรแล้ว+ของไช้ของกิน

กับการหลังไหลของคนดีทุกๆคน เอาเป็นพวกของจะดีสุด ส่วนเ ลขบั ญชีทางแม่น้องผมมีแต่ยังไม่เปิดเ ผยนะครับจะเ ช็คข้อมู ลให้ชั วก่อนก่อนที่ทุกคนจะแ ห่กันมาทำบุ-ญ ส่วนนึง มีผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงติ ดต่ อผมเป็นการส่วนตัวมา

มีงานมีเงินเดือนมีที่อยู่ให้ครอบคร้วนี้ นอนพักในร้-าน แต่ผมจะพิจร-าณาก่อน ว่าท่าทางและพฤติกssมสมควรไปไหม เรื่องรักเล็กขโ-มยน้อยมีไหม เดียวคนดีจะลำบ ากกันเอา

จากเ หตุการเมื่อคืน ที่มีคนทักเข้ามาถาม ผมซั กถามข้อมู ลเบื่องต้น ให้แล้ว ต กงานทั้ง2คน เป็นคนไทย พ่อ แม่ ลูก3ชีวิ ตที่ต้องมานอนข้ างถนน ตัวแม่กับพ่อบอกอย ากได้งานทำ ไม่อย ากมานอนแบบนี้แต่มันเ ลือกไม่ได้ สงสา-รนะครับ ผมจะหาสิ่งดีๆมาให้ต่อชีวิ ตกันไป ดีกว่าไม่ทำไรเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *