บิณฑ์-ไทด์ บรรลือฤทธิ์ ลุยต่อแล้ว ล่องเรือฝ่ากระแ สน้ำท่ วม ช่วยชาวโคราช

บิณฑ์-ไทด์ บรรลือฤทธิ์ ลุยต่อแล้ว ล่องเรือฝ่ากระแ สน้ำท่ วม ช่วยชาวโคราช

เมื่อวันที่ 26/ก.ย/64  เ กิดวิกฤต สำหรับสถานการณ์เขื่อนลำเชียงไกรแ ตกที่ไ หลหล ากทะลั-กเข้าท่วมบ้านเรือนประชาช-นในจังหวัดนครราชสีมา

ได้รับความเ-ดือดร้ อนในหลายพื้นที่ ซึ่งก็มีหลายหน่ วยงาน ทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน ที่ได้เร่งเข้าให้ความช่ วยเหลือ ร่วมไปถึงwระเอกรุ่นใหญ่หัวใจอาสา บิณฑ์-ไทด์ บรรลือฤทธิ์

ที่ล่ าสุด ได้ล่องเรือฝ่ากระแ-สน้ำลงพื้นที่อำเภอโนนไทย โนนสูง เมือง พิมาย และอื่นๆจังหวัดนครราชสีมา หลังได้รับรายงานมีชาวบ้านหลายหลังคาเ-รือนที่ยังต้องอ พ ย พขึ้นจากที่บริเ วณไกล้แหล่งน้ำ

ซึ่งมีประชาช-นที่อยู่ริมน้ำและที่ลุ่มต่ำให้เก็บทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นขึ้นไว้ที่สูงกว่าที่เคย และระวั-งติดตามมวลน้ำไ หลเ ชี่ยวแร ง ดูแลเด็กเล็กและคนชร า ผู้ป่ วยติ ดเ ตียง

โดยมีมู ลนิธิร่วมกตัญญูสนับสนุน ถุงยังชีwเพื่อนำเข้าช่วยเ หลือชาวบ้าน นอกจากสิ่งของเ ครื่องใช้อุปโ ภค บริโ ภค อาทิ ข้าวสาร และอาหารแห้งให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเ ดือนร้ อน

 

 

เรียบเรียง:mysteriousworld/ข่าววันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *