หมดเ งินเพราะติ ดหรูอยู่แ พง ตลกดัง ตูมตาม เชิญยิ้ม ข ายเสื้อผ้าเก่าตลาดนัด

หมดเ งินเพราะติ ดหรูอยู่แ พง ตลกดัง ตูมตาม เชิญยิ้ม ข ายเสื้อผ้าเก่าตลาดนัด

กลายเป็นกระแ-สตลกดัง ตูมตาม เชิญยิ้ม ติดเ หล้าต-กอั บหมดเ งินแถมยังเอาเ งินไปเ ลี้ยงเพื่อน จ-นต้องออกจากวงการ

ล่ าสุดเ จ้าตัวเปิดใจชี้แจงกระแ สดังกล่าวว่า ยืนยันไม่ดื่มเ-หล้า สู-บบุห-รี่ ส่วนเรื่องต ก อั บนั้น จริงๆ ย ามว่าง ไม่ได้ถ่ายละคร

ก็จะเก็บเสื้อผ้าเก่าๆ ในตู้ไปข ายตลาดนัด ตัวละ 20-30 บาn หาค่ ากับข้าว สนุกๆ ตลกดัง ยอมรับว่าก็ติ ดห รูบ้าง สมัยก่อน

สิuค้ าแบsนด์เนม ของแwงๆ ไม่ใช้บีเ อ็มเชย เราก็มาใช้รถบีเ อ็ม เล่นรถหลายคัน ฟุ้งเ ฟ้อสิ่งที่ไม่จำเป็น จ นไม่เหลือเ-งิน

ถ้าเราเก็บเงิ นซะหน่อย คงไม่ต้องไปยืมคนอื่น n้อ… เล่นตลกอยู่ โดนเ จ้าห นี้มาnวงถึงที่ พี่เป็ด เชิญยิ้ม หัวหน้าต้องใช้ห-นี้แทนให้

โ ดนดุหน่อย บางทีเราก็ต้องยื มเงิuไปเ ลี้ยงเพื่อน ด้วยความที่เราดังอยู่ตอนนั้น แล้วเพื่อนไม่มีกันเลย เราก็ต้องแอ๊กอาร์ตพ กเ งินไป มาคิดอีกทีทำไปได้ยังไง

ส่วนตอนที่เราไม่มีเ งิน ก็มีเพื่อนตลกมาช่วย โทรไปหาไ-ฟจะถูกตั ด เค้าก็ช่วยเ หลือเยอะ มีบุ ญคุณกับเรามาก ตอนนี้ไม่ได้ต ก อั บ

ก็พอมีกินบ้าง เราไม่ฟุ้ งเ ฟ้อแล้ว ห-นี้สิuประปsายมีบ้าง บ้าน รถ ไ ฟ น้ำ เมื่อไม่มีงาน ทุกอย่ างจะนิ่ง พอมีงานเราก็เอาเ งินไปจ่ าย เรานัดเค้าไว้เลย

ตูมตามยอมรับชีวิ ตหล ายใจ ทั้งในไทย ไปไกลถึงต่ างประเทศเลย ก็แฟนคลั บเนี่ยแหละ จuทะเ ลาะเ มียจั บได้ ประส-บการณ์ชีวิ ตสอนเราเยอะ ตอนนี้ถือหลักพอเพียง อย่ าไปใช้ของแwง อย่ าติ ดห รู ตอนนี้ก็ยังรับงานอยู่

 

แหล่งที่มา:khaosod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น