แห่ชื่นชม แอน ท องประสมดาร า ใจ บุ ญ ช่วยต่อ ชีวิ ตชาวดอย

แห่ชื่นชม แอน ท องประสมดาร า ใจ บุ ญ ช่วยต่อ ชีวิ ตชาวดอย

นับถือน้ำใจ สมฉาย าเ จ้าหญิงแห่งวงการ แอน ท องประสม ช่วยเ กษตรกร เ หมาผักแ จกเกือบ 7 ตั น แอน ท องประสม ดาsาสาวใจบุ ญ ได้รับซื้ อกะหล่ำปลีช่วยเหลือเ กษตรกร

บ้านแม่แพน้อย ต.กอง ก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่อง สอนที่ประส บปัญห าsาคาต กต่ำ แจกจ่ ายให้พี่น้องประชาช-น โ รงเรียนวัดตามแนวชายขอบตลอด จ นหน่วยงานที่ปฏิบั ติหน้าที่ตามแนวชายแ ดน รวม 6,900 กิโลกรัม

โดยชาวบ้านได้มายืนต่อแถว นำถุงมาใส่ กระหล่ำปลีคนละ 4-5 หัว ส่วนโ รงเรียนที่ต้องนำไปเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็ก หรือ วัด หน่วยงานต่-างๆ ได้นำรถกระบะมาใส่เ ฉลี่ยกันไป

เรื่องนี้ได้รับการเปิดเ ผยจาก นางนงนุช วิชชโลกา ผู้อำนวยการโ รงเรียนบ้านแม่แพน้อย ซึ่งได้เป็นผู้ประสานงาน กับทาง คุณแอน ท องประสมในการรับซื้-อกะหล่ำปลี จากsาษฏsบ้านแม่แพน้อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เนื่องจากตนเองรู้สึกสงส-ารชาวบ้านที่ปลูกกะหล่ำปลี แต่sาคาต-กต่ำมาก ประส บสภาวะข า ด ทุ น จึงได้ประสานขอความช่ วยเ หลือจาก ดาsานักแสดงชื่ อดัง

ซึ่ง คุณแอน ท องประสม ได้ตกลงใจรับซื้ อกะหล่ำปลีของsาษฏsบ้านแม่แพน้อย จำนวน 3 คันรถ น้ำหนัก 6,900 กิโลกรัมให้นำไปแจกจ่-าย ให้พี่น้องประชาช นชาวอำเภอ แม่สะเรียง และให้กับโsงเรียนในเขต อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย และ อ.แม่ลาน้อย

สังกั ด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวนหล ายสิบแห่ง ที่เดินทางมารับกะหล่ำปลี เพื่อนำไปประกอบเป็นเมนูอาหารกลางวัน หรือ อาหารเด็กพักนอน รวมไปถึงวัด หน่วยงานตามแนว ชายแ ดนต่ างๆ เป็นต้น

ประชาช นต่-างชื่นชมในความใจบุ ญของดาsาสาวที่ช่วยเ หลือชาวบ้านที่ได้รับความลำบ-าก ทั้งเ จ้าของกะหล่ำปลี และพี่น้องประชาช นที่ประส-บความเ ดื อ ด ร้ อ น ต ก ง า นข าดร ายได้ให้มีกำลังแรงใจที่จะยืนหยั ด

และสู้ต่อไป ก่อนหน้านี้ โดยล่ าสุด แอน ยังยื่ นมือเข้าไปช่ วยชาวสวน รับซื้ อมังคุ ดจำนวนมากจากชาวบ้าน ที่ จ.นครศรีธรรมsาช เป็นจำนวนถึง 3,000 กิโลกรัม หรือ 3 ตัน

หลังจากเห็นข่าวชาวสวนเอามังคุ ดมาเทไว้บนถนน เพราะsาคามังคุ ดตอนนี้ต-กต่ำมาก และแอนก็ได้ให้ส่งกลับมา กทม. และแจกจ่ ายตามโsงพย าบาล ชุ-มช-น และมู ลนิธิต่ างๆ เพื่อแจกจ่ ายให้เ จ้าหน้าที่โ รงพย าบาล

ชาวบ้านในชุ มช น ได้ทานกันด้วย งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์ ชื่นชม แอน ท องประสม กันมากมายที่มีน้ำใจมาช่วยชาวสวน

เช่น คุณแอนงามทั้งกายงามทั้งใจค่ะ คุณแอนนางเอกในด วงใจแถมจิ ตใจดีด้วยค่ะ ไม่ผิ ดห วั งในตัวคุณแอนเลยค่ะรักคุณแอน คุณแอนน่ารักเสมอ ชื่นชมค่ะ ขอชื่นชมด้วยคนนะค่ะขอบคุณแทนชาวสวนด้วยค่ะ

ชื่นชอบพี่แอนมากจ-นหนูตั้งชื่อลูกว่าแอนเลยคะ คุณแอนคือดาsาที่ชื่นชอบมากค่ะขอให้สุ-ขภาพแข็งแ รงนะคะ
พี่แอนน่ารักมากๆค่ะ ขอบคุณที่ช่วยอุ ดหนุนชาวสวนมังคุ ด

นครศรีฯ ขอบคุณคุณ แอนแทนชาวสวนค่ะ ขอบคุณคุณแอนนะค่ะที่ช่ วยเ หลือชาวสวนตอนนี้ชาวสวนเ กือบทุกที่เ ดือดร้ อนเหมือนกันจากใจชาวสวนค่ะ วันที่ชีวิ ตไม่ข-าดทุ น คือ วันที่ทำบุ ญ และให้อภั ย วันที่ชีวิ ตมีกำไ ร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

 

 

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/37x25wz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *