สรยุทธ ทำสวนเอง

สรยุทธ ทำสวนเอง

มีชื่ อเสียงโด่งดัง แต่ขอลุยทำสวนเอง

เปิดภาพ สรยุทธ ใช้ชีวิ ตเรียบง่ายที่บ้านสวน จ.นครราชสีมา

สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่ อดัง ประจำรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ และ เรื่องเล่าเส าร์ อาทิ ตย์ ที่ใครๆต่ างรู้จัก

สรยุทธได้เริ่มทำงานด้านสื่-อครั้งแรกในสังกั ดห-นังสือพิมพ์ เดอะ เนชั่น และต่อมาได้มีโอกาสในการเป็นผู้ดำเนินรายการ


นอกจากนั้นสรยุทธยังดำรงตำแหน่งประธานก ร ร มการ บริษั ท ไร่ส้ม จำกั ด และบริษั ท ชัดถ้อยชัดคำ จำกั ด อีกด้วย


และปัจจุบันสรยุทธได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายข่าวให้แ ก่ผู้อำนวยการช่อง 3 เอชดี ซึ่งสรยุทธนั้นได้มีบ้านสวน


ของตัวเอง ที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งในบ้านสวนนั้นมีผลผลิ ตมากมายหลายอย่ าง โดยหนึ่งในกิจก ร ร มสุดโปรดของเขาก็


เห็นจะเป็นการเที่ยวชมผัก – ผลไม้ ต้นไม้รอบบริเ วณบ้าน เริ่มจากแก้วมังกรที่ผลิ ตด-อกออกผลให้ได้ลิ้ มรส ต่อด้วย


กล้วยน้ำว้าเครืองามที่ถ้าอยู่ในกรุงฯ หนึ่งหวีร าค าคงต-กอยู่หลายสิบ บรรดามะละกอลูกโตที่เห็นแล้วภาพตำปูก็ลอยมา


ส่วนนี่ชมพู่มะเหมี่ยวที่หากินไม่ได้ง่ายๆ แต่ด้วยความที่ลืมห่อไว้ เขาเลยยกให้เป็นอาหารของกระรอก แต่สำหรับขนุนเหล่านี้


คงต้องจัดการไม่ให้มีเหลือ และเมื่อชมสวนผลไม้ไปแล้ว ก็มาเพลินต ากับดอกสร้อยสายเwชร กล้วยไม้งามๆ อย ากชม


ด อกกระเจียวก็ไม่ต้องไปถึงชัยภูมิ และปิดท้ายด้วยแปลงผักชีที่แม่บ้านหลายคนเห็นแล้วอ-ดใจไม่ไ หวเลยทีเดียว ซึ่งเ จ้าตัว


ก็ดูจะมีความสุ-ขดีกับการดูเเลสวนที่เต็มไปด้วยผักผลไม้หลากหลายชนิดรวมทั้งสั-ตว์เ ลี้ยง โดยบ้านสวนสร้างอยู่บนเ นื้อที่

หลายร้ อยไร่ ที่ผ่านมาคุณสรยุทธมักจะเดินทางไปพักทุกช่ วงสุดสัปดาห์ ซึ่งบ้านหลังนี้มีมูลค่ าก่ อสร้างไม่ต่ำกว่า 100 ล้-าน


โดยในท้ายที่สุดเ จ้าของบ้านคนข่าวอย่ างคุณสรยุทธหวังให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านพักในช่วงตนเองป ล ดเ กษียณ สรยุทธ์ เป็นนักข่าว


ที่เป็นที่ชื่นชอบและติ ดตามของหลายๆ คน จากการที่เขามีการนำเสนอข่าวได้อย่ างเป็นเอกลักษณ์ และลีล าที่ไม่เหมือนใคร

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น