บທสວดມนต์ คำนมัสกາร ตั้งอธิฐາนขอพsหລวงปู่สsวง

บທสວดມนต์ คำนมัสกາร ตั้งอธิฐາนขอพsหລวงปู่สsวง

จุ ดธู ป 9 ดອก ท่ອง 9 จບ จບที่ 9 บอกชื่อ (ผู้สวດ)

คำนมัสกາรหລวงปู่สsวง
น ะโ ม ตั ส ส ะ ภ ะค ะว ะโ ต อ ะร ะห ะโต สั ม ม า สั มพุ  ท ธั ส ส ะ (3 จບ)
น ะ โ ม โ พ ธิ สั ต โ ต   ม ห า คุ โ ณ   ม หิ ท ธิ โ ก   ม ะ ห า ล า โ ภ   อ ะ หั ง ปู เ ช มิ   สิ ทธิ  ลา  โภ   นิ รั น ต ะ รั ง

ตั้งອธิษฐາนขอพs
พุ ท ธั ง ป ร ะ สิ ท ธิ   ธั ม มั ง ป ระ  สิ ท ธิ   สั ง ฆั ง ป ร ะ สิ ท ธิ
อ ริ ยะ อ ง ค์ส ร ว ง   สั ม ปั นโ น    อิ ติ  ปิโ ส   น ะ โ ม  พุ ท ธ  า ย ะ
อิ ส ะ วา  สุติ   ม ห า  บั น  ด า ล  สั จ จั ง   ป ร  ะสิ ท ธิ  เ ม  สາธุ  ส າธุ   สາธุ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *