เปิดชีวิ ตล่ าสุ ด หนิง นิรุตติ์ ในบ้านสวน กับความสุ ขที่ไม่ต้องดิ้นร น

เปิดชีวิ ตล่ าสุ ด หนิง นิรุตติ์ ในบ้านสวน กับความสุ ขที่ไม่ต้องดิ้นร น

เปิดชีวิ ตล่ าสุ ด หนิง นิรุตติ์ ศิริจรรย า ดารานักแสดงมากຝีมือ ในบ้านสวน กับความสุ ขเล็กๆที่ไม่ต้องดิ้นร น ในวั ย 74 ปี

สวนท องจันทร์ เป็นชื่ อสวนของคุณนิรุตติ์ ศิริจรรย า อดี ตwระเอกภาพยนตร์ชื่ อดังที่ผั นตัวเองไปสร้างบ้านอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้พื้นที่กว้างใหญ่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ท องจันทร์เป็นสวนที่คุณนิรุตติ์พัฒนาขึ้นเอง สวนทองจันทร์ ตั้งอยู่ที่ อ.โป่งน้ำร้ อน จ.จันทบุรี ระหว่างทางไปที่สวนแห่งนี้ต้องผ่านโ ค้งไ หล่ทางภูเขา สวยงาม และบรรย ากาศดี

คุณนิรุตติ์พูดถึงสวนท องจันทร์ไว้ว่า ที่นี่เป็นบ้านที่แวดล้อมด้วยธรรมช าติ จากจุดเริ่มต้นที่อย ากจะทำบ้าน ไว้พักผ่ อน

ซื้ อที่ดินจากเพื่อนไว้ 50 ไร่ ต่อมาจึงเริ่มปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น เพราะถ้าไม่ทำอะไรเ สียเลยจะกลายเหมือนที่ร-กร้-างไปด้วยหญ้า

และบ้านก็จะพลอยไม่น่าอยู่ไปด้วย ผิดวัตถุประสงค์ที่อย ากมีบ้านท่ามกลางธรรมช าติช-นบ-ทไป จึงเริ่มต้นปลูกผลไม้ขึ้นมา

ทั้งลิ้นจี่ ลำไย เงาะ ทุเรียน มังคุ-ด  ล-างสาด ลองกอง กล้วย แล้วก็พวกไผ่ตง ไผ่หวาน หลักๆ ไม่ได้ปลูกข-าย เอาไว้แจกเพื่อนๆ ที่เริ่มข ายก็มีทุเรียน มังคุด ลิ้นจี่ และลำไย


เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถสำหรับ หนิง นิรุตติ์ ศิริจรรย า เป็นนักแสดงชาวไทย เริ่มต้นการศึ กษ าระดั บประถมและมัธยมจากโ รงเรียนอัสสัมชัญ

แล้วเดินทางไปเรียนต่อระดั บประกาศนียบั ตรที่ประเทศออสเตรเ ลีย วิชาการบริหารธุรกิ จ เป็นเวลา 1 ปีเต็ม และที่ กัวลาลัมเปอร์

ประเทศมาเลเซียอีก 2 ปีครึ่ง หลังกลับมาจากต่ างประเทศ เข้าทำงานที่ AM PAC ตำแหน่งหน้าที่เอ็นจิเนียร์ จากนั้นย้ ายไปทำงานต ามสายการบินต่-างๆ

สุ ดท้ายคือบริษั ทสายการบินอาลิต าเลีย หนิง นิรุตติ์ เริ่มต้นด้วยการแสดงละครโทรทัศน์ โดยการชั กชวนจาก เทิ่ง ส ติเ ฟื่อง

และเข้าสู่วงการภาพยนตร์ จากนั้นนิรุตติ์ก็มีงานแสดงภาพยนตร์เรื่อยมา โดยส่วนใหญ่จะได้แสดงประกบwระเอกอื่น ๆ

แต่ก็ยังมีงานละครโทรทัศน์ที่รับบทบ าทจ นคนจดจำกันทั้งประเทศ เเละในวันนี้ทีมข่าวจะพาทุกท่านมาเปิดชีวิ ต

ล่ าสุ ดในบ้านสวนของ หนิง นิรุตติ์ กับความสุ ขเล็กๆที่ไม่ต้องดิ้นร น ในวั ย 74 ปี จะเป็นอย่-างไรบ้าง เราไปชมพร้อมๆกันเลยจ้า

เปิดชีวิ-ตล่-าสุ ด หนิง นิรุตติ์ ในบ้านสวนของ กับความสุ-ขเล็กๆที่ไม่ต้องดิ้นร น ในวั ย 74 ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *