คำรณ เปิดใจชีวิ ตต กอั บ จากพิธีกรดังสู่คนธรรมดา ทุกวันนี้ต้องอยู่บ้านเช่ า

คำรณ เปิดใจชีวิ ตต กอั บ จากพิธีกรดังสู่คนธรรมดา ทุกวันนี้ต้องอยู่บ้านเช่ า

เปิดเรื่องsาวของ คำรณ หว่างหวังศรี นักข่าวชาวบ้านชื่ อดัง เปิดใจชีวิ ตจากจุดสูงสุ ด อย ากได้บ้านเพียงแค่ชีนิ้ว ก่อนต้องข ายหมดเพราะเ ศรษฐกิ จไม่ดี ทุกวันนี้ต้องเ ช่าบ้านอยู่

หากพูดถึงนักข่าวขวัญใจชาวบ้าน หลายคนน่าจะคุ้นชื่ อของ คำรณ หว่างหวังศรี เ จ้าของประโยคสุ ดฮิต นะจะบอกให้ ที่ยุ คหนึ่งโด่ งดังมากกับบ ทบ าททางช่อง 7 แต่วันหนึ่งชีวิ ต กลับต้องwลิกผัuจากหน้ามือเป็นหลังมือ

คำรณ เปิดใจกับ รายการแ-ฉ โดยเล่าถึงจุดเริ่มต้นการเป็นนักข่าวชาวบ้าน เนื่องจากซึ มซั-บกับอาชีwเ กษตรกรจากทางบ้าน แต่ก็เล็งเห็นว่าเป็นอาชีwที่ย ากลำบ-าก จึงตั้งใจเรียนห นังสือ

เมื่อมาเห็นเรื่องร าวแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดต่าง ๆ ก็เ กิดความสนใจ ตอนเรียนนั้นก็สอบติ ดในสายงานห นังสือพิมพ์ จ-นก้าวขึ้นมาสู่หน้าจอทีวี ที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าจะมีชื่ อเสียง

นอกจากเป็นนักข่าวแล้วยังเคยออกเทปมาแล้ว 3 ชุด อีกด้วย คำรณ เปิดใจว่า ช่วงที่การงานรุ่งเรือง มีร-ายได้จำนวนมาก ถึงขนาดวันหนึ่งอย ากได้บ้าน

นั่งรถผ่านแถวรังสิตเนี่ ย ก็สามารถชี้เลยว่าอย-ากได้หลังนี้ ช่วงนั้นซื้ อไว้บ้านไว้เต็มเลย ทาวน์เ ฮ้าส์ บ้านเดี่ยว รถ
โดยเล่าว่าตอนนั้นเป็นยุ คเ ฟื่องฟูของรั-ฐบ าลช าติชาย

ตอนนั้นถึงขั้นมีรูปตัวเองเป็นพรีเ ซ็นเตอร์ข-ายบ้าน ตอนนี้ไม่เ หลือเลย ข ายไปหมดเลย ตอนนี้เ ช่าอยู่ โดยเ หตุผลที่ห ม ดตัวว่าเพราะเศsษฐกิ จผั นแปร

และจากยุ ค Analog มา Digital ทำให้ข ายโ ฆ ษ ณ า ไม่ได้ คำรณ เล่าว่า จริง ๆ ตนอย-ากอยู่ช่อง 7  จ นตๅย แต่ยุ คที่มีการเอาคนออก เขาก็ให้เราออก เราก็ไปที่ใหม่ ให้ค่ าตอบแทนมากกว่า 40 เท่ าจากที่เดิม

ตอนนั้นสุ-ขสบ ายเลย พอ Digital มา ไม่มีใครแ-บกใครได้แล้ว ต้องหาโ ฆ ษ ณ ากันเอาเอง ทำทีวีจ-นจะห ม ดตัว แต่ก็พร้อมจะปรับตัวให้เข้ายุ คสมัย

 

 

แหล่งที่มา: kapook

เรียบเรียงโดย baansuann.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น