เปิดชีวิ ตจริง ด.ต สิริเวช

เปิดชีวิ ตจริง ด.ต สิริเวช

สำหรับดาsาอย่ างพ ระเอก นางเอก ยังไงหลายๆคนก็ต้องรู้จักกันดีอยู่แล้ว แต่สำหรับตั ว ป ร ะ ก อ บในละคร

ที่หลายๆจะไ ม่ รู้ จั กคงไ ม่ ไ ด้ ก็คือ นักแสดงอย่ าง ด.ต สิริเวช เจริญชนม์ นั่นเอง

นักแสดงที่ทุกคนรู้ว่าเขามักจะเป็นเ จ้ า ข อ งบทบ าทตำsวจอยู่เสมอ และคงคุ้ นหน้าคุ้ น ต ากันดีถึงแม่ไ ม่ ใ ช่พ ระเอกหรือดาsาดังก็เถอะ

แต่ชีวิ ตเขาไ ม่ ไ ด้ ง่ า ยอย่ างที่คิด เพราะด.ต สิริเวชก่อนหน้านี้มีฐานะย า ก จ น แต่เขาพย าย า มที่จะสู้และหาทางช่วยครอบครัว

จ นวันหนึ่งได้มีชีวิ ตที่ดีขึ้นมา สิริเวชคิดว่าสั กวันจะเข้าเมืองมากทม.เพื่อมาหางานทำ

โดยที่เริ่มจากการรับรา ชก ารตำร วจ ในตำแหน่ง พลตำร วจ ที่สถานีตำsวจ ดั บ เ พ ลิ ง ลาดยาว

และเราทุกคนก็มักจะเห็นสิริเวชในบทบ าทของตำsวจอยู่บ่อยๆ เรื่องได้ว่าเป็นร้ อยๆเรื่องเลยทีเดียว และแถมยังมีคิ ว ยาวกว่าดาsาดังอีกด้วย

แต่ชีวิ ตปัจจุบันของ ดาบตำsวจ สิริเวช เจริญชนม์ ในตอนนี้อายุสี่สิบอั พแล้ว เป็นคนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

โดยจุดเริ่ มต้ นที่ทำให้เราได้เห็นเขาบ่ อ ยในบทบ าทตำsวจ

ย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อน ค่ายชื่ อ ดั งต้องการหาตำsวจเพื่อเข้าไปรับบ ทในละคร ทำให้ด.ต.สิริเวชได้มาเล่นเรื่องแรก ส า ร วั ต ร เ ถื่ อ น

หลังจากนั้นจึงได้รับบ ทตำร วจมาโดยตลอด นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้ว ด.ต.สิริเวชยังมีอีกหลายอาชีw

ไ ม่ ว่าจะเป็น เฝ้าร้ านท อง ธ น า ค า ร รวมไปถึงขับรถแท็กซี่ เรียกได้ว่างานไหนก็ทำหมด เรียกได้ว่าชีวิ ตลำบ า ก ยิ่งกว่าละคร

เห็นดูหนุ่มๆแบบนี้ เขามีลูกถึง 2 คนแล้ว และก็มักจะพามาที่กองละครบ่ อ ยครั้ง ในส่วนของการแสดงเขาก็ได้มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ทั้งเรียนแอ็คติ้ง ดูหนังบู๊ แอคชั่นต่างๆ ทำการอยู่ตลอดเวลา เป็นอย่ างไรบ้าง ชีวิ ตของด าบตำsวจ สิริเวช เจริญชนม์ สุ ด ย อ ดจริงๆ คิวท อ งไ ม่ แ พ้ ดาsาดัง แถมยังเล่นละครมาเป็นร้ อยๆเรื่องแล้วด้วย

 

 

 

แหล่งที่มา:ruktoday

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น