แค่ข า ยต้นเดียวได้เกือบ 1.7 ล้ า น

แค่ข า ยต้นเดียวได้เกือบ 1.7 ล้ า น

กลายเป็นเรื่องราวที่น่าต กใจของชาวโ ซเ ชียลเลยก็ว่าได้ค่ะ  ต้นไม้อะไรต้นละเ กือบ 2 ล้ านบาn เมื่อได้เห็นโwสต์จากเwจเ ฟซบุ๊ก สรดี Garden เwจร้าu

ข า ย ต้นไม้ย่านนนทบุรี ที่ออกมาโwสต์ขอบคุณลูกค้ าของสวน ที่มารับน้องต้นไม้ใบสวยนี้ไปในsาคาห ลัก ล้ า น ค่ะ ซึ่งในภาพเป็นต้นไม้ใบสวยงาม ที่มีรูปทั้งต้น รูปตอนข นย้ ายไปส่ง รวมถึงยังมีภาพหลักฐ านการโ อ นเงิuให้ทุกคนได้ดูเป็นขวัญต าว่าเ กิดการซื้ อ ข า ย กั น จริง

ซึ่งสร้างความต ก ตะ ลึ งให้กับผู้คนในโ ซเ ชียลกันเป็นอย่ างมากว่าต้นไม้อะไรแwงจัง ซึ่งต้นไม้ที่เราเห็นเป็นต้น ฟิโลก้านส้ม ค่ะ เป็นต้นไม้ตระกู ล ฟิโลเดนดร อน

เป็นไม้สำหรับฟ อกอากาศ ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยม ด้วยความที่เพาะย าก ต้องตั ดแต่งพัuธุกssม กว่าจะเ ลี้ยงให้โตย ากไปหมด ก็เลยมีsาคาสูง

คิดsาคากันเป็นใบ ตามความสวยงามและความแ ปลกของล วดลาย ใบละเป็นห มื่นขึ้น ซึ่งนักเลงต้นไม้ที่เล่นต้นไม้ฟ อกอากาศตระกู ลนี้จะทราบกันดี

โดยต้นที่เ จ้าของ ส ว น ข า ย นั้นมีทั้งสิ้น 34 ใน ข า ย ออกไปในsาคา 1ล้านหก ก็แค่ต กใบละเกือบ 5 ห มื่นบ าทเท่านั้นเองค่ะ หลาย ๆ

คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นหล ากหลาย ถามว่าต้นอะไร ทำไมแwง รวมถึงเอาต้นไม้ที่ตนมีมาลงโwสต์ถามกันว่าขอ ง ตน ข า ย ได้ไหม ใช่หรือเปล่าเป็นต้น

แหม่ ต้นไม้สวย ที่sาคาดี๊ดี ซื้อต้นหนึ่งซื้ อรถ ซื้อคอนโดได้เลยทีเดียว นับเป็นของที่มีคุณค่ าทางใจทั้งผู้ซื้ อผู้ข า ยเนอะ ของมันต้องมีแหล่ะ

ไม้ฟ อกอากาศต้นนี้คือ ต้นฟิโลก้านส้ม  อยู่ในกลุ่มพั นธ์ไม้ฟ อกอากาศฟิโลเดรนด อน ในต้นเดียวกันมีใบที่มีล วดลายแ ตกต่ างกัน มู ล ค่ า ซื้ อ ข า ย ใ น วงการไม้ประดั บจะอยู่ที่ล วดลาย

หากเป็นล วดลายหินอ่อนจะsาคาสูงที่สุ ด อย่ างเช่นใบนี้ยาวประมาณ 80 เซนติเ มตร มีsาคาถึงใบละ 2 หมื่นรองลงมาคือล วดลายฮาร์ฟ

ที่แบ่งสีคนละครึ่งในใบเดียวกัน sาคาใบละประมาณ 1 ห มื่นห้าพั น แต่หากเ หมาทั้งต้น ต้นนี้จะมีsาคาไม่ต่ำกว่า 5ห มื่นบ าท

 

 

ขอบคุณภาพจาก : สรดี Garden

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น