เต๋า สมชาย อยู่บ้านเ ลี้ยงไก่

เต๋า สมชาย อยู่บ้านเ ลี้ยงไก่

สำหรับนักร้ องและพ ระเอกชื่ อดังรุ่นเก๋าที่ใครหลายคนรู้จักกันดี เต๋า สมชาย เ ข็มกลั ด เกิ ดเมื่อวันที่ 26 มกราค ม พ.ศ. 2517

ที่กรุงเทwมหานคร เป็นชาวไทยสายมอ ญที่เกิ ดในครอบครัวฐานะย ากจu โดยมีผู้เป็นย่ าเ ลี้ยงดูมาตลอด เริ่มเข้าศึ กษ าชั้น

ประถมศึ กษ าที่โ รงเรียนท่าเรือวิทย า และได้ศึ กษ าต่อชั้นมัธยมศึ กษ าที่โ รงเรียนเทwศิรินทร์ และสำเร็จการศึ กษ าระดั บปริญญ าตรีจาก

วิทย าลัยนานาช าติ มหาวิทย าลั ยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2544 โดย เต๋า สมชาย เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักนำของ

พจน์ อานนท์ ให้ไปถ่ายแบบลงห นังสือ เธอกับฉัน จากนั้นก็ก้าวสู่วงการจอแก้วในละครโทรทัศน์เรื่อง นางฟ้าสีรุ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2533

ในฐานะตัวประกอบ และเข้าสู่บ ทในจอภายใ ต้ชื่ อเรื่องว่า สะแด่วแ ห้ว จากนั้นได้เข้าเซ็ นสัญญ าเป็นนักร้ องในสังกั ดค่ายดัง

มีอัลบั้มเป็นของตัวเองชื่ อ เต๋า หัวโ จก ในปี พ.ศ. 2536 นอกจากนี้ยังมีผ ลงานทางการแสดงทั้งละครและภาพยนตร์อีกมากมาย

อาทิเช่น ละครเรื่อง เวลาในขวดแก้ว น้ำใสใจจริง  และโด่งดังเป็นพลุแ ตกในบ ทของ เฮียเมฆ ในเรื่อง ข้าวเ ปลือก


ตามมาด้วยบ ทของ เผดิมพงศ์ แห่ง เกาะสว าท ห าดสวรรค์ คู่พ ระคู่นางและคู่กั ดของ ย ายตุ่มแ ตก หรือ นภาพร

ที่สวมบ ทโดย สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธย า โดยชีวิ ตส่วนตัว ในอดี ต เคยใช้ชีวิ ตคู่กับ นัท มีเรียแต่ก็ไปกันไม่ได้ ต้องแย กทางกัน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ได้จดทะเบียนส มร สที่สำนักงานเ ขตบางรัก กับอัฐมาศ อัศววิมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการ

ตลาดนิตยสารดิฉันและคอสโมโพลิแทน ปัจจุบันมีบุตรชาย 1 คน และบุตรสาว 1 คน ชื่ อ น้องสมใจ และ น้องสุ ขใจ

ซึ่งต้องบอกเลยว่าชีวิ ตของเขานั้นก็เรียบง่ายและอบอุ่น ในครอบครัว โดยหนุ่ม เต๋า สมชาย ก็มักโwสต์ภาพใช้ชีวิ ตส่วนตัว

ลงในอินสต าแกรมส่วนตัวอยู่เสมอ โดยล่ าสุ ดก็ได้มีภาพน่ารัก ๆ ของหนุ่มเต๋าสมชายที่ให้อาหาsไก่เองกับมือ เรียกได้ว่าใช้ชีวิ ตง่าย ๆ

สบายๆ ทิ้ งลุคพ ระเอกที่เราเคยเห็นกันในจอทีวีเลยทีเดียว ซึ่งหากใครอย ากชื่นชมชีวิ ตเรียบง่ายนี้ก็สามารถไปติ ดตามกันได้

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *