หม อปลา เปิดบ้านให้คนเข้าอยู่ฟรี

หม อปลา เปิดบ้านให้คนเข้าอยู่ฟรี

เปิดบ้านให้คนเข้าอยู่ฟรี ห ม อปลา ชี วิ ตที่ถูกลิ ขิ ตว่า เ กิดมาต้องช่วยคน

เปิดชีวิ ตที่ถูกลิ ขิ ตว่าเ กิดมาต้องช่วยคน ของ ห ม อปลา พร้อมเ ผยเ กิดมาไม่เคยกลั วอะไรทั้งนั้น แต่สิ่งที่กลั วที่สุดในชีวิ ต คือ ภssย า

ทำดีเพื่อสั ง ค มอย่ างต่อเนื่อง ช่วยเ หลือทุกคนโดยไม่หวังผ ลใดๆแม้กระทั่งเงิ น ทอ ง สำหรับหม อปลา และซึ่งตอนนี้บ้านที่ต่า งจังหวัดของ หม อปลา คือ

เปิดให้คนเข้าไปอยู่กันฟรีเลย แต่ไม่ใช่ใครก็จะเข้าไปอยู่ได้แต่ต้องเป็นคนที่ไม่สบ ายจริงๆ ใช่ครับ ต้องเป็นคนที่หาสาเ หตุไม่เจอก็มารักษ าตัวอยู่กับเรา

แต่ก็มีหล ายคนที่ถูกเอามาทิ้ งไว้ หรือ บางคนกำลังจะไม่ร อ ดก็เอามาไว้กับเรา พอเขาเสี ยเราก็จัดการทำพิธีให้ หรือ คนที่เ ลิกยๅเราก็ช่วย เป็นจิ ตเราก็ช่วย

ซึ่งถ้าไม่สบ ายทางนี้มาบางเ คสเราก็แนะนำไปหาหม อ หาสาเ หตุไม่เจอเราก็ช่วย หรือบางเ คสที่เขารักษ าทางวิทย าศ าสตร์จ นถึงที่สุ ดแล้วเราก็มาช่วยให้คำแนะนำต่ า งๆ

มันก็จะมีคนที่ผมรักษ าที่เ หนือธssมชา ติจริงๆและคนที่มโ นไปเองจิ ตต กไปเองก็มี ซึ่งเราก็อธิบายให้คนที่มารักษ ากับเราทุกเ คสฟังนะครับ ว่าจะต้องรักษ ายังไง

ซึ่งบางคนก็ไม่รู้ในเรื่องการรักษ าของเราก็คอมเมนต์ว่ากันอย่ างเดียว และอีกอย่ างทุกคนที่มาอยู่กับเราคือ ฟรีทั้งเรื่องที่พักและอาหาร

ตอนนี้ก็มีคนที่มารักษ าตัวอยู่ประมาณสองร้ อยกว่าคน ซึ่งต้องบอกว่าเ งินที่นำมาดูแลรักษ าคนตอนนี้คือ เ งินของภssย าผมครับ แต่ต้องบอกอย่ างนี้นะครับ

ผมไม่ได้เป็นคนสร้างภาพหรือว่าอะไร ต้องบอกว่าค่ าใช้จ่ ายในการดูแลคือ มันไม่ได้สูงอะไรมากมาย เพราะเราไม่ได้ให้ที่เขามารักษ ากับเรากินหูฉล ามทุกมื้อนิครับ

แล้วก็เรียกย อ ดบริจๅค ซึ่งเราไม่ทำเพราะเราไม่ชอบแล้วผมเ กลียดมากที่สุ ดคือการบริจๅคไม่ชอบเลย ล่ าสุ ดวันที่ 20 กันย ายน 2564 เ ฟซบุ๊ก ห ม อปลาช่วยด้วย

ขอบคุณที่มารูปภาพ รายการ โ ห น ก ร ะ แ ส

ได้มีการไ ลฟ์นาที ห ม อปลาเข้าช่วยเ หลือประชาช น 216 คน ที่เข้ารับการบำบั ดติ ดยๅเสwติ ด ที่วัดชื่ อดัง ใน อ.ด่ า นมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ขอบคุณที่มารูปภาพ รายการ โ ห น ก ร ะ แ ส

ภายหลังจากที่มีผู้ปกคร องของผู้บำบั ดติ ดต่ อมา เนื่องจากถ้าจะเอาลูกชายออกจากสถานที่แห่งนี้ ทางวัดคิ ด เ งิ น ค่ าออกไปหัวละ 10,000 บ.

ขอบคุณที่มารูปภาพ รายการ โ ห น ก ร ะ แ ส

โดยมีรายละเ อียดจากปากว่า ถ้านำคนมาบำบั ดที่นี่ต้องเสี ยเงิ นแรกเข้าและเสียร ายเดือน ห ากจะบว ชต้องจ่ ายเ งินเพื่มอีก

ขอบคุณที่มารูปภาพ รายการ โ ห น ก ร ะ แ ส

แล้วจะอยู่สบ ายกว่านี้ อีกทั้งมีคนกว่า 300 คน แต่มีห้องน้ำเพียงแค่ 2 ห้องเท่านั้น ห ากจะออกจากที่นี่ต้องเ สียเ งินอีกเท่าตั ว ทั้งนี้ ห ม อปลาได้ติ ดต่ อ ประสา น

ขอบคุณที่มารูปภาพ รายการ โ ห น ก ร ะ แ ส

กับทางผู้ว่าร าชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้ดำเนินการมารับตัวผู้บำบั ดกลับบ้านภ ายในวันนี้ แต่ห ากใครไม่มีบ้านหรือไม่มีที่ไป หม อปลาก็ยินดีรับไปดูแลที่บ้านตัวเอง

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *