ค า ถ าบูชาห ล ว งพ่อสุพัฒน์ เตชะพะโล

ค า ถ าบูชาห ล ว งพ่อสุพัฒน์ เตชะพะโล

วัดป่ าประชานิมิ ต ร อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ท่องพ ระอรหันต์ที่บ้าน คือ บิดา มาຮดา จึงต้องเ ค า ร พและบูชามากที่สุ ด

ตั้งนะโม ๓ จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

แล้วกล่าวคำบูชาพ ร ะ รั ต น ต รั ย ดังนี้

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตั ง อภิวาเทมิ

ส ว า กขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง ภะคะวันตั ง อภิวาเทมิ

สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวักกะสังโฆ สังฆัง ภะคะวันตั ง อภิวาเทมิ

แล้วท่องค า ถ าต่อ ๓ จบ

สุพัฒโน เตโชพ ลัง ยศตุมหัง ธนลาภัง ภวันตุเม

สุพัฒโน เตโชพ ลัง ยศตุมหัง ธนลภัง ภวันตุเม

สุพัฒโน เตโชพ ลัง ยศตุมหัง ธนลาภัง ภวันตุเม

ค า ถ า พ ร ะ อิ น ท ร์

ส ว ดทุกวัน ครั้งละ ๓-๗-๙ จบ จะทำให้มีโ ช คมีล า ภ ท รั พ ย์ ส ม บั ติ เ งิ น ท อ งเพิ่มจำนวนมากมายไม่ขั ด ส น
ตั้งนะโม ๓ จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

ท รั พย์ยังมา ยังมา จิ ตตะคุตโต นะโมพุทธายะ สุพัฒนมุนี บารมีไพศ า ล
บั นดาลโ ภ ค ท รั พ ย์ อ ย่ าให้บ กเ ขินห าด อย่ าให้ข าดเ ขินวัง สัพพะคารัง ท รั พย์ยังมาทุกเมื่อท รั พย์ยังมา ยัง

 

ขอบคุณข้อมูลที่มา: ห นังสือส ว ด ม นต์วั ดป่ าประชานิมิ ต ร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *