บ้านเก่า สรพงษ์ ชาตรี ย กให้ชาวบ้าน

บ้านเก่า สรพงษ์ ชาตรี ย กให้ชาวบ้าน

เปลี่ยนบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์ บ้านเก่า สรพงษ์ ชาตรี อยู่ตั้งแต่เ กิ ด ที่จังหวัดอ ยุ ธ ย า


เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชายรุ่ นใหญ่ที่มีความสามารถมากๆ สำหรับ สรพงษ์ ชาตรี นักแสดงชายชั้นแนวหน้าของไทย ซึ่งสรพงษ์ ชาตรี


เป็นผู้ได้รับการเ ชิดชูเ กียรติเป็นศิลปินแห่งช าติ สาขาศิลปะการแสดง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานมู ล นิ ธิสมเด็จพ ระพุฒาจารย์ จ.นครราชสีมา

เตรียมเ ปลี่ยนบ้านเ กิด สรพงษ์ ชาตรี เป็นพิพิธภัณฑ์ ก ร ะตุ้ นการท่องเที่ยวอ ยุ ธ ย า เป็นศิลปินแห่งช า ติและมีผ ล ง านพิสูจน์ຝีมือมานับไม่ถ้ ว นทั้งภาพยนตร์และละคร


เรื่องร า วชี วิ ตและงานที่เคยทำไว้ของ สรพงษ์ ชาตรี  จึงมีเรื่องเล่ามากมายให้ทั้งแฟนๆ และคนรุ่ นหลังได้ศึ ก ษ า บ้านเก่าที่อำเภอมหาราช พ ระนครศรีอยุธย า


จึงเป็นหมุดหมายที่กรมพัฒนาชุ ม ช นใช้เป็นแหล่งก ร ะ ตุ้ นการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ เพื่อหวังจะได้ช่วยเหลือคนที่ลำบ า กกว่าทั้งชาวบ้านในจังหวัดนั้น ก ร ะ ตุ้ นให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้เ งิ น

สรพงษ์ ชาตรี ชื่อนี้แ ท บจะไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เขาคือพ ระเอกอันดั บต้น ๆ ของประเทศ ที่มีความสามารถทางการแสดงสูง แต่กลับถ่ อ มตัวว่าตนไม่ใช่นักแสดงที่เก่งก า จสามารถนัก


ถึงแม้เขาจะมีชื่ อเสียงยืนยงและยาวนานอยู่ในวงการบั นเทิงมาจ นถึงปัจจุบัน แต่เส้นทางชี วิ ตของสรพงษ์ ชาตรีไม่ได้โ ร ยด้วยก ลี บ กุห ล า บเลย


ชี วิ ต วั ยเด็กก็ลำบ า ก ไม่มีไ ฟ ฟ้ าใช้ ตกกลางคืนต้องอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงกระป๋อง ของเล่นในวั ยเด็กของเขาคือย า งห นั งสติ๊กโ ย นให้ลงห ลุ ม

เป็นนักแสดงตัวประกอบในละครโทรทัศน์แล้วก็ก้าวมาแสดงบนจอเ งิ นบ้าง ในภาพยนตร์เรื่อง สอยดาว สาวเดือน (2512) ตอนนั้นออกมาเล่นเพียงแค่ฉ า กเดียว โดยไม่มีบ ทพูดอะไรเลย


ในปีถัดมา ได้แสดงในภาพยนต์เรื่องที่ 2 คือ ฟ้ า ค ะ น อ ง ซึ่งก็เป็นตัวประกอบที่ไม่มีบ ท บ า ทโด่งดังนัก ประจวบกับวงการห นั งได้สู ญ เ สี ย  มิตร ชัยบัญชาไป จึงทำให้ต้องตามหาพ ระเอกคนใหม่ขึ้นมาป ร ะดั บวงการ

ท่านมุ้ยกำลังจะสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่พอดี คือเรื่อง มันมากับความมื ด (2514) สรพงษ์เปรยว่า ผมเข้ามาเป็นพ ระเอกได้ เพราะมาเล่นแทนคุณอู๊ด-ไ ช ย า ถึงทำให้ผมได้เป็นพ ระเอกมาจ นถึงทุกวันนี้


ในช่วงแรกมีคนพูดสบประมาทว่า  สรพงษ์เป็นคนจมูกโต ตัวก็ค ล้ำ  จะเป็นพ ระเอกได้เหรอ  ถึงจะถูกส บ ป ร ะ ม า ท อย่ างไรก็ตาม แต่นับวันเขากลับพัฒนาຝีมือและทุ่ ม เ ทต่อการแสดงจ นเป็นที่ประจักษ์

และแสดงภาพยนตร์ที่ท่านมุ้ยกำกับมาหลายเรื่อง บางครั้งมีโอก า สได้ช่วยท่านกำกับภาพยนต์ด้วย ภาพยนตร์ที่สร้างชื่ อเสียงให้กับเขาจ นได้รับร า ง วั ล ตุ๊ ก ต า ท อ ง

ถึงจะแสดงภาพยนตร์และละครในบ ท บ า ทของพ ระเอกมาร่วมร้ อ ยเรื่องแล้วก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของเขา นอกจากความเป็นหนุ่มหน้าไทยค ม ค า ย


คือความเป็นคนถ่ อ มตัว เขามักกล่าวว่าตนเองเป็นนักแสดงที่เล่นไม่เก่งอยู่เสมอ ผมเป็นคนเล่นไม่เก่ง ผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมแสดงออกไปผมทำดีที่สุ ดแล้ว

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น