คุณลุงมีลูก 5 คน เมื่อคุณลุงไม่มีเ งิ นก็จำเป็นต้องไปอาศัยอยู่บ้านลูกๆ ทั้ง 5 คน

คุณลุงมีลูก 5 คน เมื่อคุณลุงไม่มีเ งิ นก็จำเป็นต้องไปอาศัยอยู่บ้านลูกๆ ทั้ง 5 คน

นิทานเรื่องนี้สอนดีมาก ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เขียนไว้ แต่หากเอาไว้เ ตือนใจได้ทั้งพ่อแม่และลูก เลยทีเดียวค่ะ หล ายคน มีลูก เพื่อห วั งให้เ ลี้ยงดูตอนแ ก่ ถามจริงๆ….ว่าเราได้เ ลี้ยงดูพ่อแม่เราอย่ างดีแล้วหรือเปล่า

ลองอ่านนิทานเรื่องนี้ก่อนก็ได้ค่ะ แล้วจะเข้าใจสั จ ธ ร ร มของชีวิ ตมากขึ้นอีกเยอะเลย เพราะความกตั ญญูมันแปรเ ปลี่ยนไปด้วย ความอยู่ร อ ดกันมากพอสมควรในปัจจุบัน

กาลครั้งหนึ่ง มีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่ง ในช่วงวั ยหนุ่มคุณลุงท่านนี้เป็นหัวหน้าคน งานอยู่ในเ หมืองท องคำ มีร า ยได้ดีมาก แต่คุณลุงท่านนี้ไม่เคยเก็บ เ งินเลยมีเท่าไรก็ใช้หมด เนื่องจากคุณลุงเป็นคนจิ ตใจดี

ใครมาห ยิ บ ยื มก็ให้เ ลี้ยงเพื่อนฝู งตลอด คุณลุงมีเพื่อนเยอะมาก จ นกระทั่งคุณลุงท่านนี้เ กษียณอายุจากการทำ งานป ร า ก ฏว่าไม่มีเ งินเหลือเลย จากชีวิ ตการทำงานอันยาวนาน

คุณลุงมีลูก 5 คน เมื่อคุณลุงไม่มีเ งินก็จำเป็นต้องไปอาศัยอยู่บ้านลูกๆ ทั้ง 5 คน วันจันทร์ ไปอยู่บ้านลูกสาวก็ถูกลูกเ ข ยพูดจากระท บกระเ ทียบ เช่น ทำไมคุณพ่อคุณไม่ไปบ้านลูกคนอื่นบ้างนะ

ผมจะทำอะไรก็อึ ด อั ดจริงๆ ไปอยู่บ้านลูกชาย ก็ถูกหล านและลูกสะใภ้กระท บกระเ ทียบ เช่น รำค า ญคุณปู่จังเลย กับข้าวที่หนูชอบดูสิคุณปู่ทานหมดเลย ทำไมคุณปู่ไม่ไปบ้านอื่นบ้าง

เป็นเช่นนี้ตลอดคุณลุงก็เปลี่ยนไปอยู่บ้านลูกคนนั้นที คนนี้ที ก็ถูกลูกบ้าง ลูกเ ข ยบ้าง ลูกสะใภ้บ้าง หล านบ้างพูดจาถ า ก ถ า งอยู่ตลอด

แต่คุณลุงก็ต้องท น เพราะคุณลุงไม่มี เ งิ น เก็บแม้แต่บ า ทเดียว อยู่มาวันหนึ่ง คุณลุงตั ด สิ นใจเรียกลูกๆ ทุกคนมาแล้วบอกว่า ….. พ่อจะไม่อยู่สั ก 2 ปีนะลูก

เพราะเพื่อนพ่อที่เป็นเจ้ าของเ หมืองท องคำมันเขียนจดหมายมาขอร้ องให้พ่อไปช่วยงานที่เ หมืองท องคำของมัน พ่อจำเป็นต้องไปช่วยเขาจริงๆ ลูกๆ ได้ฟังก็ดีใจสนับสนุนเพื่อให้คุณลุงท่านนี้ไปให้พ้ นๆ จะได้ไม่เป็นภ า ร ะอีกต่อไป

เมื่อครบ 2 ปี คุณลุงท่านนี้กลับมาพร้อมกับลังเ หล็กใบใหญ่ 1 ใบ ไปไหนแ กก็ล า กไปด้วยลูกๆ ก็พากันแ ปลกใจและถามว่า ลังอะไร คุณลุง ตอบว่าเป็น ส ม บั ติ ชิ้ น

สุ ด ท้ า ยที่ได้มาจากเ หมืองท องคำของเพื่อน ถ้าใครดูแลพ่อจ นถึงว า ร ะสุ ดท้ายก็จะมอบ ส ม บั ติ ในลังเ หล็กให้ทั้งหมด

ป ร า ก ฏว่า ลูกๆ พากันตื่นเต้น ต่างอาสามาดูแลคุณพ่อกันยกใหญ่ วันจันทร์ คุณลุงก็อยู่กับลูกสาวคนโต ลูกเ ข ยกับหล านก็พากันเอาใจบี บ น ว ดให้

หาของกินดีๆ มาให้ แต่ยังไม่ทันไรลูกชายคนที่สองก็มาตามให้ไปอยู่ด้วย และก็เช่นกันยังไม่ทันไร ลูกสาวคนที่สาม ก็มาตามให้ไปอยู่ด้วยอีก ป ร า ก ฏว่าลูกๆ ทั้ง 5 คน ของคุณลุงต่ า งแ ย่ งกันเอาใจและป ร น นิ บั ติคุณลุงท่านนี้อย่ างดี

แต่เวลาไปไหนคุณลุงก็จะล า ก ลั งเหล็กใบนี้ไปด้วยตลอดเวลาผ่านไป 7 ปี คุณลุงท่านนี้ เ สี ย ชี วิ ต ลง หลังงาน พิธีลูกๆ ทุกคนมานั่งล้อมลังเ หล็กใบนี้เพื่อแบ่ง

ส ม บั ติ กัน ลูกสาวคนโตเป็นคนเปิดฝาลังเ หล็ก พบว่ายังมีผ้าสีขาวปิดอยู่อีกชั้นหนึ่ง และมีจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่ ลูกสาวคนโตก็เปิดอ่ า นให้น้องๆ ฟัง

เ นื้ อความในจดหมายเขียนไว้ว่า ถึงลูกๆ ที่รักทุกๆ คน ก่อนอื่นพ่อต้องขอบคุณก้ อ น หิ นทุกๆ ก้ อ น ในลังเ หล็กใบนี้ที่ได้เ ลี้ยงดูชีวิ ตพ่อจ นถึงว า ร ะสุ ดท้าย พ่อขอให้ลูกๆ แบ่งก้ อ น หิ นในลังเ หล็กใบนี้ไปคนละเท่าๆ กัน

เพื่อเป็นอนุสรณ์เ ตือนใจให้พวกเ จ้าหมั่นเก็บออมเ สี ยตั้งแต่วันนี้

เพื่อเวลาพวกเ จ้าแ ก่ตัวลงจะได้ไม่มีชี วิ ตที่น่าส ม เ พ ช อย่ างพ่อ….รักลูก….
จากพ่อ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่ าประม าท อย่ าค าดหวังว่าใครจะเ ลี้ยงดูเรา ให้เร่งเก็บออมเ สียตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้มีชีวิ ตบั้นปล ายที่สุ ขสบาย ได้ฟังนิทานเรื่องนี้ทีไรให้รู้สึกส ะ ท้ อ นใจทุกครั้ง

และไม่เคยคิดว่า เป็นเพียงนิทานเพราะเ หตุก ารณ์แบบนี้อาจเ กิดขึ้นได้กับทุกคนที่ไม่เตรียมเก็บออม เ งิ นเ สียตั้งแต่เนิ่นๆ พึ่งพาใครไหนเล่า…จะดีเท่าพึ่งพาตัวเอง….

 

เรียบเรียงโดย ป ริ ญ ญ า ชี วิ ต

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *