น้องปร าบ ทาย าทฟาร์มโ ชคชัย พ่อแม่ร วยห มื่นล้ าน แต่สอนลูกให้หาเ งินเอง

น้องปร าบ ทาย าทฟาร์มโ ชคชัย พ่อแม่ร วยห มื่นล้ าน แต่สอนลูกให้หาเ งินเอง

หลายคนคงจะรู้จักกันดีสำหรับ อดี ตผู้ประก าศข่าวสาวอย่ างคุณสู่ขวัญ บู ล กุ ล และเธอมีสามีที่เป็นเ จ้าของ ฟาร์มโ ชคชัย ต้องบอกว่าเป็นธุ ร กิ จที่ร่ำร ว ยอันดั บต้น ๆ ของประเทศเลย

คุณโ ชค บู ล กุ ล และ สู่ขวัญ บูลกุล ได้สอนน้องปร าบลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ได้ดีมาก ไม่ว่าลูกจะอย ากได้อะไร พ่อแม่จะสอนให้หาเงิ นเองเพื่อซื้ อสิ่งของที่อย ากได้

ทั้งคู่ฝึกให้ลูกชายรู้จักหาเงิ นด้วยตัวเองและทั้งครอบครัวก็ต้องรู้จะหาเงิ นร่วมกัน

ภาพของน้องปร าบ ที่กำลังข นพื ชพั นธุ์เ กษตรขึ้นบ่าและใส่เสื้อผ้าทำงาน แบบชาวไ ร่ชาวนา แท บจะดูไม่ออกเลยว่าเขาเป็นทาย าทห มื่นล้ าน

ต้องขอชื่นชมวิธีการเ ลี้ยงลูกของครอบครัวนี้ แม้ว่าจะร่ำร วยแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยสปอยลูก

แหล่งที่มา : chidbann.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *