หนุ่ม ม.5 ย อ ดกตั ญญู ทำทุกวิถีทางเ ลี้ยงแม่ป่ วยทางจิ ต

หนุ่ม ม.5 ย อ ดกตั ญญู ทำทุกวิถีทางเ ลี้ยงแม่ป่ วยทางจิ ต บางครั้งโ ดนแม่ทำร้ าย ไม่สนคนล้ อ 

ผู้สื่ อข่าวได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนลูกกตั ญญู เ ลี้ยงดูพ่อแม่ที่ป่ ว ยทางจิ ตเพียงลำพั ง ที่บ้านเ ลขที่ 30/2 ห มู่ 4 ต.บางดี อ.ห้ วยย อ ด จ.ตรัง

จึงเดินทางไปตรวจสอบที่โ รงเรียนสามัคคีศึ กษ า ต.นาวง อ.ห้ วยย อด จ.ตรัง ซึ่งเป็นโ รงเรียนที่นักเรียนลูกกตั ญญูคนดังกล่าวเรียนอยู่

พบนายศุภวิชญ์ แ กล้ว กล้ า หรือน้องโก๊ะตี๋ อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.5/2 โ รงเรียนสามัคคีศึ กษ า โดยใช้เวลาว่างช่วงพักกลางวัน นำเ ครื่องสำoาง และสิ นค้ าต่างๆ มาข ายให้กับเพื่อนและคุณครูในโ รงเรียน เพื่อหาร ายได้เ สริม

เป็นค่ าเ ล่าเรียนของตน และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปเ ลี้ยงดู นางส ง ว น ชัยพลเดช อายุ 52 ปี ผู้เป็นแม่ ซึ่งกำลังล้ มป่ ว ยด้วยโ รคประส าท

จ นบางครั้งมีอ าการ ค ลุ้ มคลั่ งทำร้ าย นางล้อม ชัยพลเดช อายุ 85 ปี ผู้เป็นย าย และยังทำร้ าย น้องโก๊ะตี๋ โดยไม่รู้ตัว

แม่ก็เริ่มมีอ าก ารสมองฝ่ อหลังจากป่ ว ยด้วยโ รคชิ คุ น กุ น ย า แต่ไม่ได้รับการรั กษ าตามขั้นตอนจ นทำให้เ กิดอ าก ารคลุ้ มคลั่ งกลายเป็นคนส ติไม่สมประกอບและเป็นที่รั งเ กียจของผู้คน

กระทั่งล่ าสุ ดทั้ง 3 ชีวิ ตได้มาอาศัยอยู่ที่บ้านเ ลขที่ 30/2 ห มู่ 4 ต.บางดี อ.ห้ วยย อ ด จ.ตรัง ซึ่งเป็นบ้านของ น.ส.สุ ข ส ม ชัยพลเดช แต่อาศัยที่น้องโก๊ะตี๋ รู้จักประมาณตนเรียนดีได้เ ก ร ด 3.2

และเป็นคนมุมานะอ ด ท น รับจ้ างก รี ดยางพ าร า เก็บน้ำย า ง และนำสิ น ค้ าทุกอย่ าง ทั้งพื ชผัก ผลไม้ รวมทั้งเ ครื่องสำoาง ไปข ายหาเงิ นมาซื้ อผ้าอ้อมให้แม่

และหากช่วงใดเ งินไม่พอใช้ ก็จะนำผ้าอ้อมที่ใช้แล้วไปซั กและต ากแดด ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ จ นสร้างความเ ว ท น าให้แ ก่ผู้พบเห็นเป็นอย่ างมาก

น้องโก๊ะตี๋ บอกว่า ตนอย ากจะเรียนให้สูงที่สุ ด เพื่อจะได้เป็นครู หรือนักธรณีวิทย า ซึ่งหากเป็นครู ก็จะได้สั่งสอนคนอื่นให้เป็นคนดี และรู้จักการแบ่งปันเหมือนที่ครูเคยสอนตน ที่ผ่านมา

 

แหล่งที่มา:khaosod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น