เปิดปุ๊บติ ดปั๊บ โ ร งเรียนกินนอนเจอนร.ติ ด โ ค วิ ดแล้ว 34 กลายเป็นค ลั สเตอร์ใหม่

เปิดปุ๊บติ ดปั๊บ โ ร งเรียนกินนอนเจอนร.ติ ด โ ค วิ ดแล้ว 34 กลายเป็นค ลั สเตอร์ใหม่

เปิดโรงเรียน 4 วันเจอนักเรียนติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ดแล้ว 34 ร า ย กลายเป็นค ลั สเตอร์ใหม่ เ จ้ าหน้าที่สธ.วังสะพุง เร่งตรวจสอบสวนโ ร ค สั่ ง ปิ ดโ ร งเรียน ตั้งด่านคั ด ก ร อ งผู้เดินทางเข้าออกอย่ างเข้มง ว ด

วันที่ 19 ก.ย.2564 ที่โ ร งเรียนราชประชานุเ ค ร า ะ ห์ 52 อ.วังสะพุง จ.เลย นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง นพ.ส ม ช า ติ ชมพูคำ รองนายแ พ ท ย์สาธารณสุ ขจังหวัดเลย

พร้อมเ จ้ าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุ ข อำเภอวังสะพุง เ จ้ าหน้าที่รพ.วังสะพุง ระดมเ จ้ าหน้าที่เร่งตรวจหาเ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 และสอบสวนโ ร ค คณะครู นักเรียน

และเ จ้ าหน้าที่ในโ ร งเรียนหลังพบติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ดเป็นกลุ่มก้อนกว่า 30 คนจ นกลายเป็นค ลั สเตอร์ใหม่
นายอำเภอวังสะพุง เปิดเ ผ ยว่า โ ร งเรียนราชประชานุเ ค ร า ะ ห์ 52 วังสะพุง

เป็นโ ร งเรียนแบบกิน-นอน ประจำ เป็นหนึ่งใน 2 โ ร งเรียนที่คณะก ร ร มการโ ร ค ติ ด ต่ อจ.เลย มีมติให้เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ตามประกาศมาตรการป้ อ ง กั นการแ พ ร่ ร ะ บ า ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 จ.เลย

ฉบับล่ า สุ ด ลงวันที่ 14 ก.ย.2564 และเมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมาพบเด็กนักเรียนป่ ว ย เมื่อได้ตรวจหาเ ชื้ อ พ บ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ดยืนยัน 26  ร า ย

วันนี้เ จ้ าหน้าที่สาธารณสุ ขอำเภอวังสะพุง เ จ้ าหน้าที่รพ.วังสะพุง ได้เข้าสอบสวนโ ร คและเร่งตรวจหาเ ชื้ อบุ ค ค า ก ร และนักเรียน พบนักเรียนติ ด เ ชื้ อ เพิ่มอีก 8 ร า ย รวม 34 ร า ย ซึ่งโ ร งเรียนมีเด็กนักเรียน 517 คน

ครูและบุ ล ค า ก ร 76 คน โดยครูได้รับการฉี ด วั ค ซี นแล้ว 70 ท่าน ยังเหลืออีก 6 ท่านรอฉี ด วั ค ซี นรพ.เอกชน ขณะนี้ได้สั่ ง ปิ ดโ ร งเรียนแล้วโดยมีการตั้งด่านตรวจที่ประตูโ ร งเรียน ตลอด 24 ชม. รวมทั้งคั ด ก ร อ งผู้ที่เดินทางเข้าออกอ ย่ า งเข้มง ว ด

 

 

แหล่งที่มา:khaosod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น