ด้านในค ฤ ห า ส น์ พิมรี่พาย

ด้านในค ฤ ห า ส น์ พิมรี่พาย

ค ฤ ห า ส น์  พิมรี่พาย แม่ค้ าออนไ ลน์ สู่เจ้ าของค่ายเพลง

พิมรี่พาย หรือคุณพิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ แม่ค้ าออนไ ลน์ชื่ อดัง ปัจจุบั นเธอได้ขึ้นแท่นผู้บริหารค่ายเพลงชื่อดัง ร่วมกับแ ร ป เ ป อ ร์ชื่ อดัง อ ย่ า ง กอล์ฟ H.RERO และ หลุยส์ Rap Is Now

โดยล่ า สุ ด เธอได้ค วั กเ งิ นจากน้ำพักน้ำแ ร ง เพื่อซื้ อบ้านหลังนี้ร า ค าถึง 16 ล้ า น เพื่อเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญให้กับคุณพ่อ บ้านสวยหลังนี้ที่พิมรี่พายมาเตรียมซื้ อให้คุณพ่อนั้น

ตัวบ้านเป็นบ้านที่ออกแบบในสไตลฺคอนเทมโพรารี มีขนาดสองชั้น ลักษณะเป็นบ้านหน้ากว้าง โทนสีหลักที่เลือกใช้จะเป็นสีขาวครีม

ตัดขอบด้วยสีเทาเพื่อเพิ่มความโ ด ด เ ด่ น หลังคาของบ้านผสานการออกแบบด้วยหลังคาทรงหน้าจั่วและทรงปั้นห ย า อ ย่ า งลงตัว

บริเ ว ณทางเข้าหน้าบ้านมีพื้นที่กว้างขว าง ประตูบ้านจะเป็นประตูแบบรั้วเ ห ล็ ก ที่มีความกว้าง จึงสามารถนำรถเข้า-ออกได้อย่ างสะด วก

นอกจากนี้พิมรี่พายได้ตอบคำถามต่างๆ ของแฟนค ลั บที่ส่งเข้ามา ซึ่งหนึ่งคำถามที่ทำให้พิมรี่พายได้รับความสนใจจากโ ซ เ ชี ย ลอย่ างกว้ างขว าง

ในขณะนี้ก็คือ ถ้าได้เ งิ นเกิน 1 พั น ล้ า น จะทำอะไรเป็นอั น ดั บแรก และเธอก็ตอบว่า ได้แล้วค่ะ เนี่ย ก็นั่งทานน้ำพ ริ กอยู่อย่ างนี้แหละ

ซึ่งตัวพิมรี่พายเองถึงแม้จะมีเ งิ นมากมายถึง 1 พั น ล้ า นในบั ญ ชี แต่ทุกวันนี้เธอก็ใช้เ งิ นเพียงแค่วันละ 300 บ. ในการดำรงชี วิ ต

หากต้องใช้เ งิ นมากก็มีแค่ตอนที่ออกไปช่วยเหลือคนอื่นแค่นั้นเอง และเธอยังบอกอีกว่าชี วิ ตหลังจากที่ตนเองช่วยเหลือสั ง ค ม

มันค่อนข้างเ ป ลี่ ย นไปมาก มีคนรักมากขึ้น มีแฟนค ลั บมากขึ้น และนอนหลับสนิทมากขึ้นเพราะได้ทำความดี อีกทั้งเธอได้เ ผ ยถึงความรู้สึก

ในการได้ทำค่ายเพลงว่า พิมได้มีโอก า สทำเพลงอ ย่ านะคะ เพลงนี้เ กิ ดขึ้นมา เพราะพิมอ ย า ก ร้ อ งเพลง แต่ร้องธ ร ร ม ด าไม่ได้นะ

เราก็ติ ด ต่ อพี่กอล์ฟ คุยกันหลายครั้ง ตอนแรกที่ขอเขาทำเพลง เขาไม่รู้จักพิม เขาก็แต่งเพลงออกมาให้เพลงหนึ่ง แล้วชวนล ง ทุ น

พิมก็ต ก ลง  ง่ายๆ อ ย่ า งนี้เลย บ ท บ า ทการเป็นผู้บริหารค่ายเพลงมีแนวคิดอ ย่ า งไร มีเ งิ นค่ะ พิมทำธุ ร กิ จทุกอ ย่ า งที่เป็นของพิมเอง

เรื่องนี้ก็ทำด้วยใจเหมือนกัน ไม่ค า ด ห วั ง เวลาพิมทำอะไรพิมทำเต็มที่ทุกอ ย่ า ง และเราไม่เคยคิดว่าจะต้องไปถึงร ะ ดั บไหน

 

 

แหล่งที่มา:baandeemestyle

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น