เคน ภูภูมิ ไลฟ์ข ายต้นไม้มอบเ งินทำบุ ญ 1 ล้ าน ให้โ รงพย าบาลปัตต านี

เคน ภูภูมิ ไลฟ์ข ายต้นไม้มอบเ งินทำบุ ญ 1 ล้ าน ให้โ รงพย าบาลปัตต านี

พ ระเอกหนุ่มใจบุ ญ เคน ภูภูมิ ที่ล่ า สุ ดเจ้ าตัวได้จับมือกับเพื่อนด า ร าที่มีใจรักต้นไม้เหมือนกันอย่ าง จอม ศรุฒ ออกมา Live ข า ยต้นไม้ กว่า 40 ต้น ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ ก We Plant เมื่อวานนี้

ซึ่งไม่กี่ชั่ วโมง เคนและเพื่อนข า ยต้นไม้ได้ถึง 815,100 บ า ท บวกกับเ งิ นส ม ท บ ทุ นอีก 184,900 บ า ท รวมเป็น หนึ่งล้ านบ าทถ้วน

โดยรายได้ทั้งหมดหนุ่มเคนและเพื่อนก็จะนำไปบ ริ จ า คให้กับ รพ. ปัตต านี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสถานการณ์การแ พ ร่ ร ะ บ า ด โ ค วิ ด-19 ที่กำลังแ พ ร่ ร ะ บ า ดอย่ างห นั กอยู่ในขณะนี้

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนุ่มเคนเขาออกมา live ข า ยต้นไม้เพื่อการกุ ศ ลย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม

เคน live ข า ยต้นไม้ผ่านทางเพจเ ฟซบุ๊กแบบนี้แหละ แล้วก็ได้ร่วมบ ริ จ า ค เ งินให้กับ มู ล นิ ธิรามาธิบดีฯ ไปกว่า 1.2 ล้ า น บ าท

ซึ่งสามารถซื้ อเ ครื่องช่วยหายใจได้ถึง 6 เ ครื่อง เลยทีเดียว โดยล่ า สุ ด เคน ภูภูมิ ได้โ พสต์ภาพส ลิ ปการโ อ นเงิ น 2 ครั้ง ครั้งละ 500,000 บ า ท ให้กับโ รงพย าบาลปัตต านี

โดยพ ระเอกหนุ่มโ พสต์อินสต าแกรมส่วนตัว @ken_phupoom พร้อมข้อความว่า ส่งมอบเรียบร้ อ ย เพื่อส ม ท บ ทุ นซื้ ออุปกรณ์ทางการแ พ ท ย์สู้ Cv-19 ให้กับโ รงพย าบาลปัตต านี รักษ าสุ ขภาพกันนะคับทุกคน

งานนี้เพื่อนในวงการ รวมถึงแฟนคลั บเข้ามาคอมเ มนต์ชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุ ญกับหนุ่มเคน จำนวนมาก
เคน ภูภูมิ เพิ่งจะผั นตัวเข้าสู่วงการคนรักต้นไม้มาได้สั ก พั กใหญ่ๆ

เมื่อมีโอกาสหนุ่มเคนเลยนำความรักความชื่นชอบในต้นไม้ตรงนี้ ออกมา live ข า ยต้นไม้ เพื่อการกุ ศ ลอย่ างที่เราได้เห็นกันนี่แหละ  ไนน์เอ็นเ ตอร์เทน

 

 

แหล่งที่มา:nineentertain

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *