เอก รังสิโ ร จ น์ ไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นของตัวเอง

เอก รังสิโ ร จ น์ ไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นของตัวเอง

ในวงการบั นเทิงของเรามีด า ร านักแสดงหลายคนมากที่ชี วิ ตไม่ได้มีต้นทุ นมาก่อน แต่ทุกวันนี้

ได้ดิ บได้ดีเพราะเป็นคนที่ขยัน อ ด ท น และรู้จักพั ฒ น าตนเองอยู่ตลอด และหากพูดถึงนักแสดง

ที่มีคุณส ม บั ติเหล่านี้หนึ่งในนั้นคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก เอก รังสิโ ร จ น์ พ ระเอก

ร่างใหญ่แห่งวงการของเรา หลายคนจะมีโอก าสได้เห็นเขากับการแสดงบู๊ๆเอาใจคนดูอยู่ตลอด

ซึ่งเ จ้าตัวได้โ ล ดแล่นอยู่ในวงการเป็นเวลานานกว่าสิบปี โดยปัจจุบันเขาก็ได้ผั นตัวไปทำ

เบื้องหลัง กลายเป็นผู้กำกับที่มีความสามารถไม่แ พ้ตอนเป็นนักแสดงเลย ทั้งนี้เขามีชี วิ ตใน

อีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ ซึ่งหนุ่มคนนี้ใช้ชี วิ ต ติ ด ดิ น เสมอต้นเสมอปลาย และย อ ด

ก ตั ญ ญู สุ ดๆ เขายอมเดินทางไปกลับ อ ยุ ธ ย า-ก รุ ง เ ท พ ทุกวันเพื่อจะได้อยู่ดูแลพ่อแม่

ไม่ปล่อยให้ท่านอยู่ตามลำพั ง จึงทำให้ใครหลายๆคนในวงการรัก และเ อ็ นดูเขาเป็นอ ย่ า งมาก

ทั้งนี้หากพูดย้อนกลับไปถึงชี วิ ตในวั ย เ ย า ว์ของเขา เอกเคยใช้ชี วิ ตในวั ดมาก่อน เจ้ าตัวเล่าว่า

สมัยที่อายุได้สิบห้าปี ด้วยความที่บ้านอยู่ไกลจากสถานศึกษา พ่อแม่เลยเอามาฝากไว้ที่นี่

เอกใช้ชี วิ ตพร้อมกับศึ ก ษ าเล่าเรียนอยู่ที่วั ดเสนาสนาราม จังหวัด พ ระนครศรีอ ยุ ธ ย า จ นสำเร็จ

การศึ ก ษ า เจ้ าตัวยอมรับว่าจากวันนั้นจ นถึงวันนี้ตัวเขาก็ยังคงรักที่จะใช้ชี วิ ตแบบเรียบง่ายเหมือนเดิม

แม้ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไป เขาไม่เคยลืมจุดกำเ นิ ดของตัวเอง ได้รับฟังเรื่องราวของพ ระเอก

สุ ดหล่อของเราแบบนี้ก็อ ด ป ลื้ มใจไม่ได้จริงๆ ขอชื่นชม และขอแฟนคลั บตลอดไปครับ

 

แหล่งที่มา:onlinetvnews.info

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น