บ้านของ ซันนี่

บ้านของ ซันนี่

บ้าน ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

อดี ตแฟนเก่า อ้อม พิยดา แต่ไม่เคยบอกใคร บ้าน ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ ชีวิ ตพ ลิ กเป็นพ ระเอกร้ อยล้ าน เพราะปล าตัวเดียว กลายเป็นพ ระเอกร้ อ ย ล้ า น พ ระเอกลูกครึ่งไทยสิงคโปร์ฝ รั่ ง เ ศ ส หลายคนอาจไม่รู้

กว่าจะถึงวันนี้ ชี วิ ตไม่ได้โ ร ย ด้วย ก ลี บ  กุ ห ล าบ  จากบ้าน ล้ ม ล ะ ล า ย ไม่เหลือเ งิน ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ พ ระเอกสายติสต์ ก่อนเข้าวงการ เคยเล่นดนตรีกลางคืนหาร ายได้ หาเ งินเรียน ตั้งแต่สมัยเรียน เข้าวงการ 14-15 ปี จากเล่นโ ฆ ษ ณ าทูน่าสเปรด

ถ่ายเอ็มวี จ นมาเล่นห นั งแจ้งเ กิดจาก ห นั ง เพื่อนสนิท มาเปิดชี วิ ตในร า ยการว่า ไม่เคยฝันจะเป็นนักแสดงมาก่อน ไม่ชอบเรียนห นั งสือ

แต่เรียนเพราะหน้าที่ ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเราอย ากทำอะไร รู้อย่ างเดียวว่าเราต้องเป็นคนดี ซันนี่ ยังเล่า ชี วิ ต ครั้งบ้านเ กิดม ร สุ ม ล้ ม ล ะ ล า ย ว่า การทำกิ จ ก า ร

ก็จะมีคนที่ เ อ า เ ป รี ย บ หั ก ห ลั ง เรา ครอบครัวเราก็โดน ตอนนั้นเรียน ม.5 หรือ ม.6 เรารู้แค่ว่า เราจะไม่มีเ งิน กลับจากโ ร งเรียน บ้านมื ดทั้งบ้าน

แม่บอกไม่มีเ งินจ่ า ย ค่ า ไ ฟ ต้องออกจากบ้านเดิม ไปเช่าบ้านอยู่ ย้ ายบ้านบ่อยมาก ทุกคนในบ้านต้องช่วยกันทำงาน พี่ชาย พี่สาวรับ ภ า ร ะ ห นั ก

ที่ผมเรียนช้าในมหาวิ ท ย า ลั ย บางทีลงได้ไม่กี่ตัว เรียนไปแล้ว เกือบครึ่งเทอม ไม่มีเ งินไปจ่ า ยเค้า พ่อแม่ ทุกคนต้องต่อสู้หมด เรารับภ า ร ะ น้อยสุ ดแล้วในบ้าน

บั ง เ อิ ญ โ ช ค ดีเราไปหาร า ยได้ เราไปอยู่ในวงเพื่อนเล่นดนตรี เราร้ อ งคอรัส เล่นดนตรีหาเ งิน ทำอยู่ 3 ปี จ นเรียนจบ ได้เล่นห นังแล้วยังเล่นดนตรีอีกปี

ตอนเข้าวงการ ครูเงาะ เห็นเราจากโ ฆ ษ ณ า ติ ด ต่ อมา เรากลัวเค้า ห ล อ ก ล ว ง บอกไม่ไป จ นเค้าโทรมาอีกรอบ ตอนนั้นอ้วนด้วย ก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นพ ระเอก

เค้า บั ง คั บ ให้ลดหน้ำห นัก ไม่งั้นเปิดกล้องไม่ได้ เค้าจ้ างคนมาลดน้ำห นักให้ จาก 80 เหลือ 64 โดยห นังส่วนใหญ่ที่เล่นก็จะออกมาจากตัวเราเองเกือบทั้งหมด

ซันนี่ เ ผ ย ชี วิ ตความรักว่า ตอนนี้สถานะโสด ไม่ได้คุยกับใคร ผมดูแลเทคแคร์ใครไม่เป็น ผมทำอะไรเองมาตลอด ทำอะไรคนเดียว ไม่ค่อยรู้ สึ กพึ่งพาใคร

เป็นตั้งแต่บ้าน ล้ ม ล ะ ล า ย มันมีมุมมาจากตรงนั้น ก็โสดมาหลายปี 5-6 ปี ไม่มีสเป๊ก อยู่ที่ชอบกันแล้วอยู่ด้วยกันได้ เมื่อถามว่าชอบผู้หญิงอายุมากกว่า

ซันนี่ บอกว่า ไม่จำกัดอายุ ระบุไม่ได้แบบไหน ต้องโดยรวมคุยแล้วใช่ ผมไม่คิดรักสนุกแต่ไม่ผู ก พั น เพราะผมเป็นคนจริงจัง เราไม่อย ากไป ห ล อ ก ใคร

ผู้หญิงที่จะเข้ามา ขอแค่เป็นตัวเค้า ไม่ต้องมาเอาใจผม แค่เราชอบกัน ส่วนการมีครอบครัวไม่ใช่ความต้องการเราฝ่ายเดียว ต้องเจอคนที่มีความรู้ สึ กร่วมกันก่อน ถึงจะไปจุดนั้นได้

ส่วนที่บอกว่าเป็นพ ระเอก โ ล ก ส่ ว น ตั ว สู ง ติ ส ต์ แ ต ก เช่นเวลาตอบคำถาม ซันนี่ บอกว่า เวลาให้สัมภ าษณ์ ผมก็ตอบตามจริง ไม่ได้ แ ก ล้ ง ตอบ ผมก็เป็นแบบนี้

 

แหล่งที่มา:baandeemestyle

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น