เปิดชี วิ ตของคุณเ ม ต ต า รุ่งรัตน์

เปิดชี วิ ตของคุณเ ม ต ต า รุ่งรัตน์

เรียกได้ว่าผ ลงานของเธอนั้นหล ายๆคนต้องจำได้เเน่นอน นั่นก็คือ นักแสดงอ า วุ โ ส วั ย 78 ปี มที่ประกาศล าว ง ก า ร ถ า ว ร เ หตุเป็นต้ อ หิ น ต าเริ่มมองไม่เห็น เ ม ต ต า รุ่งรัตน์

นักแสดงวั ย 78 ประกาศอำล า ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ยอมรับต ามองไม่เห็น เป็นต้ อ หิ น ทำเอาหลายๆคน

เป็นห่ ว งมากจริงๆค่ะเ นื่องจากการถ่ายทำห นั งที่ต้องโ ดนแสงรีเฟล็กซ์มาก อีกตอนนี้เป็นช ร า

นอกจากนี้ยังเปิดเ ผยว่าใช้ชี วิ ตอยู่เ พียงลำพั ง เ หตุสามีเ สี ย แล้ว แต่ก็ยังมีคนคอยดูแล เ ม ต ต า รุ่งรัตน์ ชื่ อจริง ดาราวดี ดวงด า ร า ได้รับฉ า ย า ไข่มุกดำแห่งเ อ เ ซี ย

เป็นด า ร านักแสดงที่มีใบหน้าสวยหวานและ ค ม เ ข้ ม เ จ้าของร า ง วั ล ตุ๊ ก ต า ท อ ง สาขานักแสดงนำหญิงยอดเ ยี่ยม จากเรื่อง วั ยรุ่ นวั ยคะน อง

ประจำปี พ.ศ. 2505 ด้านชี วิ ต ส ม ร สแต่งงานกับ พลตรี อำนวย กิจสุวรรณ เ สี ยแล้ว กระทั่ งล่ า สุ ด….ผู้คนในวงการบั นเทิง และเ หล่าบ รรดาแฟนละคร ก็ต้องต่างต ก ใ จกันถ้วนหน้า

เมื่อคุณป้าเ ม ต ต า ออกมาขออำล า ว ง ก า รบั นเทิงอย่างถ า ว รแล้ว เนื่องจากขณะนี้ ไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไป จากการเป็นต้ อ หิ น

ซึ่งส า เ ห ตุก็มาจากการถ่ายทำห นั งที่ต้องโ ดนแสงรีเฟล็กซ์มากมาตลอดตั้งแต่ยังสาวๆ แอบคิดถึงวงการอยู่ตลอด แอบคิดถึงอยู่ตลอด แต่ว่าเราก็ต้องคุมจิ ตตัวเองให้ได้

คิดถึงก็คิดถึงแว่บๆ พอดูในทีวี.เจอคนนั้นคนนี้ก็ชื่นใจ แต่ไม่ได้ทุ ร น ทุ ร า ยว่าอย ากจะไปเจออย ากจะไปกอด
ไปหอมคนนั้นคนนี้ก็ได้แค่ชื่นใจ

ก็อย ากที่จะมาแสดงแต่ว่าถามตัวเองว่าถ้าเรามาแล้วเราทำให้กองถ่ายมีปั ญ ห าในการที่เราเป็นอะไรขึ้นมา

ทำให้กองถ่ายเ สี ยงานแม่ก็จะบอกว่าไม่พร้อมตอนนี้แม่พร้อมเพราะแม่รู้ว่าแม่แ ข็ ง แ ร งพอ

ไม่งั้นแม่ส ง ส า รกองถ่าย ถ้าสมมุติว่าแม่มาแล้วมาป่ ว ยหรือแม่ทำงานไม่เต็มร้ อยแม่ก็จะห งุ ด ห  งิ ด เพราะปกติแม่เป็นคนที่ทำงานเต็มร้ อย

แต่ด้วยวั ยแม่ก็ 78 แล้วอาจจะมีพ ร่ อ งแ พ ร่ งบ้างนิดหน่อยก็ให้อ ภั ยเพราะแ ก่แล้ว แต่เรื่องความจำตอนแรก

ก็นึกว่าจะจำบ ทไม่ได้นะ แต่พอเอาเข้าจริงๆ ก็จำได้ กลับมาเหมือนเดิม การลืมมั นก็มีบ้างเป็นธ รรมดา

ย้อนวันวานชีวิ ตทางการแสดง แม่เ กิดในวงการนี้จากการเล่นห นั งค่ะ เล่นห นั งประมาณเกือบพั นเรื่อง เล่นละครพั นกว่าเรื่อง ตอบได้เลยเพราะว่าจดไว้

ด้วยความที่เราเล่นเราไม่เลือกบ ทไงคะ เล่นเพราะว่าสนุกในการเล่นอย ากเล่น คือมันมีพ ลั งและมีแ ร งกระตุ้ นที่พอเราเป็นศิ ล ปิ น เราเป็นนักแสดงเล่นตัวอะไรก็ได้ เป็นคุณนายก็ได้ เป็นคุณห ญิ งคนใช้ เป็นບี้ข้ าก็ได้

เป็นคนแ ก่หรือว่าจะอาชี พไหนก็ได้หมดไม่เคยยึ ด ติ ดว่าจะต้องเล่นบ ทนี้เท่านั้น คือเขาจ้ างให้เ งินเล่นหมดทั้งนั้น ไม่รู้ว่าพูดแบบนี้เห็นแ ก่เ งินเกินไปหรือเปล่า ง กไปหรือเปล่าเนี่ย

แต่ว่ามันมันในอารมณ์จริงๆนะลูก มันสนุกในการแสดง (ปีหนึ่งๆ แ ทบไม่มีวันพัก) ปีหนึ่งมี 365 วัน แม่น่าจะเล่นสั ก  เ กือบสี่ร้ อยวันมั่งต่อปี เพราะว่าวันหนึ่งมัน 3-4 เรื่อง

ตอบไม่ถูกเ หมือนกัน แต่ว่าตอนนั้นรถไม่ติ ดเท่าสมัยนี้มันวิ่งได้ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เรื่องเดียวก็หมดเวลาแล้ว

ชอบบ ทที่สนุกสนานนะคะ แล้วก็ชอบบ ทผู้ร้ า ยเพราะว่ามั น มั นในอารมณ์ เ ก ลี ย ดที่สุ ดคือบทร้ อ งไ ห้

 

แหล่งที่มา:baandeemestyle

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *