ให้กำลังใจ ครอบครัวน า ย กไชโย

ให้กำลังใจ ครอบครัวน า ย กไชโย

สุ ด ยื้ อ โ ค วิ ด ค ร่า ชีวิ ต น า ย กเทศมนตรีนครชัยศรี แม้ ฉี ด วั ค ซี น แล้ว 1 เ ข็ ม
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. มีร า ยงานข่าวแจ้งว่า นายไชโย เหลืองม า ต ร ฐ า น อายุ 55 ปี
น า ย กเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ได้เ สี ย ชี วิ ตจากการติ ด เ ชื้ อโ ค วิ ด- 19 หลังจากเข้ารับการรั ก ษ าตัวมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาค มที่ผ่านมา

โดยนายไชโย เริ่มมีอ า ก า ร ป่ ว ย และเข้ารั ก ษ าตัวที่ รพ.นครชัยศรี

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. จากนั้นอ า ก า รยังไม่ดีขึ้น จึงส่งรั ก ษ าต่อที่ รพ.นครปฐม ก่อนจะเ สี ย ชี วิ ตเ มื่อช่วงเย็นวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา

จากการส อ บ ถ า ม ผู้ใกล้ชิดและคุ้ นเคยกับน า ย กไชโย ระบุว่า ผู้ ต า ย ฉี ด วั ค ซี นแล้ว 1 เ ข็ ม แต่มีโ ร ค ประ จำตั ว

จึงทำให้เ จ็ บ ป่ ว ย หนั กและ เ สี ย ชี วิ ต เบื้องต้นมีกำหนดนำร่ า ง มาประกอบพิธีวันพรุ่งนี้ 19 ก.ย.64 ที่วั ดท่าตำห นั ก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม.

 

 

แหล่งที่มา:baandeemestyle

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น