เรื่องร าว เ ด็กข้างทาง

เรื่องร าว เ ด็กข้างทาง

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ในวันนี้ เก็บเ งินสร้างบ้าน จะพาเพื่อนๆ นั้นมาชมเรื่องราวที่โ ด่งดั งมากๆ เมื่อปี 2016 เป็นเรื่องราวของ หญิงสาวชาวฟิลิ ปปิ นส์ ที่ย า ก จ นมากๆ ในวันนี้ชีวิ ตของเธอนั้นเ ปลี่ยนไปจากเด็กข้างทางในวันนั้น กลายเป็นเ ศ ร ษ ฐีในวันนี้

หญิงสาวผู้นี้เธอเป็นคนฟิ ลิ ป ปิ นส์ ฐานะทางบ้านย า ก จ นมากๆชีวิ ตของเธอนั้นลำบ า กมากๆ เรียกได้ว่ากว่าจะหาข้าวกินได้แต่ละมื้อนั้นย ากมากๆ

บ้านของเธอนั้นมีส ม า ชิ กเยอะมากๆ พ่อของเธอนั้นต้องออกมาไปเก็บข ย ะ ข า ย

และ ทางคุณแม่ก็ต้องดูแลเธอและ พี่น้องอีก 5 คน

บ้านของเธอนั้นจ นมาก เธอนั้นต้องออกมาขออาหาร กับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา

ที่จะช่ วยแบ่งเบาภ า ร ะของครอบครัว แต่เพื่อนๆ รู้ไหมว่าชี วิ ตของเธอนั้นเปลี่ยนไป

เมื่อมีช่ างภาพได้มาพบเจอกับเธอ และ มองเห็นความสวย ความงามที่เป็นธ ร ร มช า ติ ในตัวของเธอ

จึงขอถ่ายภาพของเธอไว้ และ ช่ างภาพคนนั้นก็นำไปโ พสต์ลงในสื่ อออนไ ลน์

จากรูปที่เธอถูกถ่ายไปนั้นเพียงแค่คืนเดียว เธอก็กล ายเป็นคนที่มีคนให้ความสนใจเ ยอะมาก และ หล ายคนนั้นก็รู้จักเธอในชื่ อของ Badjao Girl

เธอสวยมากมีหล ายคนนั้นเข้ามาชมเธอ จ นเธอได้รับคำชมจากมิ ส เ วิ ล์ ด ฟิ ลิ ป ปิ นส์ และ คนดั งอีกหล ายคนเลยนะคะ ที่ได้พูดถึงเธอ

สาวสวยคนนี้ เธอนั้นมีชื่ อว่าริต้ า ในปัจจุบั นเธอนั้นไม่ต้องเป็นหญิงสาวย า ก  จ นอีกต่อไป

เพราะมีงานติดต่อเธอเข้ามาเยอะมากๆ เรียกได้ว่าเธอนั้นโ ด่ ง ดั งแบบสุ ดๆ

มีผ ลงานถ่ายแบบ  โ ฆ ษ ณ า  รายการโ ท ร ทั ศ น์ และ ยังได้มีผ ลงานแสดงอีกด้วย

จากปี 2016 ที่เธอนั้นเป็นหญิงสาวย า ก จ น ต้องออกมาขอข้าวกินเพื่อป ร ะ ทั งชี วิ  ตในตอนนั้นแววต าของเธอนั้นเ ศร้ามากๆ

แต่ในปี 2018 เธอนั้นสามารถซื้ อบ้านให้กับครอบครัวของเธอได้

ก็ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นใช้เวลาที่มีตอนนี้ไปสนใจในการเรียน

ผ ลงานของเธอก็ยังมีอยู่เป็นผ ลงานถ่ายแบบเท่านั้น หล ายคนอาจจะคิดว่าเธอนั้นห ายไปไหน แต่บอกว่าไม่ได้ห ายจ้า

เธอนั้นชีวิ ตดี และ พ ลิ กจากหน้ามือ เป็นหลังมือเลยนะคะ จากเ ด็กที่ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ ในปัจจุบั นทุกอย่ างนั้นเ กิดขึ้นเร็วมากๆ

ตอนนี้เธอมีคนติ ด ต า มมากมาย ต้องบอกเลยว่าความสวยของเธอนั้นเ ปล่งปลั่ งสุ ดๆ

เมื่อตอนที่เธอได้พบเจอกับช่ างภาพคนดังกล่าว เธอนั้นมีอายุเพียง 13 ปี

ในปัจจุบั นเธอนั้นก็โตเป็นสาวแล้วนะคะ

และ เธอนั้นก็ไม่เคยลืมช่ างภาพคนนั้นเลย ในปัจจุบั นยังคงคิดของคุณเขาอยู่เสมอ

สวยมากจริงๆ ไม่ต้องแต่งเติมอะไรลงไปเลย

เรียกได้ว่าตอนนี้เธอก็สามารถดูแลครอบครัวของเธอได้แล้วนะคะ และ ห วังว่าถ้าเธอเรียนจบแล้ว เธอนั้นจะสร้ างผ ลงานให้แฟนคลั บได้รับชมอีกเ ยอะแ ยะมากมายเลยทีเดียว

เรียบเรียงโดย : สนธิ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น