ชาวเ น็ตแห่ส ง ส า ร ลุงข ายไอศกรีมเจอเทศกิ จยึ ดของเอาเงิ นไป

ชาวเ น็ตแห่ส ง ส า ร ลุงข ายไอศกรีมเจอเทศกิ จยึ ดของเอาเงิ นไป

ชาวเน็ตแห่ชมคลิ ปเทศกิ จยึ ดกระป๋องเงิ นพ่อค้ ารถเข็น ซัด ศก.ก็แ ย่พอแล้ว

เรียกว่ากำลังเป็นก ร ะ แ ส ในโ ลกออนไ ลน์ เมื่อผู้ใช้ทวิ ตเตอร์ร ายหนึ่งได้โ พสต์คลิ ปวิดีโอ เ ผยให้เห็นภาพของ

ชายสูงวั ยร ายหนึ่งที่เข็นรถข ายไอศกรีมอยู่ข้างถนน จากนั้นมีเจ้าหน้าที่เทศกิ จหลายร ายเข้ามาเปิดรถดู

โดยร ายหนึ่งได้ห ยิบเอากระป๋องใส่เงิ นของพ่อค้าไป และจากนั้นได้ขึ้นรถกระบะ ขับออกไปทั้งหมด

คลิ ปดังกล่าวมีคนเข้าไปชมมากกว่า 4.2 แ สนครั้งในเวลา 11 ชั่ วโมง โดยมีคนรี ทวี ตไปมากกว่า 4 ห มื่นครั้งด้วยกัน

โดยต่างมีคนเข้าไปคอมเ มนต์แสดงความคิดเห็นว่า ส ง ส า รพ่อค้าแม่ค้า ที่ต้องทำงานต ากแ ดด ทั้งที่เป็นอาชี พที่ลำบ าก

แต่ก็มาโ ดนยึ ดของทำมาหากิน หลายคนมองว่า เศ รษฐกิ จแบบนี้ ข ายของก็ว่าย ากแล้ว ยังต้องมาเจออะไรเช่นนี้ น่าจะพูดคุยกันได้

บางร ายยังได้แ ท็กทวิ ตเตอร์ของกรุงเ ทพมหานคร ให้ช่วยชี้แ จงเรื่องดังกล่าว ว่าการห ยิบของไปเช่นนี้ มีสิ ทธิอะไร

ขอบคุณแหล่งที่มา:matichon

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น