ทั วร์ลงยั บ บาสตี้ โ พสต์เรียนทำไม หาเ งินดีกว่า เจอสวนแ รงจ นต้องลบโ พสต์

ทั วร์ลงยั บ บาสตี้ โ พสต์เรียนทำไม หาเ งินดีกว่า เจอสวนแ รงจ นต้องลบโ พสต์

ทั วร์ลงหนัก หลัง บาสตี้ เ น็ตไอดอลดัง โ พสต์ประเ ด็นการศึ ก ษ า เรียนทำไมสู้ออกมาหาเ งินดีกว่า ก่อนโดนชาวเ น็ตสวนกลับ หาเ งินได้ก็ดี แต่ไม่ต้องแ ข ว ะคนอื่นก็ได้

กลายเป็นด ร า ม่ าระอุโ ซเ ชียล เมื่อวานนี้ (15 ก.ย. 64) บาสตี้ เ น็ตไอดอลสาวสองคนดัง ได้ออกมาโ พสต์เ ฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเ กี่ยวกับเรื่องการศึ ก ษ า ในเชิงที่ว่า เรียนห นังสือไปทำไม สู้ล า อ อ กแล้วมาทำงานหาเ งินดีกว่า

เมื่อก่อนโดนดูถูกว่าบาสตี้เรียนไม่จบ หยุดแค่ ม.3 ตอนนี้รู้ยังคะว่าเรียนไปทำไม  หาเ งินดีกว่าค่ะ สบายในอ น า ค ต  ความคิดส่วนตัว พร้อมแนบรูปบ้านและรูปรถ มีแฟนคลั บออกมาแสดงความยินดีกับความสำเร็จกันถ้วนหน้า

ไม่นานก็เ กิดด ร า ม่ าเสียงแ ตก ชาวเ น็ตหลายคนไม่เห็นด้วยกับโ พสต์ดังกล่าว เพราะมองว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอก าสเท่ากัน การเลิกเรียนห นังสือแล้วมาทำงานเ งิน

ก็ไม่มีสิ่งไหนก า รั น ๓ีได้ว่าจะประสບความสำเร็จเหมือนบาสตี้ แต่ละคนมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากัน
ดังนั้นการศึ ก ษ าจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างเสริมโอก าสในชีวิ ต

อย่ าด้ อยค่าการศึ ก ษ าเพียงเพราะตนเรียนไม่จบ และที่สำคัญผู้ติ ดต ามส่วนใหญ่ของบาสตี้ต่างเป็นเด็กวั ยเรียน โ พสต์ดังกล่าวจึงอาจเป็นการสร้างค่ า นิ ย มไม่ดีให้แ ก่เด็กๆ ได้ส่วนทางบาสตี้ได้ลบโ พสต์ดังกล่าวทิ้ งไปแล้ว

นอกจากนี้ เพจต ามติ ดชีวิ ตแม่บ้านแ ขก ได้ร่วมวิพ า ก ษ วิ จ า ร ณ์เช่นกัน โดยกล่าวว่า ยินดีกับบาสตี้ด้วยที่ประส บความสำเร็จในทางที่เลือก แต่ยังอย ากให้เห็นความสำคัญของการศึ ก ษ าว่ามีข้อดีอยู่มาก

ทั้งสอนให้รู้จักคิดอย่ างเป็นระบบ รู้จักการคิดวิเ ค ร า ะห์ นำมาป ร ะ ยุ ก ต์ใช้ในชีวิ ตจริง ส่วนการอ่านหนังสือถือเป็นการหาความรู้ สร้างเสริมประส บการณ์ชีวิ ต และสิ่งเหล่านี้มันจะช่วย ย ก ระดั บคุณภาพของสั ง ค มให้ดีขึ้นได้

หลังจากโ ด น ทั วร์ลงหนัก วันนี้ (16 ก.ย. 64) บาสตี้ได้ออกมาโ พสต์เ ฟซบุ๊ กชี้แจงว่า ตนไม่ได้ตั้งใจสื่ อว่าการศึ กษ าไม่สำคัญ ที่พิมพ์เช่นนั้นเพราะตนไม่มีโอก าสเรียนห นังสือหรือไปอยู่จุดนั้น

เลยอย ากจะให้กำลังใจคนที่เ ผชิญปั ญ ห าเหมือนตน หากทำให้ใครไม่ถูกใจก็ต้องข อ โ ทษ ด้วย จากที่บาสตี้โ พสต์ไม่ได้หมายความว่าการศึ ก ษ าไม่สำคัญ และไม่มีเ จ ต น าว่าไม่ส่งเสริมการศึ ก ษ า

เพราะบาสตี้ไม่มีโอก าสในตรงนั้นและอย ากให้กำลังใจคนที่ไม่มีโอก าสได้เรียนเหมือนบาสตี้ หากการโ พสครั้งนั้นทำให้หลายๆฝ่าย ไม่ถูกใจต้องข อ โ ท ษด้วยนะคะ

ขอบคุณที่มา:khaosod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *