ยินดีกับคู่รัก จับมือร ว ย 12 ล้ าน แบ่ งกันคนละใบ

ยินดีกับคู่รัก จับมือร ว ย 12 ล้ าน แบ่ งกันคนละใบ

เมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่ 16 ก.ย. 64 ณ สถานีตำร วจภูธรบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นางสาวพิมพ์ชนก อายุ 31 ปี กับ นางสาวสุพัตตร า อายุ 36 ปี ได้เดินทางมาที่สถานีตำร วจภูธรอำเภอบ้านบึงลงบั น ทึ กประจำวัน

กับ พั นตำร วจโทศรัณย์พง อังคณาวิน สารวัตรส อบสวนสถานีตำร วจภูธรอำเภอบ้านบึง โดยทั้งคู่แจ้งว่าถูกร า ง วั ลที่หนึ่งง วดประจำวันที่ 16 กันย ายน 2564 คนละหนึ่งฉ บั บ

ผู้สื่ อข่าวได้ส อบถามนางสาวพิมพ์ชนก และ นางสาวสุพัตตร า โดยทั้งคู่ได้เปิดเ ผยว่า ได้คบหาเป็นแฟนกันโดยมีอาชี พเป็นแม่ค้ าขๅยอาหารในห้างส รรพสิ น ค้ าโลตัสสาขาบ้านบึง

เมื่อเช้าได้แวะที่แ ผงจำ ห น่ า ย ส ล า กกิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล บริเ วณแยกห นองช าก โดยบอกกับเ จ้าของแผ งว่ามีเ ลข 935 หรือไม่ ทางเ จ้าของแ ผงบอกว่ามีเหลือ 2 ใบ นางสาวพิมพ์ชนกจึงบอกว่างั้นเอาทั้งสองใบ

จากเดิมที่ตั้งใจว่าจะซื้ อเพียงใบเดียว ภายหลังว่าได้แบ่งให้กับแฟนหนึ่งใบ จากนั้นจึงเดินทางมาเปิดร้ านขๅยอาหารตามปกติ

ระหว่างที่ทำงานก่อนที่จะออกส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ลนางสาวพิมพ์ชนกเปิดเ ผยว่า ตนเองรู้สึกเ หม่อลอย จ นทำให้มี ด บ า ดเข้าที่นิ้ วโ ล หิ ตไ หลออกมาจำนวนมาก จ นเพื่อนที่อยู่ภายในศูนย์อาหารบอกว่า

ถือว่าเป็นการฟ า ด เ ค ร า ะ ห์เดี๋ยวจะได้รับโ ชคใหญ่ จ นกระทั่งถึงเวลาประก าศผ ลการออกส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล ปราก ฏ ว่าตนเองได้ยินเพียงเ ลขสามตัวสุ ดท้ายส่วนสามตัวหน้าฟังไม่ชัด จึงได้ถามเพื่อน

เพื่อนบอกว่า 070935 จึงนำเอามาตร วจก็ต้องตื่นเต้นดีใจ เพราะถูกร างวั ลที 1 ส่วน นางสาวสุพัตร าได้กล่าวว่า ตนเองได้ไ หว้พร ะทุกวันพร ะและไ หว้ศ าลเ จ้าที่เ จ้าทางที่ทำงานก่อนหน้านี้ก่อนออกกลางวันก็ได้บ น บ า  น ศ  า ล ก  ล่ า ว ว่า

ขอให้ทำมาค้ าขๅยเจริญรุ่งเรือง ไม่ได้หวังว่าจะถูกร า ง วัล ใหญ่ ส่วนใหญ่แล้วจะขอให้ทำมาค้ าขๅยดี หลังจากนี้ก็จะได้นำเอาของเ ซ่ น ไ ห ว้ไปแก้ บ น กั บ ศ า ล เ จ้ าที่

ส่วนเรื่องเ งินร า ง วั ลก็จะเก็บไว้เป็นทุ นและซื้ อบ้านพักอาศัย ส่วนเรื่องงานก็ยังจะทำอยู่ต่อไป สำหรับตนกับแฟนสาวคบหาดูใจกันมานานสองปีแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีโ ชคใหญ่ร่วมกันคงเป็นเพราะบุ พ เ พ สั น นิ ว า ส และด วงที่ ส ม พ ง ษ์ กัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่คบหาดูใจก็มีแต่เรื่องดีๆ เคยถูกร า ง วัล บ่อยครั้ง แต่เป็นร า ง วั ลเ ลขท้ายสองตัวสามตัวมาตลอด จ นกระทั่งถึงวันนี้เป็นผู้โ ชคดีร่วมกันจึงได้แบ่งส ล า ก คนละหนึ่งใบ

 

แหล่งที่มา news.ch7

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *