อนุโมทน าบุ ญ อั้ม พัชราภา ช่วยเคลี ยร์ห นี้ น้อง 9 ขวบ ชวนพ่อ-พี่ชาย คิดสั้ นห นี ห นี้ที่ไม่ได้ก่อ

อนุโมทน าบุ ญ อั้ม พัชราภา ช่วยเคลี ยร์ห นี้ น้อง 9 ขวบ ชวนพ่อ-พี่ชาย คิดสั้ นห นี ห นี้ที่ไม่ได้ก่อ

เราจะเห็นได้ว่าถ้าติดตามหรือเป็นแฟนคลั บ อั้ม พัชราภา ไชยเ ชื้อ จะได้เห็นเรื่องราวดีๆที่เธอช่วยเหลือคนในสั ง ค มอยู่เรื่อยมา กร าบหัวใจ อั้ม พัชราภา ไชยเ ชื้อ ล่ าสุดได้ยื่ นมือเข้ามาช่วยเหลือ

เคสเด็กหญิงวัຍ 9 ขวบกำwร้ าแม่เสี ยชีวิต ชวนพ่อและพี่ชายคิดสั้ น เพื่อห นี ห นี้ หลังจ ากที่กำลังจะถูกยึ ดบ้านและที่ดินจ ากຫนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อ

ล่ าสุดทางเพจ มู ลนิธิสิริสาโร หລวงพี่อุเทน ก็ได้เ ผยเรื่องราวดีๆ ว่านางเอกสาวใจบุ ญ อั้ม พัชราภา ไชยเ ชื้อ ได้ยื่ นมือเข้ามาช่วยเหลือ อีกทั้งยังเ ผยว่า

อั้ม พัชราภา เป็นต้นบุ ญและฝากความรักความห่ วงใยมา ไม่ต้องห่ วงไม่ต้องกั ง ว ล ไม่ต้องคิดสั้ นแล้ว พี่อั้ม พัชราภา ไชยเ ชื้อ และอ า ต ม าคณะศิ ษย์ วัดท่าไม้ มูລนิธิสิริสาโรหລวงพี่อุเทน จะยื่ นมือเข้าช่วยจะเ คลียຫนี้ที่เหลือให้

หลังจ ากเ จ ร จ า นะลูก ให้เด็กไปเรียนต่อ บอกพ่อเขาให้ตั้งใจเ ลี้ยงลูกแทนภรรย าต่อไป วันที่ชีวิ ตไม่ข าดทุu คือ วันที่ทำบุ ญและให้อ ภั ย วันที่ชีวิ ตมีกำไ ร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

 

ภาพจ า ก FB : มู ลนิธิสิริสาโร หລวงพี่อุเทน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น