ต่ า ย อรทัย ร้ องเพลงส่งเ สียน้องสาวต่างแม่ จ นได้รับปริญญ า ภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ต่ า ย อรทัย ร้ องเพลงส่งเ สียน้องสาวต่างแม่ จ นได้รับปริญญ า ภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวคนลูกทุ่งที่เธอนั้นมีชีวิ ตลำบ ากมาก่อนกว่าจะได้ออกผ ลงานเพลงจ นดังเป็นพ ลุ แ ต กนั้นเธอต้องใช้ความสามารถในการทุ่ ม เ ทเพื่อให้ตัวเองก้าวเข้ามาเป็นนักร้ องคุณภาพได้

อย่ างทุกวันนี้แค่ฟังชื่ อก็การัน๓ีถึงความมีคุณภาพของนักร้ องสำหรับต่าย อรทัย จ ากเด็กสาวบ้านนาสู่นักร้ องลูกทุ่งดัง ทำงานหาเ ลี้ยงครอบครัวจ นwลิกฐ านะจuมีกินในทุกวันนี้ สิ่งหนึ่งที่ป ฎิ เ ส ธ

ไม่ได้กับความกตั ญญูและขยันทำมาหากินของเธอที่ต้องส่งเ งินให้ทางบ้าน นอกจ ากนี้ยังมีน้องสาวต่ างแม่ที่ต่ ายนั้นส่งเ สียจuสำเร็จการศึกษ า

โดยความภาคภูมิใจนี้ต่ าย ได้โwสต์ลงในไอจีของเธอบ รรย ายถึงน้องสาวที่เธอรักและส่งเ สียจuจบปริญญ า ระบุว่า… ปีใหม่นี้ น้องขอขอบคุณ ที่ส่งเ สียค่ าเรียน ตั้งแต่ประถมจuจบมหาลั ยนะคะ ถึงจะเรียนไม่ค่อยเก่งแต่ก็ตั้งใจและพย าย ามเต็มที่ (น้ำต าไ หล)

ขอบคุณที่ทำงานห นัก เพื่อห นูกับพ่อมาตลอด ธันวาฯเตรียมหาชุดสวยๆไปงานรับปริญญ าของน้องได้เลยฮะขอให้เป็นปีที่ดี มีความสุ ขมากๆ สุ ขภาพแ ข็งแ รง งานเยอะๆ เ งินท องไ หลมาเ ทมา

คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปร ารถนาในทุกๆเรื่องนะคะ Happy New Year รักนะคะ นี่คือคำที่น กเ อี้ยง น้องสาวห ล่ า (ดุจเดือนเพ็ญ ด า บ คำ )

น้องสาวต่างแม่ พูดกับพี่สาวในวันปีใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เ ชื่อไหมคะว่า ถ้าใครที่ได้ทำหน้าที่ อะไรบางอย่ างจuถึงที่สุ ดแล้ว แล้วมันมีผ ลออกมา จะเป็นรูปธ รรม หรือ นามธ รรม ก็ตาม

แล้วยิ่งวันนี้ได้ฟังน้องพูด บอกได้คำเดียวเลยว่า พูดไม่ออก ได้แต่ป ลื้มใจ น้ำต าไ หล ไม่ได้เ ศร้าใจนะคะ มันสุ ขใจอยู่ลึ กๆต่ างหาก อ น า ค ตเขาจะเป็นอย่ างไรเราไม่สามารถรู้ได้

รู้แค่ว่าเราคงเฝ้ามองดูเขาเ หมือนวันที่เราเคยเฝ้ามอง วันนี้น้องเรียนจบแล้ว กำลังอยู่ในช่วงฝึกงาน ต่อไปคงเป็นเรื่องของงานเพื่อทำมาหาเ ลี้ยงชีw เ ลี้ยงตัวเอง เ ลี้ยงครอบครัว จะอย่ างไรก็ตาม

พี่สาวคนนี้ได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วไม่เคยคิดห วังอยา กได้อะไรกลับคืน ขอแค่ห นูมีชีวิ ตที่ดี มีงานทำที่ดี มีเพื่อนที่ดี มีแฟนที่ดี มีครอบครัวที่ดี อ บ อุ่ น มีอ น า ค ตที่มีแต่ความสุ ขความเจริญ

และ ดูแลคุณพ่อช่วยกันให้ท่านมีความสุ ขในบั้ นปล ายชีวิ ต แค่นี้ก็พอ แค่นี้พี่ก็ดีใจแล้วขอบคุณที่ห นูตั้งใจทำทุกอย่ างเพื่อตัวเอง เพื่อคุณพ่อ และ เพื่อพี่สาวคนนี้นะรัก

 

 

ขอบคุณไอจี tai_orathai27

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *