พร ะเอกติ ดดิน ไม่ติ ดหรู กินข้าวข้างทาง ใช้ชีวิ ตเรียบง่าย ชอบทำบุ ญ-ซื้ ออาหารให้คนเก็บขย ะ

พร ะเอกติ ดดิน ไม่ติ ดหรู กินข้าวข้างทาง ใช้ชีวิ ตเรียบง่าย ชอบทำบุ ญ-ซื้ ออาหารให้คนเก็บขย ะ

เรียกได้ว่าเป็นข วัญใจชาวไทยตลอดก าลจริงๆ สำหรับพร ะเอกสุ ดฮ อต ศรร าม เท พพิทักษ์ หลังจ ากที่แต่งงานไปแล้วกำลังจะเป็นคุณพ่อมื อใหม่ แต่อีกหนึ่งสไตล์ของพร ะเอกคนนี้คือ พร ะเอกผู้รักการใช้ชีวิ ตแบบง่ายๆ สไตล์ติ ดดิน

ซึ่งเราจึงมักเห็นเขาในโมเมนต์สบายๆ ทานข้าวแ กงข้างทางผ่านทางอินสต าแกรมส่วนตัวอยู่เสมอ
หากใครติ ดต ามอินสต าแกรมส่วนตัว หนุ่ม ศรร าม  คงเคยเห็นภาพที่แฟนๆ คุ้นชินมาตลอดหลายปีนี้

ไม่พ้ นภาพที่พร ะเอกคนนี้มักจะเลือกทานข้าวง่ายๆ อย่ างร้ านข้าวแ กงริมถนน หรือแม้แต่ตอนที่หนุ่ม ศรร ามทานข้าวในกองละคร ก็มักจะเป็นอิริย าบ ถ สบายๆ ไม่มีพิธีรีตองใดๆ

ทั้งๆ ที่ระดั บความดังของเขาสามารถที่จะเลือกร้ านดีๆ กว่านั้นได้สบายๆ แต่เพราะหนุ่ม ศรร ามรักการใช้ชีวิ ตแบบง่ายๆ สไตล์ติ ดดิ น เราจึงมักเห็นเขาในโมเมนต์ที่ทานข้าวแ กงแบบง่ายๆ ผ่านทางอินสต าแกรมส่วนตัวของเขาอยู่ตลอดเวลา

ตื่นเช้าใส่บ าตรพร ะริมถนนด้วยเสื้อผ้าง่ายๆ เรามักเห็นภาพหนุ่ม ศรร ามตื่นแต่เช้าเพื่อใส่บ าตรพร ะริมถนนด้วยเสื้อผ้าง่ายๆ อยู่เสมอ แ หม ส ม ถ ะแบบนี้ไม่แ ปลกใจที่แฟนๆ จะห ล งรักและสนับสนุนมาตลอด

แถม หนุ่ม ศรร าม ยังชอบแจกอาหารกับคนเก็บขย ะอีกด้วย เรียกว่าแบ่งปันให้กับคนทุกระดั บ ไม่เลือกที่จะป ฏิ บั ติเลยค่ะ หนุ่ม ศรร ามเคยบอกว่า

ที่ตนเองนิยมการใช้ชีวิ ตแบบเรียบง่ายเพราะคุณพ่อและคุณแม่อ บรมสั่งสอนไว้ ตนเป็นลูกชายก็ขอเดินทางตามคำสอนของคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง

ภาพทานข้าวร่วมกับครอบครัวพ่อต า ดูเ ผินๆ อาจจะเป็นแค่ภาพธ รรมดา แต่ดูแล้วกลับรู้สึกอ บอุ่นหัวใจตาม อาจจะเป็นเพราะภาพนี้สายต าของทุกคนล้ วนดูมีความสุ ขแฮปปี้ อย่ างนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่า ถ้าเรารู้จักพ อเพียง ชีวิ ตเราก็จะเพียงพ อ

อีกหนึ่งโมเมนต์ที่เรียกย อ ดไ ลค์จ ากแฟนคลั บได้ไม่น้อย เพราะเ อ็นดูในความติ ดดินของพระเอกคนนี้ กับภาพหนุ่ม ศรร าม ยืนย่ างปล าดุ กบนเ ตาถ่ าน แสดงให้เห็นว่าหลังกล้องของว่าที่คุณพ่อคนนี้เป็นคนสบายๆ อยู่ง่ายกินง่าย

ภาพเมนูอาหารริมถนนที่หนุ่ม ศรร ามมีความสุ ขกับการรับประทานข้างทางอยู่บ่อยๆ


ไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวแ กง ก๋วยเตี๋ยว ห มูท อด หรือห มูแ ดดเ ดียว ซึ่งเห็นแล้วคนธ รรมดาอย่ างเราๆ ก็แ อบก ลืนน้ำลายหิ วตามเบาๆ

ใช้ชีวิ ตติ ดดิน ไม่ต้องห รูหร า

ครอบครัวเ ทพพิทั กษ์

ขออ นุโ ม ท น าบุ ญด้วยจ้า

นักบุ ญตัวจริง

คู่รักสายบุ ญ

น่ารักจริงๆ

เต๋วเรือออออออ

อาหารเช้า

เรียกได้ว่าน่ารักตลอกก าลเลยจริงๆ สำหรับว่าที่คุณพ่อมื อใหม่คนนี้ หนุ่ม ศรร าม พร ะเอกติ ดดินของจริง

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจ า ก: @sornram_theappitak

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น